Avholdte arrangement

 

Hvordan kan standarder brukes for å øke markedsmulighetene for europeisk virksomheter, og hvordan kan standarder brukes for å ivareta krav fra myndighetene både europeisk og nasjonalt? Standard Norge inviterer til seminar 28. september for å belyse dette.

2016-07-19

Mer om Seminar: Vekst i Europa ved bruk av standarder
 

Norge er en viktig bidragsyter i utviklingen av internasjonale miljøstandarder. Nå lanserer Standard Norge en ny standard, ISO 14004, som Norge har ledet arbeidet med å utvikle. Det markerer vi med en halvdags miljøkonferanse 3. mai. Det er stor interesse for arrangementet, og påmeldingsfrist er fredag 29. april kl. 1200.

2016-03-31

Mer om Arrangement: Veien til et grønt skifte
 

Kan du tenke deg å delta i arbeidet med å lage standarder? Vi tilbyr to kurs som skal gi komitémedlemmer og andre interessenter en grunnleggende kunnskap om standardiseringsarbeid og det å delta i standardiseringskomiteer.

2016-02-09

Mer om Kurs i standardisering 7. februar og 14. mars 2017
 

Difi og Standard Norge inviterer til åpent informasjonsmøte fredag 11. desember, kl. 0900-1530 om den nye europeiske fakturastandarden som kommer i løpet av 2017.

2015-12-02

Mer om Informasjonsmøte om nytt europeisk fakturaformat
 

Following broad industry consensus, Standards Norway is pleased to announce the publication of the 4th revision of NORSOK U-001 Subsea production systems. Standards Norway in cooperation with Statoil are celebrating this milestone with a breakfast meeting hosted by Statoil. Get an insight into the headlines and major changes at this meeting.

2015-09-15

Mer om Launch of NORSOK U-001 revision 4
 

God ledelse krever effektive styringsverktøy med fokus på kontinuerlig forbedring. Nå kommer de internasjonalt anerkjente standardene i ISO-serien, ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø), i nye versjoner, og Standard Norge inviterer til lansering onsdag 14. oktober, kl. 0900-1215 (enkel lunsj fra 1220).

2015-07-01

Mer om Lansering: 2015 – et tidsskille i internasjonal ledelse
 

De internasjonalt ledende standardene for miljø- og kvalitetsstyring, ISO 14001 og ISO 9001, har vært på omfattende revisjon, og de nye utgavene blir lansert 14. oktober.

2015-06-09

Mer om Lansering av ISO 14001 og ISO 9001
 

Kan du tenke deg å delta i arbeidet med å lage standarder? Vi tilbyr to kurs som skal gi komitémedlemmer og andre interessenter en grunnleggende kunnskap om standardiseringsarbeid og det å delta i standardiseringskomiteer.

2015-03-19

Mer om Kurs i standardisering 13. oktober og 17. november