Bygning i kveldsmørke
(Foto: Mediagruppa ved Sollerudstranda skole)

Byggsektorens klimaspor fra vugge til grav

Omstilling til lavutslippssamfunnet gir oss store utfordringer, men også muligheter. Møt oss på Arendalsuka 14. august og få et glimt av framtidens bygg med den nye standarden for livsløpsbaserte klimagassberegninger.

Vår utfordring er at det skal skapes et samfunn der klimagassutslipp ikke oppstår, men gode intensjoner er ikke nok. Det er nødvendig med endrede systemer, rutiner, arbeidsmåter og sosiale strukturer.

Byggsektoren er helt sentral i utformingen av morgendagens lavutslippssamfunn og det er utarbeidet en Norsk Standard for livsløpsbaserte klimagassberegninger for bygninger, NS 3720. Bruk av resultater og analyser basert på metoden som er beskrevet i standarden vil gi grunnlag for endringer av rutiner, arbeidsmåter og praksis for byggherrer, arkitekter, entreprenører, rådgivere, byggevareprodusenter, myndigheter og eiendomsforvaltere. Sammen kan aktørene vise vei mot lavutslippssamfunnet. Bli med og få et glimt av framtidens bygg.

Når: Tirsdag 14. august 1745-1845
Hvor: Café Lindvedske Hus

Arrangementet består av både innlegg og en paneldebatt. Vi håper å se deg i Arendal!

Medvirkende

  • Harald V. Nikolaisen, adm. direktør, Statsbygg
  • Kjetil Bjørklund, fagleder klima, KS
  • Anne Rønning, seniorforsker, Østfoldforskning
  • Henning Fjeldheim, rådgiver, Skanska Norge
  • Eivind Selvig, komitéleder, Civitas
  • Alexandra Klimek, leder markeds- og forretningsutvikling BAE, Standard Norge
  • Møteleder Trine Dyrstad Pettersen, tekniske sjef, Byggevareindustrien

Se også siden om arrangementet på Arendalsuka.no!

Kontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Einar Morten Lassesen Standard Norge, 410 17 199

Du er kanskje interessert i dette arrangementet også: Klimagassberegninger for bygg

Les også: Standard Norges arrangementer på Arendalsuka.

LES OGSÅ:

Bygning blir speilet i vinduet på operahuset i Oslo.

En bærekraftig framtid med grønnere bygg

Hvor bærekraftige er byggene vi bor og jobber i? Under norsk ledelse har internasjonale eksperter blitt enige om en metode for å vurdere byggevarers bærekraft.

Sist oppdatert: 2018-08-10