Kurs og arrangementer

Standard Online tilbyr kurs innenfor mange fagområder.
Under har vi kategorisert kursene i forhold til hvilket fagområde de hører til, men vet du ikke riktig hvor ditt kurs hører hjemme kan du velge kategorien "alle kurs i regi av Standard Online" under.

Oversikt over kurs

Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato.

e-læringskurs

Vi tilbyr e-læringskurs som du kan gjennomføre på nett. E-læringskurs gir kompetanse i standardene innenfor styringssystemer. Noen av kursene brukes også som forkurs til ordinære kurs i styringssystemer.

Kurs i juridiske standarder

Gå på kurs i blant andre NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8430, NS 8401, NS 8402, Bustadoppføringslova, NS 3420 med juridisk vinkling, Offentlige anskaffelser med flere.

Kurs i NS 3420 – beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner

NS 3420 er av stor betydning for å forenkle kommunikasjon i byggeprosessen og forhindre misforståelser og konflikter. Velg mellom flere sesjoner, eller kanskje et kurs med juridisk vinkling?

Kurs i styringssystemer

Standardene for styringssystemer er viktige verktøy for å tilfredsstille krav til kvalitetssystem i din virksomhet.  Vi har kurs i de viktigste standardene, blant andre NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 19011, SN-BS OHSAS 18001, NS 5814 med fler.

Andre kurs

Her vil du finne kurs som ikke naturlig hører inn under kategoriene ovenfor. Dette kan for eksempel være kurs i Aquakultur, Universell utforming, sveising med fler.

Arrangementer og standardiseringskurs i regi av Standard Norge

Her finner du en oversikt over alle konferanser, seminarer og øvrige arrangementer i regi av Standard Norge. Kursene vi tilbyr i standardisering er også å finne her.

Kurs og seminarer i regi av Norsk Elektroteknisk Komite

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) arrangerer kurs og seminarer innenfor det elektrotekniske området. Vi holder bl.a. kurs innen lavspenning (NEK 400), høyspenning (NEK 440), ex-området (NEK 420), maritime installasjoner (NEK 410) og IKT/kabling (NEK 700).

Hvordan få tilbud om bedriftsinterne kurs?

Trenger flere enn 7-8 personer i din bedrift opplæring i samme standard eller tema? Da lønner det seg å bestille et bedriftsinternt kurs. Få et godt innblikk i og gjennomgang av standarden på dine premisser. Bestill et kurs i dag!