Jordkloden speilet i en vanndråpe
Foto: iStockphoto

Samfunnsansvar - ISO 26000

Samfunnsansvar er et tema som opptar de fleste organisasjoner nasjonalt og internasjonalt. Men hva er samfunnsansvar og hva skal til for at organisasjoner er samfunnsansvarlige?

ISO, den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, har utarbeidet
en internasjonal standard for samfunnsansvar, ISO 26000. Standarden er utgitt som Norsk Standard, NS-ISO 26000, og Standard Norge har utgitt den både på norsk og engelsk. I tillegg til standarden finnes det også en egen veiviser til NS-ISO 26000.

Ikke for sertifisering

NS-ISO 26000 gi retningslinjer for hvordan organisasjoner kan opptre sosialt ansvarlig i tråd med samfunnets krav. Standarden kan brukes av alle typer organisasjoner, offentlige og private, og i utviklingsland så vel som i industrialiserte land. NS-ISO 26000 inneholder retningslinjer og ikke krav, og er ikke ment brukt som grunnlag for sertifisering.

Retningslinjene for samfunnsansvar

Retningslinjene i NS-ISO 26000 bygger på beste praksis, initiativ utviklet i
både offentlig og privat sektor. De bygger på relevante deklarasjoner og konvensjoner, utarbeidet av FN og underliggende organisasjoner som for eksempel ILO.

ISO mener at prosessen fram mot en internasjonal standard for
samfunnsansvar har fått næringsliv, myndigheter og andre samfunnsaktører
til å engasjere seg mer for å møte målene om en bærekraftig
utvikling.

Struktur og innhold

NS-ISO 26000 er inndelt i følgende elementer:

 • Omfang
 • Termer og definisjoner
 • Om å forstå samfunnsansvar
 • Prinsipper for samfunnsansvar
 • Å kartlegge samfunnsansvar og gå i samarbeid med interessenter
 • Veiledning om kjerneområder for samfunnsansvar
  - Organisasjonsstyring
  - Menneskerettigheter
  - Arbeidsforhold
  - Miljøet
  - Hederlig virksomhet
  - Forbrukerspørsmål
  - Lokalsamfunnsengasjement og -utvikling
 • Veiledning om integrering av samfunnsansvar i hele organisasjon
 • Eksempler på frivillige tiltak og verktøy for samfunnsansvar
 • Forkortede termer

Prosessen fram mot en internasjonal standard for samfunnsansvar

Arbeidet med standarden for samfunnsansvar har foregått i en arbeidsgruppe med over 500 deltakere fra 100 land, hvorav over halvparten er fra utviklingsland. I tillegg har nær 42 ulike internasjonale organisasjoner, som f.eks. OECD, UNCTAD, WHO, ILO, EU, UN global Compact, GRI og Consumers International vært med i arbeidet.

Kontaktpersoner

Hege Thorkildsen
Prosjektleder
934 65 848 / hth@standard.no

Inger Jakobsen
Leder markeds- og forretningsutvikling
934 05 001 / inj@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Utvalgte standarder

NS-ISO 26000:2010

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Veiledning om samfunnsansvar

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-12-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NOK 245,00 (eks. mva)

Samfunnsansvar - en veiviser til NS-ISO 26000 - P695

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 780,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for bærekraftige arrangementer - Krav og veiledning

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang