Gevinster av bærekraftige arrangementer

Det er fornuftig å bruke en organisert, prosessbasert metode for å styre økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige påvirkninger ved ledelse av arrangementer. I tillegg gir standardens krav til overvåking og måling i standarden mulighet til å redusere bruken av ressurser og kutte kostnader.

Hender som holder jordklodenFordel knyttet til omdømme
Ved å bruke et anerkjent internasjonalt rammeverk kan ledere innenfor bærekraftig ledelse av arrangementer vise sine tiltak på en troverdig og åpen måte.

I tillegg til denne hovedgevinsten gir NS-ISO 20121 blant annet følgende fordeler:
Det blir enkelt å iverksette NS-ISO 20121 fordi den er basert på ISOs anerkjente og utprøvde serie av standarder for styringssystemer, for eksempel NS-EN ISO 9001 (kvalitetsstyring) og NS-EN ISO 14001 (miljøstyring), inkludert Planlegg-Utfør-Kontroller-Korriger-metoden.

Bruk av et styringssystem er en fleksibel framgangsmåte, og kan dermed oppfylle de unike behovene og tilpasses alle de forskjellige organisasjonene som arrangementssektoren består av. Samtidig gir den kunnskap om en metode basert på konsensus mellom internasjonale eksperter for å oppnå positive resultater når tiltak innenfor bærekraft skal iverksettes.

Aktuelt for liten og stor
NS-ISO 20121 gjelder for alle organisasjoner eller personer – inkludert kunder,
leverandører og arrangører – som er involvert i alle typer arrangementer, inkludert utstillinger, idrettskonkurranser, konserter osv. Den er like relevant for små konferansemøter som for idrettsarrangementer i stor skala. Ett resultat av å bruke rammeverket, vil sannsynligvis være økt kommunikasjon innenfor arrangementssektoren om dens tilnærming til økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige påvirkninger.

Internasjonalt rammeverk
Fordi den tilbyr et felles internasjonalt språk for ledelse av arrangementer, sikrer den et rammeverk for anbud og sammenlikning av tilbud på globalt nivå og oppmuntrer til internasjonal handel innenfor sektoren.

NS-ISO 20121 gjør det mulig å vise forpliktelse til bærekraft på en måte som er anerkjent over hele verden. Arrangementer på ulike steder rundt om i verden vil møte forskjellige utfordringer når det gjelder bærekraft, men rammeverket i NS-ISO 20121 kan iverksettes alle steder.

Fokus på forbedring
Når brukerne av standarden har identifisert utfordringene som er relevante for deres egen situasjon, vil de øvrige trinnene i standarden hjelpe dem å sette mål, lage handlingsplaner, overvåke og måle tiltak som treffes, og strebe etter kontinuerlig forbedring.

Brukerne kan iverksette NS-ISO 20121 for å oppnå interne fordeler for sine prosesser, og eksterne fordeler for sine kunder og interessenter. De kan også beslutte å søke om sertifisering etter standarden som en uavhengig samsvarsvurdering i henhold til kravene i standarden.

NS-ISO 20121 kan også gi fordeler til andre interessenter enn direkte brukere av standarden. Blant dem er forskriftsmyndigheter med ansvar for helse, sikkerhet og miljø eller annet ansvar i forbindelse med arrangementer. Standarden gir også et grunnlag for diskusjon for lokale samfunn og private organisasjoner som kan ha bekymringer i forbindelse med et arrangement.

Sist oppdatert: 2013-12-17