Trafikksikkerhet - ISO 39001

I Norge har vi en nullvisjon når det gjelder drepte og hardt skadde i vegtrafikken, og innen 2024 skal antallet reduseres til 500. Skal vi få til dette, er vi avhengige av at de som kjøper og leverer transporttjenester jobber systematisk med trafikksikkerhet i egen virksomhet.

Nå har vi fått en internasjonal standard for trafikksikkerhet, NS-ISO 39001, som skal bidra til å forebygge alvorlige hendelser i trafikken. Standarden er relevant for alle typer transportvirksomheter, både offentlige og private, store og små.

NS-ISO 39001 - verktøy for sikkerhetskultur

Standarden er et verktøy for å bygge sikkerhetskultur i en virksomhet og beskriver konkret hva som kreves av et styringssystem for vegtrafikksikkerhet. Mange land har allerede tatt standarden i bruk, og nå står Norge for tur.

Kravene i standarden omfatter bl.a. en kartlegging av brukere og interessenter og hvilke behov de har, organisasjonens oppgaver og de ansattes roller, ansvar og myndighet. Krav til planlegging, gjennomføring og evaluering av prosesser er også en viktig del av standarden.

Kravene er generelle og skal kunne brukes av alle organisasjoner uavhengig av hvilken oppgave de har innen vegtrafikksikkerhet og hvor i verdikjeden organisasjonene er.

NS-ISO 39001 inneholder også en kortfattet veiledning om kravene. Standarden er skrevet slik at den skal kunne brukes sammen med andre standarder for styringssystemer, f.eks. ISO 9001 for kvalitetsstyring og ISO 14001 for miljøstyring.

Kontaktperson

Guri Kjørven
Prosjektleder
970 46 151 / gkj@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no /
Nettprat med salg

Utvalgte standarder

NOK 1 650,00 (eks. mva)

Styringssystemer for trafikksikkerhet - Krav med brukerveiledning

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang