Klima

Klima, klimaspor og måling av klimagassutslipp er områder med omfattende standardisering. Mange av standardene på klima-området spiller en viktig rolle i forbindelse med forpliktelser og ambisjoner knyttet til Kyoto-avtalen. Standardene er redskaper som reduserer utslipp av klimagasser til atmosfæren og/eller øker fjerning av klimagasser fra atmosfæren ("sources and sinks").

Styring, ledelse og klimaspor

Standard Norge har bidratt i utviklingen av en serie standarder som tar sikte på at bedrifter styres slik at de bidrar til lavest mulig negativ klimapåvirkning. Disse standardene virker i en markedssammenheng, der bedrifter og produkter oppnår konkurransefordeler ved at de påviselig har lavere klimaspor enn konkurrentene(s produkter). Systemet skal være objektivt, og kunder skal kunne velge forretningspartnere eller produkter med klimavennlighet, uttrykt som klimaspor, som én viktig parameter.

Klimaspor til organisasjoner og produkter

Klimaspor kan beregnes i forhold til organisasjon eller produkt, og det antas at de minst klimavennlige etter hvert vil fases ut.

Disse standardene utvikles i den internasjonale komiteen ISO/TC 207 (se lenke nedenfor), med den norske speilkomiteen SN/K 127 (se lenke nedenfor) som et nasjonalt forum for innspill til det internasjonale arbeidet.

I tillegg har vi laget en Norsk Standard, NS 9418 for beregning av klimaspor for sjømat, denne bygger direkte på prinsippene i standardene omtalt over, og er derfor velegnet til å beregne klimaspor for sjømat som eksporteres. Standarden er utviklet av SN/K 532 og den er fyldigere omtalt under fagområdet Fiskeri og akvakultur.

Måling av klimagassutslipp fra kraftkrevende industri

Det pågår et stort europeisk arbeid med å standardisere metoder for måling av klimagassutslipp fra kraftkrevende industri. Man vet at ulike industrigrener innenfor denne sektoren bidrar med svært store utslipp, det er derfor viktig å få utslippene påviselig redusert så mye som mulig, basert på målinger etter objektive metoder. Dette vil gi industrien selv et incitament til å utvikle og ta i bruk mer klimavennlig produksjonsteknologi.

Følgende prosjekter pågår når det gjelder metoder for måling av klimagassutslipp fra kraftkrevende industri:

 • Generelle prinsipper for all kraftkrevende industri
 • Stålindustri
 • Sementindustri
 • Aluminiumsindustri
 • Kalkindustri
 • Ferrolegeringsindustri

Norge har ledelse og sekretariat for gruppen som arbeider med måling av klimagassutslipp fra aluminiumsindustrien. Samtlige prosjekter foregår i WG 33, en arbeidsgruppe under CEN/TC 264 Air quality (se lenke under).

Målgrupper for standardene knyttet til klimagassutslipp er:

 • Kraftkrevende industri
 • All produksjonsindustri, innbefattet foredlingsindustri
 • Eksportnæringer
 • Transportnæring
 • Energiprodusenter
 • Servicenæring
 • Primærnæringer, dvs. landbruk og fiskeri
 • Kommuner og lokale myndigheter
 • Offentlige serviceetater, utdanningsinstitusjoner, sykehus osv.
 • Sentrale myndigheter
 • Miljø- og tilsynsmyndigheter.

Lenker

Kontaktpersoner

Knut Jonassen
Prosjektleder
900 33 026 / kjo@standard.no

Inger Jakobsen
Leder markeds- og forretningsutvikling
934 05 001 / inj@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Utvalgte standarder

NOK 775,00 (eks. mva)

Klimagasser - Del 1: Spesifikasjon med veiledning på organisasjonsnivå for kvantifisering og rapportering av utslipp og fjerning av klimagasser (ISO 14064-1:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 969,00 (eks. mva)

Klimagasser - Kvantifisering og rapportering av utslipp av klimagasser for organisasjoner - Veiledning i bruk av NS-EN ISO 14064-1

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-06-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Klimagasser - Del 2: Spesifikasjon med veiledning på prosjektnivå for kvantifisering, overvåking og rapportering av utslippsreduksjon eller forbedret fjerning av klimagasser (ISO 14064-2:2019)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 893,00 (eks. mva)

Klimagasser - Del 3: Spesifikasjon med veiledning for verifisering og validering av klimagassutsagn (ISO 14064-3:2019)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9418:2013

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Klimaspor for sjømat - Produktkategoriregler (CFP-PCR)

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Klimagasser — Krav til validerings- og verifiseringsorganer til bruk ved akkreditering eller andre former for anerkjennelse (ISO 14065:2013)

SpråkEngelskUtgave: 2013-04 (2013-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 14067:2018

Standard

NOK 2 410,00 (eks. mva)

Greenhouse gases — Carbon footprint of products — Requirements and guidelines for quantification

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-08-20)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang