Glad dame i rullestol
(foto: ScanStock Photo)

Kontraktstandarder - tjenester

Tjenestesektoren er en viktig sektor for Standard Norge, og vi er i ferd med å utarbeide en rekke nye kontrakter og blanketter for dette området. Vi har laget kontraktstandarder for renholdstjenester, innsamling og transport av avfall, vakt- og sikkerhetstjenester og brukerstyrt personlig assistanse.

Renholdstjenester

NS 8431 Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold er en standard som kan brukes for å inngå kontrakter om utførelse av renhold. Standarden er utviklet for kontraktsforhold der en leverandør skal påta seg fast renhold i en gitt periode hos en oppdragsgiver. Standarden kan også brukes i kontraktsforhold mellom leverandøren og eventuelle underleverandører. Komiteen SN/K 054 Renhold står bak denne standarden.

Innsamling og transport av avfall

Standarden NS 9430 skal regulere kontraktsforholdet der en part (leverandøren) påtar seg periodisk innsamling og transport av avfall for den andre parten (oppdragsgiveren). Standarden retter seg særlig mot kommuner og andre oppdragsgivere som skal kontraktsfeste innsamling og transport av avfall, og leverandører som påtar seg slike oppdrag. Følger opp forskriftskrav innsamling og transport av avfall, og leverandører som påtar seg slike oppdrag.

Forskrift om offentlige anskaffelser slår fast at der det finnes fremforhandlede og balanserte kontraktstandarder, skal disse som hovedregel brukes ved inngåelse av kontrakter. NS 9430 er utarbeidet nettopp med tanke på å være en slik standard. Standarden er harmonisert med andre kontraktsstandarder, spesielt knyttet til byggebransjen.

Vakt- og sikkerhetstjenester

NS 8434 Alminnelige kontraktsbestemmelser for manuelle vakt- og sikkerhetstjenester angir kontraktsbestemmelser som skal brukes i kontrakter mellom oppdragsgivere og leverandører om manuelle vakt- og sikkerhetstjenester.

NS 8434 gir blant annet regler om kontraktsperiode, betaling, krav til utførelse og internkontroll, bruk av underleverandører, vederlagsjustering, opphør og heving av kontrakten. 

SN/K 277 Standardkontrakt for vakt- og sikkerhetstjenester er navnet på komiteen som står bak denne standarden.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Standard Norge har utgitt en standardkontrakt for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som fastsetter generelle kontraktsvilkår for partene i BPA-kontrakter, NS 8435 Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA). I tillegg til selve standarden har vi også utgitt to blanketter som kan benyttes ved kontraktsinngåelse.

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har et vedtak om behov for bistand i dagliglivet. Dette gjelder hjelp både i og utenfor hjemmet. Målet med standarden for BPA er at den skal sikre ryddige kontraktsforhold mellom kommunene og leverandørene av tjenestene, og dermed bidra til at brukerne får den assistansen de har krav på.

SN/K 525 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er navnet på komiteen som står bak denne standarden.

Les mer om de ulike juridiske standardene Standard Norge utgir.

Kontaktperson

Hege Thorkildsen
Prosjektleder
934 65 848 / hth@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Utvalgte standarder

NS 8431:2015

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9430:2013

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser om periodisk innsamling og transport av avfall

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-04-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8434:2008

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for manuelle vakt- og sikkerhetstjenester

SpråkNorskUtgave: 1 (2008-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8435:2017

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8437:2017

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for helse- og omsorgstjenester i hjemmet

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang