Kurs og arrangementer

Kurs i styringssystemer

Standardene for styringssystemer er viktige verktøy for å tilfredsstille krav til kvalitetssystem i din virksomhet.  Vi har kurs i de viktigste standardene, blant andre NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 19011, SN-BS OHSAS 18001, NS 5814 med fler.

Kursnavn Dato Sted
E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015 E-læring
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011 E-læring
E-læringskurs i arbeidsmiljø og sikkerhet med SN-BS OHSAS 18001 E-læring
E-læringskurs i Praktisk miljøledelse med NS-EN ISO 14001:2015 E-læring
Konferanse: Nye ISO 19011 utgis snart - Delta og bli oppdatert 2018-03-14 Oslo
Kurs - Revisjonsleder med mulighet for sertifiseringseksamen 2018-03-15 Bergen
Kurs i Risikostyring i et helhetlig perspektiv 2018-04-12 Bergen
Kurs i Oppdatering i ISO 9001:2015 for revisjonsledere og kvalitetsledere 2018-04-18 Bergen
Kurs i NS-EN ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2018-04-19 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-INSTA 800 – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet 2018-04-24 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO 45001 ISO - Den nye standarden for arbeidsmiljø 2018-04-26 Bergen
Kurs i Integrerte styringssystemer – hvordan etablere felles systemer for kvalitet, HMS og ytre miljø 2018-05-08 Bergen
Kurs i praktisk forbedringsarbeid ved bruk av LEAN - basert på prinsippene for kvalitetsledelse i ISO 9001 2018-05-23 Lysaker (Bærum)
Kurs i Praktisk styring og ledelse av arbeidsmiljø med NS-EN ISO 45001 2018-05-24 Lysaker (Bærum)
Kurs for revisorer og revisjonsledere etter NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 19011 - med mulighet for sertifiseringseksamen 2018-05-29 Lysaker (Bærum)
Kurs i Systemrevisjon med nye NS-EN ISO 19011:2018 2018-06-06 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystem 2018-06-12 Bergen