Foto: Nicolas Tourrenc

Oversikt over standarder for samfunnssikkerhet

Nedenfor finner du en oversikt over nasjonale (NS), europeiske (EN) og internasjonale (ISO) standarder, og tekniske rapporter knyttet til samfunnssikkerhet.

Standardene kjøper du enkelt lenger ned på siden, hvor du finner kjøpsknapper og produktinformasjon til hver enkelt standard.

Nasjonale standarder

 • NS 5830 Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Terminologi
 • NS 5831 Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Krav til sikringsrisikostyring
 • NS 5832 Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Krav til sikringsrisikoanalyse
 • NS 5834 Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom
 • NS 5814 Krav til risikovurderinger
 • NS 5815 Risikovurdering av anleggsarbeid

Europeiske standarder

 • NS-EN 14383-1 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 1: Definisjoner på bestemte termer / Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 1: Definition of specific terms

Europeiske tekniske rapporter

 • CEN/TR 14383-2 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 2: Byplanlegging / Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 2: Urban planning
 • CEN/TR 14383-5 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 5: Bensinstasjoner / Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 5: Petrol stations
 • CEN/TR 14383-7 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 7: Planlegging og retningslinjer for offentlig transport midler / Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 7: Design and management of public transport facilities
 • CEN/TR 14383-8 Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 8: Protection of buildings and sites against criminal attacks with vehicles
 • CEN/TS 14383-3 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 3: Boliger / Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 3: Dwellings
 • CEN/TS 14383-4 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering - Del 4: Butikker og kontorer / Prevention of crime - Urban planning and design - Part 4: Shops and offices
 • NS-EN 14383-1 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 1: Definisjoner på bestemte termer / Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 1: Definition of specific terms
 • ENV 14383-2 Forebygging av kriminalitet - Bygplanlegging og prosjektering - Del 2: Byplanlegging / Prevention of crime - Urban planning and design - Part 2: Urban planning
 • BS PD CEN/TR 16705  Perimeter protection. Performance classification methodology

ISO-standarder

 • NS-ISO 22300 Samfunnssikkerhet - Terminologi
 • NS-ISO 22301 Samfunnssikkerhet - Systemer for kontinuitetsplanlegging - Krav
 • NS-ISO 22320 Samfunnssikkerhet - Kriseledelse - Krav til hendelsesrespons
 • ISO 22311 Societal security -- Video-surveillance -- Export interoperability
 • ISO 22313 Societal security -- Business continuity management systems – Guidance
 • ISO 22397 Societal security -- Guidelines for establishing partnering arrangements
 • ISO 22398 Societal security -- Guidelines for exercises 
 • NS-ISO 31000 Risikostyring - Prinsipper og retningslinjer
 • SN-ISO Guide 73 Risikostyring - Terminologi
 • Flere av disse standardene finner du også i vår standardsamling "Samfunnssikkerhet".

ISO tekniske rapporter

 • ISO 22315 Societal security -- Mass evacuation -- Guidelines for planning
 • ISO/TR 22312 Societal security -- Technological capabilities

Sist oppdatert: 2019-02-19

NS 5830:2012

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Terminologi

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 5831:2014

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Krav til sikringsrisikostyring

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 5832:2014

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Krav til sikringsrisikoanalyse

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 5834:2016

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 5834:2016

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 5814:2008

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Krav til risikovurderinger

SpråkNorskUtgave: 2 (2008-07-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 5815:2006

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Risikovurdering av anleggsarbeid

SpråkNorskUtgave: 1 (2006-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 1: Definisjoner på bestemte termer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

BS PD CEN/TR 14383-5:2010

Standard (Kun elektronisk)

NOK 4 217,00 (eks. mva)

Prevention of crime. Urban planning and building design. Petrol stations

SpråkEngelsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Bestill
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 7: Planlegging og retningslinjer for offentlig transport midler

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 8: Protection of buildings and sites against criminal attacks with vehicles

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-09-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering - Del 4: Butikker og kontorer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 1: Definisjoner på bestemte termer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

BS PD CEN/TR 16705:2014

Standard (Kun elektronisk)

NOK 4 848,00 (eks. mva)

Perimeter protection. Performance classification methodology

SpråkEngelsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Bestill
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Sikkerhet og resiliens — Terminologi (ISO 22300:2018)

SpråkEngelskUtgave: 2018-03 (2018-06-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet - Systemer for kontinuitetsplanlegging - Krav (ISO 22301:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-10-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 375,00 (eks. mva)

Sikkerhet og resiliens - Kriseledelse - Retningslinjer for hendelseshåndtering

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 22311:2012

Standard

NOK 2 105,00 (eks. mva)

Societal security — Video-surveillance — Export interoperability

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-11-15)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 22313:2012

Standard

NOK 934,00 (eks. mva)

Societal security — Business continuity management systems — Guidance

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-12-12) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet - Systemer for kontinuitetsplanlegging - Krav (ISO 22301:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-10-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 22397:2014

Standard

NOK 1 417,00 (eks. mva)

Societal security — Guidelines for establishing partnering arrangements

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-07-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 22398:2013

Standard

NOK 2 105,00 (eks. mva)

Societal security — Guidelines for exercises

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-09-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 375,00 (eks. mva)

Risikostyring - Retningslinjer

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

Standardsamling for samfunnssikkerhet

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 1 650,00 (eks. mva)

Standardsamling for samfunnssikkerhet. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-EN ISO 22300, NS-EN ISO 22301, SN-ISO/TR 22312 og NS-ISO 22320.

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-01-30)

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

ISO 22315:2014

Standard

NOK 1 900,00 (eks. mva)

Societal security — Mass evacuation — Guidelines for planning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-12-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet - Teknologisk kapasitet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang