Kurs og arrangementer

Kurs i byggrelaterte standarder

Her finner du overikt over alle våre kurs innenfor bygg og anlegg. NS 3420 er den største og mest omfattende standarden og er av stor betydning for å forenkle kommunikasjon i byggeprosessen og forhindre misforståelser og konflikter. I tillegg holder vi kurs i NS 6450 Igangsetting og prøvedrift av tekniske installasjoner, Eurokode 8, NS 15251 Inneklima, NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk.