Kurs i standardisering 13. oktober og 17. november

Kan du tenke deg å delta i arbeidet med å lage standarder? Vi tilbyr to kurs som skal gi komitémedlemmer og andre interessenter en grunnleggende kunnskap om standardiseringsarbeid og det å delta i standardiseringskomiteer.

Målet med de to kursene "Introduksjon til standardisering" og "Komitéarbeid" er å sette deltakerne bedre i stand til å bidra aktivt i nasjonal, europeisk og internasjonal standardisering, og at ressursene som settes av til standardiseringsarbeid blir utnyttet på best mulig måte.

Målgruppen for kursene er primært personer som jobber med standardisering og "nye fagpersoner" som kunne tenke seg å være med på å utarbeide standarder til nytte for nærings- og samfunnsliv.

Se detaljer om kursene lenger ned i denne saken.

Kursene holdes hos Standard Norge, Mustads vei 1, (Lilleaker) Oslo.

Kurs: Introduksjon til standardisering Komitéarbeid *
Tidspunkt: tirsdag 13. oktober 2015 tirsdag 17 november 2015
Påmeldingsfrist: 7 dager før kurset 7 dager før kurset
Deltakeravgift: Gratis Gratis
Påmelding:

Kursene er nå fulltegnet, men det er mulig å melde seg på kursene som arrangeres 16. februar og 8. mars 2016.

* For å delta på dette kurset forutsettes det forkunnskaper tilsvarende opplæringskurset "Introduksjon til standardisering".

Dersom du har spørmsål knyttet til kursene kan du sende en e-post til Tove N. Grønseth i Standard Norge.

 

Introduksjon til standardisering

Målet med kurset er å gi en generell innføring i standardisering nasjonalt og internasjonalt, både organiseringen av arbeidet og selve standardiseringsprosessen. Målgruppen er nye deltakere i standardiseringsarbeidet og de som deltar eller vurderer å delta i komiteer eller arbeidsgrupper nasjonalt og internasjonalt.

Program (med forbehold om ev. endringer)

0930 Velkomst og innledning
0945 Standarder og standardiseringsarbeid
• Hva er standarder?
• Nivåer, relasjoner, hensikt og utvikling over tid
• Utfordringer, nye krav og nye typer leveranser
• Nye satsninger
1030 Benstrekk/kaffe
1045 Standardiseringsarbeidet i praksis
• Påvirkningsmuligheter, høringer og informasjon
• Å engasjere seg, hvilket ansvar og oppgaver har du?
1200 Lunsj
1300 Arbeid i komiteene
• Regler for arbeid i standardiseringskomiteer
• Nasjonale speilkomiteer og nettverk
• Erfaring fra deltakelse
1415 Øvelse/oppgave
1435 Verktøy og tilgang via web
• Standarder på høring
• Standard Norge Livelink
1500 Oppsummering av dagen - spørsmål
1515 Avslutning
 

Komitéarbeid

Målet med kurset er å gi en videre innføring i det som ble tatt opp på opplæringstrinn I. Det omfatter en innføring i regler og ordninger som gjelder ved deltakelse i nasjonalt, europeisk og internasjonalt standardiseringsarbeid. Målgruppen er komitédeltakere, deltakere i internasjonalt standardiseringsarbeid, påtroppende deltakere og andre som vil lære mer om standardiseringsarbeid.

Program (med forbehold om ev. endringer)

0930 Velkomst
0935 Standardiseringsarbeid
Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge
1015 Standarder og regelverk, begreper, mandat
Sammenhenger, det europeiske og internasjonale systemet, nasjonal oppfølging
1100 Pause
1115 Deltakelse og påvirkning
Hvordan få gjennomslag?
1200 Lunsj
1245 Deltakelse og påvirkning (forts.)
1330 Pause
1345 Å skrive en standard
Ivaretakelse av miljø, universell utforming, forbruker og SMB’er
Verktøy og støttedokumenter
1500 Effektiv bruk av Livelink
1515 Oppsummerig/evaluering
1530 Avslutning

For å delta på dette kurset forutsettes det forkunnskaper tilsvarende opplæringskurset "Introduksjon til standardisering".

Sist oppdatert: 2015-12-02