Sykkelparkering
Sykkelparkering Papirbredden, Drammen.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Ved bærekraftig by- og kommuneutvikling må offentlige og private aktører trekke sammen – til beste for folk og miljø. Standarder er viktige redskap på veien mot en innbyggervennlig og grønn framtid.

Utfordringene som byene og kommunene står overfor er komplekse og tverrsektorielle. Ved bruk av standarder basert på internasjonal konsensus kan vi skape bærekraftige byer og lokalsamfunn og bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål.

Standardene gir både overordnede rammer som ledere og planleggere kan bruke for å definere sine mål og prioriteringer og spesifikke retningslinjer for områder som for eksempel energi, miljø, vannforsyning, bærekraftige innkjøp, trafiksikkerhet, intelligent transport og IT-sikkerhet.

Hvordan planlegge og utvikle bærekraftige byer og lokalsamfunn?

Den norske standardiseringskomiteen SN/K 548 Bærekraftige lokalsamfun bidrar i den internasjonale standardiseringskomiteen ISO/TC 268 Sustainable development in communities for å få fram standarder som kan være verktøy for få til bærekraftige lokalsamfunn og byer.

Det er viktig at standardene som utvikles, får et innhold som reflekterer behov i norsk samfunns- og næringsliv. I Norge er det utviklet indikatorer og retningslinjer i ulike miljøer som det kan være viktig å få med i disse standardene, og derfor vil norske interessenter best kunne påvirke innholdet i standardene gjennom aktiv deltakelse i arbeidet.

Les mer om Standard Norges komité SN/K Bærekraftige lokalsamfunn.

Les mer om ISOs komité ISO/TC 268 Sustainable development in communities.

SN/K 548 følger også det europeiske arbeidet i CEN-CENELEC-ETSI Coordination Group on Smart and Sustainable Cities and Communities (SSCC-CG). Denne gruppen utvikler ikke standarder, men kartlegger behov for standarder og identifiseres tema som er særlig relevante for Europa.

Kontaktpersoner

Hilde Aarefjord
Prosjektleder
489 53 279 / haa@standard.no

Inger Jakobsen
Leder markeds- og forretningsutvikling
934 05 001 / inj@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Utvalgte standarder

NOK 652,00 (eks. mva)

Bærekraftige byer og lokalsamfunn - Terminologi

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 392,00 (eks. mva)

Bærekraftig utvikling i lokalsamfunn - Ledelsessystem for bærekraftig utvikling - Krav med brukerveiledning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 37120:2018

Standard

NOK 2 239,00 (eks. mva)

Sustainable cities and communities — Indicators for city services and quality of life

SpråkEngelskUtgave: 2 (2018-07-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 37106:2018

Standard

NOK 1 886,00 (eks. mva)

Sustainable cities and communities — Guidance on establishing smart city operating models for sustainable communities

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-07-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 504,00 (eks. mva)

Veiledning om samfunnsansvar

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-11-02)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang