Handlevogn foran en lovsamling
(foto: ShutterStock)

Seminar: Vekst i Europa ved bruk av standarder

Hvordan kan standarder brukes for å øke markedsmulighetene for europeisk virksomheter, og hvordan kan standarder brukes for å ivareta krav fra myndighetene både europeisk og nasjonalt? Standard Norge inviterer til seminar 28. september for å belyse dette.

Det vil være innlegg fra EU-kommisjonen, vår britiske søsterorganisasjon BSI og Nærings- og fiskeridepartementet. På seminaret vil vi også ta for oss problemstillinger knyttet til norsk regelverk og standarder. Dette vil bli belyst fra flere ulike områder, som helse, IKT, petroleum og bygg og anlegg.

Tid: onsdag 28. september kl. 1230-1700 (lunsj serveres fra kl 1130)

Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels Plass 5, Oslo

Program  (for programme in English, please see at the bottom of the page)

1230 Velkommen og introduksjon
Øivind Christoffersen, styreleder i Standard Norge
  Standarder bidrar til økt konkurransekraft
Lars Jacob Hiim, statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet
  Hvordan bruker myndighetene standarder på IKT-området?
Paul Chaffey, statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  How European Standards supports the single market strategy
Jean-Francois Aguinaga, Head of Unit DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SME
  Using standards alongside regulations to support growth – a UK perspective
Scott Steedman, Director of Standards, BSI
  What is the situation in Norway?
Jacob Mehus, CEO, Standards Norway
 

Nasjonal praksis innenfor utvalgte områder

Helse
Per Kristian Andersen, spesialrådgiver, Helsedirektoratet
Trond Dahl Hansen, adm. dir., Medtek Norge

IKT
Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og leder av sektorstyre IKT

Petroleum
Svein Anders Eriksson, Petroleumstilsynet
Hans Petter Rebo, fagsjef, Norsk Industri

Bygg, anlegg og eiendom
Jannecke Solem, avdelingsdirektør, Direktoratet for byggkvalitet
Jon Sandnes, adm. dir., Byggenæringens Landsforening

  Trenger vi bedre samordning om bruk av og referanse til standarder på tvers av fagområder og hvordan følger vi opp dette videre?
1700 Avslutning
Øivind Christoffersen, styreleder i Standard Norge

Under den første delen vil også Margrethe G. S. Asserson, Senior Officer, Goods Division fra EFTA-sekretariatet si litt om hvordan EFTA ser på relasjonen mellom standarder og regelverket.

Påmelding til seminaret (Seminaret er fulltegnet, og det er ikke lenger mulig å melde seg på.)

Det er gratis å delta på seminaret, og påmeldingsfristen er satt til 26. september.

Har du spørsmål vedrørende seminaret kan du kontakte Trine Tveter eller Anne Kristoffersen i Standard Norge.

Programme (in English)

1230 Welcome and introduction
Øivind Christoffersen, Chair, Standards Norway Board
  Standards contribute to increased competitiveness
Lars Jacob Hiim, State Secretary, Ministry of Trade, Industry and Fisheries
  How does the authorities benefit from standards in the field of ICT?
Paul Chaffey, State Secretary, Ministry of Local Government and Modernisation
  How European Standards supports the single market strategy
Jean-Francois Aguinaga, Head of Unit DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SME
  Using standards alongside regulations to support growth – a UK perspective
Scott Steedman, Director of Standards, BSI
  What is the situation in Norway?
Jacob Mehus, CEO, Standards Norway
  National practice within prioritized areas

Heath and care
Per Kristian Andersen, Special Advisor, The Norwegian Directorate of Health
Trond Dahl Hansen, CEO, Medtek Norge

ICT
Trond Hovland, CEO, ITS Norway and chair sectorial Board ICT

Petroleum
Svein Anders Eriksson, The Petroleum Safety Authority Norway
Hans Petter Rebo, The Federation of Norwegian Industries

Building, Construction, and Real Estate
Jannecke Solem, division director, Directorate for building quality
Jon Sandnes, CEO, The Federation of Norwegian Construction Industries
  Do we need better coordination on the use of and reference to standards across disciplines, and how do we move forward?
1700 Closing of the seminar
Øivind Christoffersen, Chair, Standards Norway Board

Sist oppdatert: 2016-10-03