To operatører foran en maskin
(foto: Nicolas Tourrenc)

Asset Management - ISO 55000

Har en merkevare, en anleggspark, en oljerigg og et telenettverk noe
til felles? Disse tingene synes å være veldig forskjellige, men har som
fellesnevner at de skaper verdi for organisasjoner, og forvaltningen av disse anleggene og verdiene kan styres etter samme prinsipper.

Det er nå kommet internasjonale standarder som beskriver hvordan orga-nisasjoner kan styre denne forvaltningen, og standardene er utgitt som Norsk Standard, NS-ISO 55000-serien. Internasjonalt går standardene inn under betegnelsen «Asset Management». I Norge snakker vi om styringssystemer for forvaltning av anlegg og verdier.

Hvem har nytte av standardene?

Standardene i NS-ISO 55000-serien er nyttige verktøy for organisasjoner som har oppgaver og aktiviteter knyttet til anskaffelse, drift og/eller vedlikehold på områder som veg, jernbane, strømforsyning, anlegg for vann, varme og sanitær, produksjonsutstyr for olje og gass, produksjonsutstyr i industrien, bygningsmasse/eiendommer, IT-infrastruktur, patenter og omdømme.

NS-ISO 55000-serien består av standardene:

 • NS-ISO 55000 Forvaltning av anlegg og verdier - Oversikt, prinsipper og terminologi
 • NS-ISO 55001 Forvaltning av anlegg og verdier - Styringssystemer - Krav
 • NS-ISO 55002 Forvaltning av anlegg og verdier - Styringssystemer - Retningslinjer for anvendelse av NS-ISO 55001

NS-ISO 55000 er rettet mot organisasjoner og personer som

 • ønsker en innføring i hva et styringssystem for forvaltning av anlegg og verdier omfatter
 • vurderer hvordan de kan øke verdien på sine eiendeler
 • trenger termer og definisjoner kytte til forvaltning av.

NS-ISO 55001 og NS-ISO 55002 er rettet mot organisasjoner og personer som

 • er involvert i etablering, implementering, vedlikehold og forbedring av et styringssystem for forvaltning av anlegg og verdier
 • leverer tjenester og aktiviteter knyttet til forvaltning av anlegg og verdier
 • skal vurdere en organisasjons evne til å tilfredsstille kravene i dette styringssystemet.

Standardene bør brukes sammen med standarder, eller andre spesifikasjoner, som angir tekniske krav til det aktuelle anlegget eller verdien eller en aktivitet.

NS-ISO 55001 Forvaltning av anlegg og verdier - Styringssystemer - Krav

NS-ISO 55001 er selve kravstandarden og forklarer hvordan man skal fastsette politikk og mål for styringssystemet for forvaltning av anlegg og verdier. Standarden sier også noe om hvordan man skal bestemme de prosesser, aktiviteter og ressurser som er nødvendige for å nå de fastsatte målene.

Bedre styring og større trygghet

Med ”anlegg og verdier” menes noe som har en potensiell eller reell verdi for en organisasjon. Verdien vil variere fra organisasjon til organisasjon, og kan være materiell eller immateriell. En systematisk tilnærming til oppgavene og aktivitetene kan gi bedre styring av muligheter og trusler og dermed gi større trygghet for at mål nås.

NS-ISO 55000-serien bygger på den britiske standarden BS-PAS 55 som er  laget for forvaltning av fysiske anlegg. NS-ISO 55000-serien er derimot generell og kan brukes til etablering og drift av styringssystem for alle typer anlegg og verdier.

Samordning med andre standarder

NS-ISO 55001 har samme struktur, termer og definisjoner som andre styringssystemstandarder, f.eks. ISO 27001 om informasjonssikkerhet, ISO 9001 om kvalitetsstyring (under revisjon) og ISO 14001 om miljøstyring (under revisjon). Deler av teksten er også felles. Hovedkapitlene i standarden er:

 • Organisasjonens kontekst
 • Lederskap
 • Planlegging
 • Støtte
 • Drift
 • Evaluering av prestasjon
 • Forbedring

Norsk speilkomité

Arbeidet med ISO 55000-serien startet i 2010. Norge har deltatt med tre eksperter i det internasjonale arbeidet. Standard Norge har en nasjonal speilkomite, SN/K 536 Asset Management, som har fulgte arbeidet i ISO og gitt kommentarer når standardene har vært på høring. Speilkomiteen har medlemmer fra bl.a. industrivirksomheter, næringsorganisasjoner, konsulentselskaper, universiteter, sertifiseringsorganer og offentlige myndigheter. Speilkomiteen vil bestå, som er forum for erfaringsutveksling og læring selv om standardene er ferdige.

Kontaktpersoner

Guri Kjørven
Prosjektleder
970 46 151 / gkj@standard.no

Inger Jakobsen
Leder markeds- og forretningsutvikling
934 05 001 / inj@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Utvalgte standarder

NOK 1 852,00 (eks. mva)

Forvaltning av anlegg og verdier - Oversikt, prinsipper og terminologi

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 510,00 (eks. mva)

Forvaltning av anlegg og verdier - Styringssystemer - Krav

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 999,00 (eks. mva)

Forvaltning av anlegg og verdier - Styringssystemer - Retningslinjer for anvendelse av NS-ISO 55001

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang