En hånd som skriver på et dokument
(Bilde: ScanStock)

Ledelsessystemer for dokumentasjon - ISO 30300

I alle standarder for ledelsessystemer inngår bestemmelser om «dokumentert informasjon». Det er imidlertid også egne internasjonale standarder for dokumentasjonssystemer. Blant disse inngår ISO 30301 i serien av ledelsessystemstandarder, sammen med blant annet ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø), ISO 50001 (energi) og flere andre.

Riktig håndtering av virksomhetens dokumentasjon blir stadig viktigere. Gjennom standardene ISO 30300, ISO 30301 og ISO 30302 bringes eierskap og styring av dokumentasjonen opp på ledelsesnivået i virksomheten. Det er av sentral betydning for virksomhetens anseelse og kvaliteten av virksomhetens produkter at dokumentasjonen utarbeides, vedlikeholdes, formidles og forvaltes på enhetlig og dokumentert vis.

Standardene i ISO 30300-serien er fastsatt som Norsk Standard, og de blir oversatt til norsk. Både norskspråklig og engelskspråklig utgave er tilgjengelig for de standardene som er ferdig oversatt.

  • NS-ISO 30300:2011 Informasjon og dokumentasjon – Ledelsessystemer for dokumentasjon – Grunntrekk og terminologi; fastsatt som Norsk Standard i mai 2015; kom i norsk utgave i juni 2015
  • NS-ISO 30301:2011 Informasjon og dokumentasjon – Ledelsessystemer for dokumentasjon – Krav; fastsatt som Norsk Standard i november 2015; kom i norsk utgave i august 2016
  • NS-ISO 30302:2015 Informasjon og dokumentasjon – Ledelsessystemer for dokumentasjon – Retningslinjer for implementering; fastsatt som Norsk Standard i mai 2016; vil komme i norsk utgave tidlig i 2017.

NS-ISO 30300 definerer termer som gjelder for standarder for ledelsessystemer for dokumentasjon («management systems for records», MSR). Standarden fastlegger også målene for bruk av et MSR, angir prinsipper for et MSR, beskriver en prosessbasert tilnærming og spesifiserer den øverste ledelsens roller for forbindelse med dokumentasjon.
Standardene utarbeides av den internasjonale komiteen ISO/TC 46 «Informasjon og dokumentasjon». Den norske speilkomiteen er SN/K 177 Informasjon og dokumentasjon.

I arbeidet med den norske versjonen av standardene er det lagt stor vekt på å komme fram til en terminologi og en språkbruk som alle kan enes om. Det har ikke vært en helt enkel oppgave å ta hensyn både til tradisjonene innenfor norsk arkiv- og dokumentasjonsmiljø på den ene siden og tradisjoner og nyutvikling innen ledelsessystemer på den andre siden. Det har imidlertid ikke vært mangel på nøtter. Ved termer som «dokumentasjon», «organisasjon», «disponering» og «dokumentasjonssystem» er det i NS-ISO 30300 merknader som forklarer hvorfor nettopp disse termene ble valgt, og ikke andre termer som en kan finne brukt i norsk fagmiljø. Komiteen tror imidlertid at en har kommet fram til kompromisser som vil kunne fungere i praksis.

Standardene legger vekt på å tilnærme seg øvrige standarder for ledelsessystemer, som det har kommet og kommer en rekke av: kvalitet, risiko, miljø, energi, osv. På den måten vil standardene for ledelsessystemer for dokumentasjon kunne inngå i samordnede ledelsessystemer, og dokumentasjon vil kunne styres etter prinsipper som en kjenner igjen fra andre fagområder.

Kontaktpersoner

Håvard Hjulstad
Prosjektleder
901 45 563 / hhj@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no /
Nettprat med salg

Utvalgte standarder

NS-ISO 30300:2011

Standard (Kun elektronisk)

NOK 630,00 (eks. mva)

Informasjon og dokumentasjon - Ledelsessystemer for dokumentasjon - Grunntrekk og terminologi

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-05-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NOK 969,00 (eks. mva)

Informasjon og dokumentasjon - Ledelsessystemer for dokumentasjon - Krav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 650,00 (eks. mva)

Informasjon og dokumentasjon - Ledelsessystemer for dokumentasjon - Retningslinjer for implementering

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang