dresskledd mann med hjelm under armen foran byggekran
Foto: © AdobeStock

Rådgiving i ISO 45001 Arbeidsmiljø

Å ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet er alle organisasjoner opptatt av, men likevel skjer det arbeidsulykker og dødsfall.

Standarden ISO 45001 gir minimumskrav til system for å beskytte arbeidstakere mot sykdom og ulykker som skyldes forhold på arbeidsplassen, og gjør det mulig for organisasjoner å bygge opp et ledelsessystem for arbeidsmiljø. Dette vil hjelpe til med å håndtere arbeidsmiljørisikoer og forbedre virkningen av arbeidsmiljøarbeidet ved å utvikle og implementere policy, mål og arbeidsrutiner.

For å bistå organisasjoner og bedrifter til å ta i bruk ISO 45001:2018 tilbyr Standard Oline AS rådgivingstjenester for implementering og sertifisering i henhold til ISO 45001.

Våre rådgivere har solid erfaring innen anvendelse og sertifisering med ISO 45001:2018.

Rådgivingstjenestene vi tilbyr er:

  • Bistand til prosessen med akkreditert sertifisering eller deler av denne
  • Risikokartlegging
  • Kartlegging av interesseparter og krav
  • Internrevisjon
  • Ledelsens gjennomgåelse
  • Bistand til valg av systemer og programvare for styringssystemer for arbeidsmiljø

 

Ønsker mer informasjon om rådgivingstjenester

 

Ta kontakt

For mer informasjon om vår rådgivingstjeneste, ta kontakt med Hanne Grete Mosand:

E-post: hgm@standard.no
Telefon: 926 98 113

 

Les mer om våre rådgivingstjenester

Sist oppdatert: 2020-01-08