Komitéarbeid

Målet med kurset er å gi en videre innføring i det som ble tatt opp på opplæringstrinn I. Det omfatter en innføring i regler og ordninger som gjelder ved deltakelse i nasjonalt, europeisk og internasjonalt standardiseringsarbeid.

Målgruppen er komitédeltakere, deltakere i internasjonalt standardiseringsarbeid, påtroppende deltakere og andre som vil lære mer om standardiseringsarbeid.

Program
(med forbehold om endringer)

0930 Velkomst
0935 Standardiseringsarbeid
Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge
1015 Standarder og regelverk, begreper, mandat
Sammenhenger, det europeiske og internasjonale systemet, nasjonal oppfølging
1100 Pause
1115 Deltakelse og påvirkning
Hvordan få gjennomslag?
1200 Lunsj
1245 Deltakelse og påvirkning (forts.)
1330 Pause
1345 Å skrive en standard
Ivaretakelse av miljø, universell utforming, forbruker og SMB’er
Verktøy og støttedokumenter
1500 Effektiv bruk av Livelink
1515 Oppsummerig/evaluering
1530 Avslutning

For å delta på dette kurset forutsettes det forkunnskaper tilsvarende opplæringskurset "Introduksjon til standardisering".

Deltakeravgift
Gratis

Tidspunkt
Torsdag 27. mars 2014

Påmelding
Dersom dette er noe for deg, kan du melde deg på via vårt påmeldingsskjema. Påmeldingsfristen er satt til 7 dager før kursdagen.

Sist oppdatert: 2013-11-11