prosesshjul som går i hverandre
Foto: © AdobeStock

Rådgiving i bruk og implementering av standarder

Er du usikker på hvordan du kommer i gang med implementering av ISO-standarder? Skal bedriften sertifiseres, vurderer dere sertifisering eller skal dere resertifiseres? Eller har prosessen stoppet opp, og du trenger hjelp til å komme videre?

Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner. Vi skal tilfredsstille kundenes behov for standarder og tilleggsprodukter som gjør det lettere å ta standardene i bruk. Vi skal derfor ha det beste markeds- og brukertilpassede vare- og tjenestetilbudet innenfor standardisering.

Vi tilbyr rådgivningstjenester innenfor en rekke ISO- og NS-standarder. Våre rådgivere har lang erfaring og har sin daglige virksomhet innen sertifisering og anvendelse av ledelsessystemstandarder og øvrige standarder.

Vi tilbyr rådgiving innenfor:

  • NS-EN ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet
  • NS-EN ISO 14001 - Ledelsessystemer for miljø
  • NS-EN ISO 22000 - Ledelsessystemer for næringsmiddeltrygghet
  • NS-EN ISO/IEC 27001 - Ledelsessystem for informasjonssikkerhet
  • NS-ISO 31000 Risikostyring
  • NS-ISO 45001 - Ledelsessystemer for arbeidsmiljø
  • NS-EN ISO 50001 Energiledelse
  • Kontinuerlig forbedringsarbeid ved bruk av LEAN
  • NS 6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

Våre tjenester innen standardene spenner fra rådgivning i spesielle temaer som f.eks risikokartlegging og internrevisjon til bistand, implementering eller totalansvar for rådgiving frem til akkreditert ISO-sertifisering, bistand med utarbeidelse av kravspesifikasjoner/tilbudsgrunnlag etter NS 6450, og avklaring i hvordan oppnå prosjekter som blir "Riktig med en gang".

Ønsker mer informasjon om rådgivingstjenester

Ta kontakt

For mer informasjon om vår rådgivingstjeneste, ta kontakt med Hanne Grete Mosand:

E-post: hgm@standard.no
Telefon: 926 98 113

Sist oppdatert: 2020-01-30