Kurs og arrangementer

Oversikt over kurs

Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato.

Kursnavn Dato Sted
E-læringskurs i arbeidsmiljø og sikkerhet med SN-BS OHSAS 18001 E-læring
E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015 E-læring
E-læringskurs i Praktisk miljøledelse med NS-EN ISO 14001:2015 E-læring
E-læringskurs i Praktisk ledelse av arbeidsmiljø med NS-ISO 45001:2018 E-læring
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018 E-læring
E-læringskurs Veiledning til NS 3420 E-læring
Kurs i NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) Prosjektering, utførelse og idriftsettelse 2020-02-25 Lysaker (Bærum)
Kurs i Samspillsentreprise 2020-02-26 Lysaker (Bærum)
Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001 2020-03-04 Lysaker (Bærum)
NYHET! Kurs i NS 6460 (ITB) – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner 2020-03-05 Ålesund
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2020-03-10 Bergen
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2020-03-10 Bodø
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2020-03-10 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-EN 17229:2019 Treningssentre – Drift- og ledelseskrav 2020-03-10 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2020-03-11 Bodø
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2020-03-11 Bergen
Kurs i NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt (1 dag) 2020-03-12 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO 22301 System for kontinuitetsledelse – Krav (BCMS) 2020-03-12 Lysaker
Kurs i NS 8415 - Underentreprise 2020-03-17 Bergen
Kurs i NS 8406 - Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt 2020-03-17 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 2020-03-17 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2020-03-19 Bergen
Kurs i NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) Prosjektering, utførelse og idriftsettelse 2020-03-23 Bergen
NYHET! Kurs i NS 6460 (ITB) – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner 2020-03-24 Bergen
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2020-03-24 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2020-03-24 Lysaker (Bærum)
Kurs i kontroll etter NS-EN 1990 med NA og grensesnittet til kontrollkrav i SAK10 2020-03-24 Lysaker (Bærum)
Kurs i Samspillsentreprise 2020-03-25 Tromsø
Kurs i Ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001 2020-03-25 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2020-03-26 Tromsø
Kurs i Samspillsentreprise 2020-03-26 Bergen
Kurs i NS-INSTA 800 – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet 2020-03-26 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420-ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder 2020-03-26 Lysaker (Bærum)
Kurs i Samspillsentreprise 2020-03-31 Kristiansand
Kurs i NS 8401 og NS 8402 Rådgiverkontrakter 2020-03-31 Lysaker (Bærum)
NYHET! Kurs i NS 6460 (ITB) – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner 2020-03-31 Lysaker
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2020-04-01 Stavanger
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2020-04-01 Lysaker(Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2020-04-02 Stavanger
Kurs i Eurokode 8 - Prosjektering av jordskjelvsikre konstruksjoner 2020-04-02 Lillestrøm
Kurs - Revisjonsleder med mulighet for sertifiseringseksamen 2020-04-16 Bergen
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2020-04-21 Trondheim
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2020-04-21 Bergen
Kurs i NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystem 2020-04-21 Bergen
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2020-04-22 Trondheim
Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2020-04-22 Lysaker (Bærum)
Kurs i Samspillsentreprise 2020-04-23 Trondheim
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2020-04-23 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2020-04-28 Tromsø
Kurs: Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407 2020-04-28 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420-T Maler- og beleggarbeider 2020-04-28 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO 14001 – Ledelsessystemer for ytre miljø 2020-04-29 Bergen
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2020-04-29 Tromsø
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2020-05-05 Bergen
Kurs i Risikostyring i et helhetlig perspektiv 2020-05-05 Bergen
Kurs i ISO 22000:2018 Næringsmiddeltrygghet 2020-05-07 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8415 - Underentreprise 2020-05-12 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2020-05-13 Ålesund
Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2020-05-13 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 Totalentreprise (1 dag) 2020-05-14 Ålesund
Kurs i Samspillsentreprise 2020-05-27 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2020-06-03 Lysaker (Bærum)
Kurs i Samspillsentreprise 2020-06-11 Ålesund