Kurs og arrangementer

Oversikt over kurs

Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato.

Kursnavn Dato Sted
E-læringskurs i arbeidsmiljø og sikkerhet med SN-BS OHSAS 18001 E-læring
E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015 E-læring
E-læringskurs i Praktisk miljøledelse med NS-EN ISO 14001:2015 E-læring
E-læringskurs i Praktisk ledelse av arbeidsmiljø med NS-ISO 45001:2018 E-læring
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018 E-læring
E-læringskurs Veiledning til NS 3420 E-læring
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2020-09-30 Stavanger
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2020-10-01 Stavanger
Kurs i Samspillsentreprise 2020-10-06 Kristiansand
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2020-10-06 Fornebu (Bærum)
Kurs i Ledelsessystemer for miljø med NS-EN ISO 14001 2020-10-06 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2020-10-06 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2020-10-07 Fornebu (Bærum)
Granskningskurs basert på NS-ISO 45001 2020-10-08 Fornebu (Bærum)
Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001 2020-10-08 Fornebu (Bærum)
DIGITALT KLASSEROM - Kurs i Samspillsentreprise 2020-10-13 digitalt klasserom
Kurs i NS-INSTA 800 – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet 2020-10-13 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2020-10-14 Tromsø
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2020-10-14 Bergen
Kurs i NS-EN ISO 14001 – Ledelsessystemer for ytre miljø 2020-10-14 Bergen
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2020-10-14 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2020-10-15 Tromsø
DIGITALT KLASSEROM- Kurs i NS-EN ISO 9001 2020-10-19 Digitalt klasserom
Kurs for oppmenn/eksperter 2020-10-19 Oslo
DIGITALT KLASSEROM - Kurs i Frister i entreprisekontrakter (halv dag) 2020-10-20 Digitalt klasserom
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2020-10-20 Ålesund
Kurs i kontroll etter NS-EN 1990 med NA og grensesnittet til kontrollkrav i SAK10 2020-10-20 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8407 Totalentreprise (1 dag) 2020-10-21 Ålesund
Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2020-10-21 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2020-10-22 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 3420-ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder 2020-10-27 Fornebu (Bærum)
Kurs i ISO 22000:2018 Næringsmiddeltrygghet 2020-10-27 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 3420-T Maler- og beleggarbeider 2020-10-27 Fornebu (Bærum)
DIGITALT KLASSEROM - Kurs i NS 8405 og NS 8406 2020-10-27 Digitalt klasserom
Kurs i Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407 2020-10-28 Fornebu (Bærum)
DIGITALT KLASSEROM - Kurs i NS 8407 - Totalentreprise 2020-10-28 Digitalt klasserom
Kurs i Samspillsentreprise 2020-10-29 Trondheim
Kurs i Eurokode 8 - Prosjektering av jordskjelvsikre konstruksjoner 2020-10-29 Lillestrøm
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2020-11-03 Bergen
Kurs i Samspillsentreprise 2020-11-03 Tromsø
Kurs i NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 2020-11-03 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2020-11-09 Bergen
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2020-11-10 Bergen
Kurs i NS 8415 - Underentreprise 2020-11-10 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2020-11-11 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 3935 og i NS 6450 2020-11-17 Fornebu (Bærum)
DIGITALT KLASSEROM - Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2020-11-17 Digitalt klasserom
Kurs i Risikostyring i et helhetlig perspektiv 2020-11-19 Bergen
Kurs i NS 9610 Fallsikring - Arbeid i høyden - Opplæring og utførelse 2020-11-25 OSLO
Kurs i NS-EN 17229 Treningssentre – Drift- og ledelseskrav 2020-12-03 VERDAL
Kurs i NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt (1 dag) 2020-12-08 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO 22301 System for kontinuitetsledelse – Krav (BCMS) 2021-01-28 Fornebu (Bærum)
DIGITALT KLASSEROM - Kurs i Overtakelse og sluttoppgjør (1/2-dag) 2021-02-17 Digitalt klasserom
DIGITALT KLASSEROM - Kurs i Overtakelse og sluttoppgjør (1/2-dag) 2021-02-17 Digitalt klasserom
Kurs i NS 8401 og NS 8402 Rådgiverkontrakter 2021-02-18 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2021-03-09 Trondheim
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2021-03-10 Trondheim
DIGITALT KLASSEROM - Kurs i Mangelhåndtering (1/2-dag) 2021-03-11 Digitalt klasserom