Ledelsens gjennomgåelse

Bistand til ledelsens gjennomgåelse omfatter:

  • Veiledning for utarbeidelse av underlag til ledelsens gjennomgåelse, innkludert analyse av avvik, trender, kundetilfredshet, produktkvalitet og måloppnåelse
  • Bistå og lede gjennomføring av ledelsens gjennomgåelse
  • Bistand til utarbeidelse av rapport for ledelsens gjennomgåelse

Sist oppdatert: 2019-03-06