Kurs

Vi holder flere typer kurs og arrangementer. Under har vi kategorisert kursene i forhold til hvilket fagområde de hører til. Se også oversikt over andre typer arrangementer i regi av Standard Norge, som Standard Morgen og lanseringer, lengre ned på siden.

   

Ledelsessystemer

Kurs i ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 19011, ISO 22000, ISO 31000, ISO 45001 med flere.

Gå til kurs i ledelsessystemer

   

Juridiske standarder

Kurs i NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8430, NS 8401, NS 8402, NS 3420 med juridisk vinkling, Samspillsentreprise m.fl.

Gå til kurs i juridiske standarder

       
   

Bygg, anlegg og eiendom

Kurs i NS 3420, NS 6450, NS 3935, Eurokode 8, NS 15251, NS 3424 med flere. 

Gå til kurs i byggrelaterte standarder

   

E-læringskurs

ISO 9001, ISO 14001, ISO 19011, OHSAS 18001 og ISO 45001 og NS 3420. Kursene brukes også som forkurs til noen av våre klasseromskurs.

Gå til e-læringskurs


     
Andre kurs     Oversikt over alle kurs

Andre kurs

Her finner du kurs som ikke naturlig hører inn under våre hovedkategorier, som NORSOK, elektro, sveising, universell utforming og andre.

Gå til våre andre kurs

   

Oversikt over alle kurs

Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato.

Gå til full kursoversikt


     
Bedriftsinterne kurs
   

Bedriftsinterne kurs

Trenger flere enn 7-8 personer i din bedrift opplæring i samme standard eller tema? Da lønner det seg å bestille et bedriftsinternt kurs.

Bestill et bedriftsinternt kurs

   

Rådgivingstjeneste

Vi kan nå tilby rådgivningstjenester innenfor anvendelse og sertifisering av en rekke ISO- og NS-standarder.

Les mer om vår rådgivingstjeneste

       
Standard Morgen
     Standard Norge

Standard Morgen frokostmøter

Frokostmøter om og lanseringer av standarder og viktige tema innenfor standardiseringen.

Gå til Standard Morgen-oversikten
   

Arrangementer og standardiseringskurs i regi av Standard Norge

Her finner du en oversikt over alle konferanser, seminarer og øvrige arrangementer i regi av Standard Norge. 

Gå til Standard Norges arrangementerSist oppdatert: 2023-04-13