Kontorbygg i kveldslys
(Foto: Mediagruppa ved Sollerudstranda skole)

Standard Morgen: Lansering av ny Norsk Standard for klimagassberegninger for bygninger

Byggenæringen er helt sentral i utformingen av morgendagens lavutslippssamfunn, og med den nye norske standarden NS 3720, har vi fått en metodikk for beregning av bygningers klimagassutslipp gjennom hele bygningens livsløp. Torsdag 11. oktober inviterer vi til frokostmøtet hvor standarden blir lansert.

Metodikken kan brukes for beregning av både framtidige, nåværende og tidligere års klimagassutslipp. Dette gir mulighet til å identifisere tiltak både i kort og langt perspektiv. Samtidig vil resultater bli sammenlignbare og uavhengig av om beregningene er utført av ulike fagmiljøer og/eller ved bruk av ulike beregningsverktøy og –modeller.

Bruk av resultater og analyser basert på metoden som er beskrevet i standarden, vil gi grunnlag for endringer av rutiner, arbeidsmåter og praksis for byggherrer, arkitekter, entreprenører, rådgivere, byggevareprodusenter, myndigheter og eiendomsforvaltere.

På lanseringsmøtet får du et innblikk i standarden og hvordan den vil kunne tas i bruk.

Når: Torsdag 11. oktober 2018, kl. 0830 (frokost fra 0800)  

Hvor: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo (se vår reisebeskrivelse)

Det vil bli gjort opptak av frokostmøtet. Dersom du ikke bor i Oslo-området eller av andre grunner ikke kan delta, vil du ha mulighet til å se flimklipp i etterkant.

Program

0800 Vi serverer frokost
0830        Velkommen
Jacob Mehus, administrerende direktør, Standard Norge
Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten, Oslo kommune, får overrakt standarden
Statsbygg gratulerer med standarden
Presentasjon av NS 3720 Metode for klimagassberegninger for bygninger
Eivind Selvig, cand. scient., Civitas / leder av komiteen som har utarbeidet standarden
Hva vil den nye standarden bety for byggenæringen? 
Rannveig Ravnanger Landet, direktør miljø- og energipolitikk i Byggenæringens Landsforening
Endelig en felles metodikk som anerkjenner klimatiltakene våre 
Katharina Bramslev, daglig leder, Grønn Byggallianse
Avslutning
Alexandra Klimek, leder forretnings- og markedsutvikling BAE, Standard Norge
1030 Slutt

Vi tar forbehold om endringer i programmet

Det er gratis å delta.

Påmelding 
(2018-10-05: Frokostmøtet er nå fulltegnet. Du kan likevel melde deg på, men vil bli satt på venteliste.)

Bærekraftig arrangement
Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi serverer derfor kortreiste og økologiske varer til frokost og oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00. 

Sosiale medier
Bruk emneknaggen #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Sist oppdatert: 2018-10-08