fem lyspærer på rekke en med lyset på
Foto: © AdobeStock

Rådgiving i ISO 50001 Energiledelse

ISO 50001 Energiledelse er et ledelsessystem for energieffektivisering. Standardens hensikt er å gi verktøy for å oppnå kostnadsreduksjoner, økt entusiasme og en bedre miljøprofil.

Energieffektiv drift oppnås ved kontinuerlig forbedring av tekniske installasjoner, rutiner og adferd som sikrer et stadig lavere energiforbruk.

Av den totale energibruken i dag går 40 prosent til bygging og drift av bygg. En vesentlig del av dette går til oppvarming, kjøling, varmtvann, belysning og teknisk utstyr. Gjennom energiledelse kan lønnsomme tiltak identifiseres og gjennomføres slik at energibehov, kostnader og klimagassutslipp reduseres. Bedre energiytelse styrker bedriftens lønnsomhet, konkurranseevne og miljøprofil.

For å kunne bistå organisasjoner og bedrifter med å ta i bruk NS-EN ISO 50001 Energiledelse kan Standard Online tilby rådgivningstjenester innen implementering av standarden.

Rådgivingstjenestene vi kan tilby er:

  • Kartlegging av interesseparter og krav
  • Veiledning i innhold, struktur og krav i standarden for energiledelse
  • Etablering av energispareplan
  • Ledelse og gjennomgåelse
  • Arbeidsmøter for å fastlegge mål for organisasjonen/bedriften

 

Ønsker mer informasjon om rådgivingstjenester

 

Ta kontakt

For mer informasjon om vår rådgivingstjeneste, ta kontakt med Hanne Grete Mosand:

E-post: hgm@standard.no
Telefon: 926 98 113

 

Les mer om våre rådgivingstjenester

Sist oppdatert: 2020-01-08