Helseinformatikk

Å kunne tilby gode IKT-løsninger på helse-, sosial- og velferdsområdet er et prioritert området for norske myndigheter. Standardiseringsarbeidet på dette feltet foregår både på europeisk, nasjonalt og globalt plan, og Standard Norge har en egen komité som ivaretar norske interesser når standarder for helseinformatikk skal lages.

I den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN har de etablert komiteen TC 251 Health Informatics og i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO heter komiteen TC 215 Health Informatics. Disse komiteene har et nært samarbeid med en rekke internasjonale organisasjoner som har aktiviteter innenfor standardisering. De er organisert i et "Joint Executive Council" (JEC)  som i noen grad avtaler framdrift, arbeidsfordeling, tyngden på satsingen osv.

Ved siden av standardiseringskomiteene har flere europeiske prosjekter arbeidet med IKT-løsninger for helse-, sosial- og velferdsområdet. Til en viss grad er det slik at dette vil være i grenselandet mellom IKT, personidentifikasjon, personvern og sikkerhet.

Komplekse systemer

Størrelsen og kompleksiteten for helseinformatikksystemene som er i bruk i dag, fører til at mange allmenne problemstillinger fra andre standardiseringskomiteer tas inn i helsesektoren.

Problemstillingene er for eksempel knyttet til virksomhetsarkitektur, sikkerhet, sosiale medier, nettskyanvendelser, åpen tjenestearkitektur og utlisensiering.

Leder for den norske komiteen for helseinformatikk er Torbjørn Nystadnes i Helsedirektoratet.

Les mer om SN/K 120 Helseinformatikk.

I løpet av høsten 2019 vil det gjøres endringer i arbeidet på dette standardiseringsfeltet. Kontakt Inger Jakobsen, leder markeds- og forretningsutvikling, om du har spørsmål!

Kontaktpersoner

Inger Jakobsen
Leder markeds- og forretningsutvikling
934 05 001 / inj@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 87 83 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Utvalgte standarder

NOK 969,00 (eks. mva)

Helseinformatikk - Kommunikasjon med personlig helseutstyr - Del 10418: Instrumentspesifikasjon - INR-monitor (International Normalized Ratio) (ISO/IEEE 11073-10418:2014, korrigert versjon 2014-05-01)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 893,00 (eks. mva)

Helseinformatikk — Tjenestearkitektur — Del 1: Organisasjonsperspektiv (ISO 12967-1:2009)

SpråkEngelskUtgave: 2011-03 (2011-06-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 893,00 (eks. mva)

Helseinformatikk — Tjenestearkitektur — Del 2: Informasjonsperspektiv (ISO 12967-2:2009)

SpråkEngelskUtgave: 2011-03 (2011-06-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Helseinformatikk — Tjenestearkitektur — Del 3: Dataperspektiv (ISO 12967-3:2009)

SpråkEngelskUtgave: 2011-03 (2011-06-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 969,00 (eks. mva)

Helseinformatikk - Kommunikasjon av elektronisk pasientjournal - Del 1: Referansemodell (ISO 13606-1:2019)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Helseinformatikk - Digital behandling av og kommunikasjon med medisinske bilder (DICOM) inkludert informasjonssystemintegrasjon og databehandling (ISO 12052:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang