Innovasjonsledelse

Innovasjon er nøkkelen for norske og internasjonale bedrifter som ønsker å styrke sin konkurranseevne inn i de neste tiårene, og norske bedrifter kan delta. ISO har startet et standardiseringsarbeid på Innovation Management (ISO/TC 279). Som Norges medlem i ISO ønsker Standard Norge å tilby norske virksomheter å påvirke dette arbeidet gjennom etablering av en egen speilkomite for Innovasjonsledelse (SN/K 512).

Standard Norge inviterer nå til deltakelse fra myndigheter, næringsliv, forskning, utdanningssektor, organisasjoner etc. Gjennom dette arbeidet ønsker Standard Norge å bidra til å fremme norske interesser og norske innovasjonsmiljøer internasjonalt.

Enhetlig terminologi

For Norge er det viktig å bidra i den tidlige fasen der arbeidet blant annet fokuserer på enhetlig terminologi. Det er dessuten viktig å påvirke bevisstheten omkring medarbeiderdrevet innovasjon. Forskning i Norge og Norden på dette området viser til hvordan medarbeiderdrevet innovasjon bidrar til vekst og utvikling. Innovasjon er et stort satsningsområde i EUs Europa 2020 program.

Målsettingen for programmet er å sikre at Europa produserer verdensledende forskning og fjerner hindre for innovasjon. For å lykkes med programmet må offentlig og privat sektor arbeide sammen for å skape banebrytende nye produkter og tjenester. Programmet søker å bidra til utviklingen av et eget innovasjonsnettverk i Europa.

Den norske standardiseringskomiteen SN/K 512 Innovasjonsledelse skal følge og påvirke arbeidet som nå igangsettes i ISO/TC 279 Innovation Management. Standard Norge har meldt på eksperter til komiteens  arbeidsgrupper, med den hensikt å bidra til at norske interesser blir ivaretatt i utviklingen av denne internasjonale standarden. Våre analyser sammen med ulike fagartikler bekrefter at norske bedrifter søker å finne «best-pratice- løsninger» for å utvikle egen innovasjonskultur.

Konkurransebildet for norske bedrifter som ønsker å vokse internasjonalt, stiller nye krav til innovasjon. Historien viser at bedrifter som evner å være innovative over tid er de som lykkes nasjonalt og internasjonalt.

Leder for den norske komiteen SN/K 512 er Magnus Hakvåg, Hakvåg Consulting.

Kontaktperson

Lars Erik Jensen
Prosjektleder
926 60 390 / lej@standard.no

Inger Jakobsen
Leder markeds- og forretningsutvikling
934 05 001 / inj@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Utvalgte standarder

NOK 652,00 (eks. mva)

Innovasjonsledelse - Del 1: System for innovasjonsledelse

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-07-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang