Hånd som legger siste brikke i et puslespill
Foto: ShutterStock

Kvalitetsledelse - ISO 9000

Kvalitet, kvalitetssikring og kvalitetsledelsessystemer er kjente begreper for mange. Et ledelsessystem for kvalitet viser hvordan en virksomhet styrer prosesser eller aktiviteter for å kunne levere varer og/eller tjenester som tilfredsstiller kundens krav til kvalitet.

ISO 9000

ISO 9000 er et begrep som ofte brukes i forbindelse med beskrivelse av kvalitet. ISO 9000 er egentlig en samling av flere standarder, også omtalt som ISO 9000-familien.

ISO 9001 er den standarden som beskriver kravene til et ledelsessystem for kvalitet. Når en virksomhet skal sertifisere sitt kvalitetsledelsessystem, skjer dette etter kravene i ISO 9001.

For alle typer virksomheter

Standardene i ISO 9000-familien er generelle. De kan brukes av alle virksomheter, uavhengig av:

 • om det er en stor eller liten organisasjon
 • hva slags produkt som leveres (varer eller tjenester)
 • bransje eller sektor (industri, tjenesteytende næring, statlig eller kommunal virksomhet)

Hva oppnås med et kvalitetsledelsessystem?

Ved å innføre et kvalitetsledelsessystem får virksomheten:
 • fokus på kundens krav og forventninger
 • fokus på ledelsens forpliktelser
 • styring med interne prosesser
 • hensiktsmessig intern kommunikasjon
 • fastlagt oppgaver, ansvar og kompetansebehov for medarbeiderne
 • større effektivitet
 • grunnlag for å vurdere forbedringer

Standarder i ISO 9000-familien

ISO 9000-familien har tre overordnede standarder:
 • NS-EN ISO 9000 Ledelsessystemer for kvalitet - Grunntrekk og terminologi
  Standarden beskriver de overordnede prinsippene og terminologien som gjelder for hele ISO 9000-familien.
 • NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet - Krav
  Standarden angir kravene til hva et kvalitetsstyringssystem bør inneholde. Den presenterer også det grunnleggende nivået på kvalitet i en virksomhet.
 • NS-EN ISO 19011 Retningslinjer for revisjon av systemer for kvalitets- og eller miljøstyring
  Standarden kan benyttes for å planlegge og gjennomføre kontroll av et kvalitetsstyringssystem.

For noen bransjer finnes det bransjespesifikke standarder som skal gjøre bruken av ISO 9001 enklere. Det er også utviklet standarder som utdyper og gir veiledning om noen av kravene i ISO 9001.

En samlet oversikt over standardene i ISO 9000-familien og de bransjespesifikke standardene finnes i brosjyren vår:  "Oversikt over standarder for kvalitetsstyring".

Last ned


Oversikt over standarder for kvalitetsledelse per april 2018 (pdf-fil)

Kontaktpersoner

Guri Kjørven
Prosjektleder
970 46 151 / gkj@standard.no

Inger Jakobsen
Leder markeds- og forretningsutvikling
934 05 001 / inj@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Kontakt meg

Helge Heggerø ser på helsefagarbeider Pål Skjetne

 

Utvalgte standarder

NOK 1 852,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for kvalitet - Krav (ISO 9001:2015)

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-09-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 179,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for kvalitet - Grunntrekk og terminologi (ISO 9000:2015)

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-09-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 999,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for kvalitet - Retningslinjer for anvendelse av NS-EN ISO 9001:2015

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 510,00 (eks. mva)

Retningslinjer for revisjon av ledelsessystemer (ISO 19011:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

Ledelsessystemer for kvalitet

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 3 750,00 (eks. mva)

NS-EN ISO 9000, NS-EN ISO 9001, SN-ISO/TS 9002, NS-EN ISO 9004, NS-ISO 10005, SN-ISO/TR 10013 og NS-EN ISO 19011.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

NOK 1 852,00 (eks. mva)

NS-EN ISO 9000-familien - standardsamling P766. Standardsamlingen inneholder følgende standarder: NS-EN ISO 9000:2015, NS-EN ISO 9001:2015, NS-EN ISO 9004:2009, NS-ISO 10005:2005, SN-ISO/TR 10013:2001 og NS-EN ISO 19011:2011.

SpråkNorskUtgave: 6 (2016-01-25) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden