Lansering av ny internasjonal standard for trafikksikkerhet

Standard Norge og Vegdirektoratet inviterer til lansering av standarden NS-ISO 39001 Styringssystemer for trafikksikkerhet - Krav med brukerveiledning, tirsdag 8. oktober, kl 0900-1200 hos Statens vegvesen Oslo/Akershus, Østensjøveien 32, Oslo (aud.)
Jeg ønsker å delta på lanseringen: