Introduksjon til standardisering

Målet med kurset er å gi en generell innføring i standardisering nasjonalt og internasjonalt, både organiseringen av arbeidet og selve standardiseringsprosessen.

Målgruppen er nye deltakere i standardiseringsarbeidet og de som deltar eller vurderer å delta i komiteer eller arbeidsgrupper nasjonalt og internasjonalt.

Program
(det tas forbehold om ev. endringer)

0930 Velkomst og innledning
0945 Standarder og standardiseringsarbeid
• Hva er standarder?
• Nivåer, relasjoner, hensikt og utvikling over tid
• Utfordringer, nye krav og nye typer leveranser
• Nye satsninger
1030 Benstrekk/kaffe
1045 Standardiseringsarbeidet i praksis
• Påvirkningsmuligheter, høringer og informasjon
• Å engasjere seg, hvilket ansvar og oppgaver har du?
1200 Lunsj
1300 Arbeid i komiteene
• Regler for arbeid i standardiseringskomiteer
• Nasjonale speilkomiteer og nettverk
• Erfaring fra deltakelse
1415 Øvelse/oppgave
1435 Verktøy og tilgang via web
• Standarder på høring
• Standard Norge Livelink
1500 Oppsummering av dagen - spørsmål
1515 Avslutning

Deltakeravgift
Gratis

Tidspunkt
Onsdag 12. mars 2014

Påmelding
Dersom dette er noe for deg, kan du melde deg på via vårt påmeldingsskjema. Påmeldingsfristen er satt til 7 dager før kursdagen.

Sist oppdatert: 2013-11-11