Miljøledelseskonferansen 2020

Miljøledelseskonferansen 2020

Vi inviterer til årets faglige møtepunkt for alle som er opptatt av bærekraft og grønn vekst. På årets konferanse setter vi fokus på miljøledelse 2.0, og hvordan nye krav til bærekraftig omstilling krever nye måter å drive en organisasjon på.

Vi presenterer morgendagens miljøledelsessystemer og gir råd og inspirasjon til hvordan du skal lykkes med: 

➔ systematisk arbeid med miljø i kjernevirksomhet og strategisk ledelse

➔ ansvarlighet og kvalitet i hele verdikjeden

➔ grønn og sirkulær innovasjon

➔ bærekraftig forretningsmodellering

➔ Bidra til FNs bærekraftsmål

 

12. mars 2020 på Oslo Kongressenter

Finn veien til Oslo Kongressenter

Påmelding

 

Program

07.30-08.15 Registrering og kaffe
08.30-08.45
Kulturell åpning
Kaia Dahle Nyhus, forfatter
08.50-09.00
Miljøledelse som verktøy for å gjennomføre grønn omstilling i Norge. 
TBA
09.00-09.20

Forbi bærekraft – hvordan kan man gå fra globale mål, til lokale utfordringer
og konvertere
disse til innovasjonsmuligheter på tvers av sektorer.
Mads Bruun Høy, partner i Æra
09.20-09.50
Grønn endringsledelse: Fra grønne ambisjoner til grønn praksis.
Rune Sjøhelle, kommunikasjon- og endringsekspert i Footprint
09.50-10.10
Det grønne skiftet må skje på arbeidsplassen. Arbeidsgiver- og
arbeidstakersiden i felles løft for bærekraft.

Ivar Horneland Kristensen, adm. dir i Virke
10.10-10.30 Pause
10.30-10.40
Ungdom er lei av prat og fine avtaler. Nå må det handling til.  
Sofie Nordvik, ungdomsdelegat på Klimatoppmøtet i Madrid 2019
10.40-10.55
Case 1: Slik lykkes "Årets Miljøfyrtårn 2019" med fremoverlent lederskap og
innovative bærekraftige løsninger.

Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Miljøfyrtårn og Erling Ølstad, adm. dir. i Mester Grønn
10.55-11.10
Case 2: Oslo kommunes arbeid med bærekraftig og redusert forbruk. 
Astrid Johanne Svensson, rådgiver bærekraft og forbruk i Oslo kommune
11.10-11.25
Case 3: Systematisk arbeid med standarder åpner nye markeder
og gir mer miljøvennlig, effektiv og lønnsom drift.

Vegar Kristoffersen, adm. dir i Recover Nordic, og Jacob Mehus, adm. dir. Standard Norge
11.25-11.45
Det store bildet og det konkrete ansvaret.
Nina Jensen, CEO i REV Ocean

 

Paralellsesjon 1 (Miljøfyrtårn)

Øk farten og finn retningen i den grønne omstillingen. Miljøfyrtårn gir deg verktøyene.

12.30-13.00  Miljøledelse inn i fremtiden.
13.00-13.30  Løft miljøansvaret fra et skrivebord til hjørnekontoret – og oppnå forankring i ledelsen.
13.30-14.00  Utvid fokus fra miljøvennlig drift til arbeid med grønne verdikjeder.
14.00-14.15  Pause
14.15-14.45  Gå fra fokus på statisk måling til et levende styringsverktøy.
14.45-15.15  Ta steget fra etablerte sannheter til grønn innovasjon.
15.15-15.30  Avslutning – la oss bare gjøre det!

 

Paralellsesjon 2 (Standard Norge)

Standarder bygger bærekraftige samfunn

Kl. 12.30-15.30

I denne sesjonen lærer du om hvordan vi i byer, lokalsamfunn og samfunnet for øvrig kan måle innsatsen vår opp mot FNs bærekraftsmål. Vi viser hvordan globalt anerkjente verktøy fra den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, ISO, og Norsk Standard er til hjelp. 

Både bestillere og leverandørene må levere på FNs bærekraftsmål. I tillegg har EU nettopp lansert sin ambisiøse European Green Deal. Denne vil blant annet være en drivkraft for nye økonomiske muligheter og få stor betydning for Norge. 

Sesjonen er tredelt med innlegg knyttet til Bærekraftig økonomi, Bærekraftige kommuner og Bærekraftige virksomheter. Bærekraftsindikatorer, offentlige anskaffelser, sirkulære forretningsmodeller og klimatilpasning er viktige stikkord.

Det er åpning for spørsmål og dialog underveis i programmet, og avslutningsvis inviterer vi til en miljøspørrehalvtime der innlederne og andre fagpersoner utdyper. 

Program

  • Verden omkring oss er i endring – digitalisering, bærekraftsmål og European Green Deal preger stadig flere av oss. Hvordan utvikler Standard Norge verktøykassa for den nye hverdagen?
  • Tempoet på den grønne omstillingen – hva skjer i de ulike sektorene, er vi raske nok? Hva må til for å øke tempoet?
  • Sirkulær innovasjon -  sirkulære forretningsmodeller under utvikling i ISO    
  • Innkjøps-Norge skal omstilles til grønne anskaffelser – hva trenger vi av verktøy for å lykkes?
  • Bærekraftige byer – kan de måles?
  • Hvordan vil en ny Norsk Standard for blågrønn faktor bidra til klimatilpasning og et sunnere utemiljø? 
  • Recover Nordic: Alle gode ting er fire – systematisk arbeid med ISO-standarder har gitt oss store gevinster
  • Miljøspørrehalvtimen: Vi svarer på spørsmål og diskuterer de viktige temaene

 

Paralellsesjon 3 (Miljørytårn)

Miljøledelse som drivkraft i kommunenes grønne omstilling.

Kl. 12.30-15.30

- Program kommer. 

 

Påmelding

 

Les mer om foredragsholdere og programmet: 
Miljøldelseskonferansen 2020 på Miljøfyrtårns nettsider

 

Arrangører:

Sist oppdatert: 2020-02-06