Kontrakt, avtale
Foto: iStockphoto

Kontraktstandarder - bygg, anlegg og eiendom

Standard Norge har utarbeidet en rekke ulike kontrakter og blanketter for bygg, anlegg og eiendom. Disse kontraktene dekker de forskjellige kontraktene som man trenger i et prosjekt. Det finnes egne kontrakter for forbrukerforhold, og disse kontraktene er tilpasset forbrukerlovgivningen.

Kontrakter og blanketter innenfor bygg og anlegg består av følgende standardgrupper:

 • Standardkontrakter om utførelse av bygg og anlegg, inkludert underentreprise
 • Standardkontrakter for totalentreprise, inkludert underentreprise
 • Standardkontrakter for prosjektering, rådgivning og byggeledelse
 • Standardkontrakt for kjøp av byggevarer
 • Standard for prosedyrer ved overtakelse av bygg og anlegg

Standard Norge har utarbeidet egne utfyllingsblanketter som kan brukes i tilknytning til de ulike standardene. Les mer om eblanketter.

Komiteer som arbeider med nye eller reviderte standarder er:

 • SN/K 360 OPS-kontrakter for bygg
 • SN/K 361 Samspillskontrakter
 • SN/K 362 Ytelsesbeskrivelser
 • SN/K 367 Utbyggingsavtaler

Forbrukerforhold

Innenfor bygg og anlegg har vi ulike lover som gir ufravikelige regler som skal verne forbrukeren:

 • Bustadoppføringslova gjelder for oppføring av nye boliger og fritidsboliger.
 • Håndverkertjenesteloven gjelder for arbeid på fast eiendom.
 • Avhendingslova gjelder blant annet for forbrukerens kjøp av ny bolig som allerede er fullført.
 • Forbrukerkjøpsloven blant annet gjelder for forbrukerens kjøp av byggesett til ny bolig.

For alle disse lovene har Standard Norge utarbeidet skreddersydde forbrukerblanketter som kan brukes når du som forbruker skal inngå kontrakter. Les mer om forbrukerblanketter.

Komiteer som arbeider med forbrukerblankettene er

 • SN/K 263 Forbrukerkontrakter til bustadoppføringslova

Elektroniske blanketter

Alle blanketter finnes i elektroniske versjoner, der man kan legge inn faste opplysninger til eget bruk.

Engelske versjoner

De fleste av kontraktene og blankettene finnes også på engelsk.

Les mer om de ulike juridiske standardene som Standard Norge utgir.

Kontaktperson

Hilde M. Larmerud
Prosjektleder
938 90 746 / hla@standard.no

Marthe Flaskerud Hagberg
Prosjektleder
960 49 049/ mfh@standard.no

Sofie Ivara Nicolaissen
Prosjektleder
980 94 376/ sin@standard.no

Alexandra Klimek
Leder markeds- og forretningsutvikling
978 96 236 / akl@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Kontakt meg

Utvalgte standarder

NOK 1 780,00 (eks. mva)

Standardsamlingen inneholder følgende standarder: NS 3405, NS 3405.P241, NS 3450, NS 8400, NS 8401, NS 8402, NS 8403, NS 8404, NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8409, NS 8410, NS 8415, NS 8416, NS 8417 og NS 8430 samt tilhørende blanketter. Standardsamling - P745.

SpråkNorskUtgave: 9 (2014-03-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

Juridiske standarder for bygg og anlegg

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 3 750,00 (eks. mva)

Elektronisk standardsamling inneholder følgende standarder: NS 3405, NS 3405.P241, NS 3418, NS 3450, NS 8400, NS 8401, NS 8402, NS 8403, NS 8404, NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8409, NS 8410, NS 8415, NS 8416, NS 8417 og NS 8430.

SpråkNorsk

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

NOK 3 750,00 (eks. mva)

Denne standardsamling inneholder de juridiske standardene som er oversatt til engelsk: NS 8401.E, NS 8402.E, NS 8403.E, NS 8405.E, NS 8406.E, NS 8407.E, NS 8409.E, NS 8415.E, NS 8416.E og NS 8417.E

SpråkEngelsk

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

NS 8405:2008

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Norsk bygge- og anleggskontrakt

SpråkNorskUtgave: 2 (2008-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8406:2009

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt

SpråkNorskUtgave: 1 (2009-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8407:2011

Standard

NOK 893,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8415:2008

Standard

NOK 893,00 (eks. mva)

Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider

SpråkNorskUtgave: 1 (2008-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8416:2009

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider

SpråkNorskUtgave: 1 (2009-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8417:2011

Standard

NOK 893,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8401:2010

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8402:2010

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider - Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt

SpråkNorskUtgave: 2 (2008-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Formular for kontrakt om totalentreprise

SpråkNorskUtgave: 2 (2012-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Byggblankett. Formular for underentreprisekontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

SpråkNorskUtgave: 1 (2008-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Formular for forenklet underentreprisekontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

SpråkNorskUtgave: 1 (2008-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Formular for kontrakt om totalunderentreprise

SpråkNorskUtgave: 2 (2012-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang