Fire puslespillbrikker

Arrangement: Veien til et grønt skifte

Norge er en viktig bidragsyter i utviklingen av internasjonale miljøstandarder. Nå lanserer Standard Norge en ny standard, ISO 14004, som Norge har ledet arbeidet med å utvikle. Det markerer vi med en halvdags miljøkonferanse 3. mai. Det er stor interesse for arrangementet, og påmeldingsfrist er fredag 29. april kl. 1200.

ISO 14004 gir nyttige råd og framgangsmåter for god miljøledelse. Standarden er en veiledning for å ivareta kravene i hovedstandarden for miljøledelse, ISO 14001, og viser vei i et grønt skifte.

Delta på konferansen og lær mer om den nye standarden og andre standarder i samlingen for miljøledelse. Det blir innlegg fra flere bidragsytere i det grønne skiftet som f. eks. regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, Avinor, Undervisningsbygg og Miljødirektoratet.

Tid: Tirsdag 3. mai kl. 1200 – 1545 (registrering og lunsj fra 1200-1245, det faglige programmet starter 1245)

Sted: Victoria kino, Ruseløkkveien 14, Oslo

Det er kostnadsfritt å delta!
Påmeldingsfrist er fredag 29. april kl. 1200.

Påmelding til halvdagskonferanse

Avmelding
Dersom du har meldt deg på, og senere ombestemmer deg, må vi få beskjed snarest mulig, Interessen for arrangementet er stor. Vi forbeholder oss retten til å fakturere for lunsj for påmeldte som ikke varsler om forfall.

Disse får du får høre på konferansen:

  • Jacob Mehus, adm. direktør, Standard Norge
  • Per R. Sandberg, sekretariatsleder / spesialrådgiver, Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, Klima- og miljødepartementet
  • Bjørn Bjørnstad, avdelingsdirektør, Miljødirektoratet
  • Margrethe Snekkerbakken, Divisjonsdirektør Regionale lufthavner i Avinor og komitéleder i Standard Norges miljøkomité
  • Knut Jonassen, prosjektleder miljø, Standard Norge
  • Bodil Motzke, miljørådgiver, Undervisningsbygg Oslo KF
  • Kjersti Fløgstad, daglig leder GoodBusiness
  • Sunniva Bratt Slette, masterstudent i industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU

Bærekraftig arrangement
Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Det betyr at vi satser på bærekraftig servering og oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth eller kommunikasjonssjef Marit Sæter per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.

Sosiale medier
Bruk emneknaggen #miljøstandard

Velkommen til halvdags miljøkonferanse 3. mai!

Mer om ISO 14004

Sist oppdatert: 2016-04-29