Miljøterminologi

Standard Norge utvikler kontinuerlig norsk og internasjonal miljøterminologi. Dette har resultert i over 20 000 søkbare miljøtermer i termbasen Snorre.

Hver termpost inneholder:

 • Term på engelsk, bokmål og nynorsk, ofte også på fransk og tysk
 • Synonymer på samme språk
 • Definisjoner
 • Symboler
 • Formler
 • Kildehenvisninger
 • (Primært) faglig bruksområde

Se termbasen Snorre.

Termarbeid i komiteene

Termarbeidet foregår i de tekniske komiteene, sammen med andre miljøfaglige aktiviteter. Dette er nødvendig for at standardene skal bli entydige, og for å muliggjøre effektiv miljøfaglig kommunikasjon nasjonalt og internasjonalt. Ved behov for grundigere innsyn i de miljøfaglige begrepene og faglig kontekst, er det nyttig å bruke teksten som termene er hentet fra. For å finne frem til riktig(e) standard(er) er kildehenvisningene i hver enkelt termpost et nyttig hjelpemiddel.

Miljøstyring - terminologi

Norge har ansvaret for TCG (Terminology coordination group) under den internasjonale miljøstyringskomiteen ISO/TC 207, Environmental management. Arbeidet sikrer entydig, flerspråklig terminologi innenfor alle standardene på fagområdet Miljøstyring. Terminologien er gitt ut i en tolvspråklig standard, NS-EN ISO 14050, Miljøstyring – Terminologi.

Jordkvalitet - terminologi

Gjennom utgivelsen av NS-ISO 11074, Jordkvalitet – Terminologi, er det etablert en omfattende, konsistent flerspråklig terminologi innenfor fagområdene jordkvalitet, forurensning, overvåking, analyse og opprensking av forurenset grunn. Hensikten har vært å sikre god kommunikasjon mellom tilsynsmyndigheter, eiere av forurenset grunn, laboratorier, forskningsmiljøer og andre. Standarden sikrer også et nødvendig, flerspråklig vokabular for lovpålagt nasjonal og internasjonal rapportering.

 Miljøterminologi har en bred brukergruppe, typisk:

 • fagoversettere
 • forfattere av teknisk dokumentasjon, nasjonalt og internasjonalt
 • ansvarlige for miljørapportering, nasjonalt og internasjonalt
 • forsknings- og konsulentmiljøer, innbefattet laboratorier
 • industribedrifter og annen privat næringsvirksomhet
 • lokale og sentrale yndigheter
 • (høyere) undervisningsinstitusjoner
 • eiere av miljøproblemer, f.eks. forurenset grunn
 • allmennhet og (fag)presse.

Standard Norge var den norske partneren i tesaurus-prosjektet. Arbeidet resulterte i en 23-språklig felleseuropeisk mijløtesaurus, GEMET (General Environment Multilingual European Thesaurus).

Kontaktpersoner

Knut Jonassen
Prosjektleder
900 33 026 / kjo@standard.no

Inger Jakobsen
Leder markeds- og forretningsutvikling
934 05 001 / inj@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Utvalgte standarder

Ledelsessystemer for miljø

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 3 750,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder følgende standarder: NS-EN ISO 14001, NS-EN ISO 14004, NS-EN ISO 14031, NS-EN ISO 14040, NS-EN ISO 14044, NS-EN ISO 14051, NS-EN ISO 14063 og NS-EN ISO 19011.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

NOK 2 179,00 (eks. mva)

Jordkvalitet - Terminologi (ISO 11074:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 969,00 (eks. mva)

Miljøledelse — Terminologi (ISO 14050:2009)

SpråkNorskUtgave: 2010-05 (2010-09-17) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang