Pekefinger mot prosesshjul
Foto: © AdobeStock

Rådgiving i ISO 14001 Miljøledelse

Balansen mellom å ta vare på ytre miljø, samtidig som å tenke økonomi og risiko er avgjørende for dagens bedrifter.

Et viktig verktøy for å tilfredsstille krav til styring av bedriftens systemer for ytre miljø er NS-EN ISO 14001 – Ledelsessystemer for miljø. Denne standarden bygger på samme overordnede struktur som ISO 9001:2015. Da ISO 14001 har fokus på minimalisering av ressursbruk samt beskyttelse av miljøet, opplever mange brukere av standarden at det er kostnadsbesparende å ha et velfungerende ledelsessystem for ytre miljø.

For å kunne bistå organisasjoner og bedrifter med å ta i bruk ISO 14001:2015 kan Standard Online AS tilby rådgivingstjenester innen implementering og sertifisering i henhold til ISO 14001.

Våre rådgivere har solid erfaring innen anvendelse og sertifisering med ISO 14001:2015

Rådgivingstjenestene vi kan tilby er:

  • Bistand til prosessen med akkreditert sertifisering eller deler av denne
  • Miljøkartlegging
  • Kartlegging av interesseparter og krav
  • Risikokartlegging
  • Samsvarsevaluering
  • Internrevisjon
  • Ledelsens gjennomgåelse
  • Bistand til valg av systemer og programvare for miljøstyringssystemer

 

Ønsker mer informasjon om rådgivingstjenester

 

Ta kontakt

For mer informasjon om vår rådgivingstjeneste, ta kontakt med Hanne Grete Mosand:

E-post: hgm@standard.no
Telefon: 926 98 113

 

Les mer om våre rådgivingstjenester

Sist oppdatert: 2020-01-08