prosesshjul som går i hverandre
Foto © AdobeStock

Rådgiving i NS 6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

Å ferdigstille byggeprosjekter med avtalt kvalitet og funksjonalitet til avtalt tid er vesentlig for å oppnå tilfredse leietagere/brukere av yrkesbygg/formålsbygg. Kvalitet i installerte tekniske løsninger gir lavere driftskostnader og ofte lavere miljøavtrykk.

Standardens hensikt er å gi en beskrivelse av de prosessene som, uavhengig av entrepriseform,  gjennomføres for å oppnå en vellykket idriftsetting og prøvedrift av tekniske  bygningsinstallasjoner.

Standarden skal bidra til:

  • at oppdragsgiver/kunden får en velfungerende teknisk installasjon
  • at kravspesifikasjoner/tilbudsgrunnlag blir oppfylt
  • at fremdriften på byggeplass følger oppsatt plan
  • at aktørene samlet sett får jobbe rasjonelt

Utarbeidelse av presise tilbudsgrunnlag er krevende – valg av gjennomføringsmodell; kontrakts innhold, organisasjon, personell, form, og fremdriftsplan er vesentlig for å oppnå suksess.

Vi kan vi nå tilby en rådgivningstjeneste for å bistå organisasjoner og bedrifter i arbeidet med implementering av standarden i egen virksomhet. Våre rådgivere har solid erfaring innenfor relevante fag og avtaleforståelse. 

Rådgivningstjenestene vi tilbyr er:

  • Bistand med utarbeidelse av kravspesifikasjoner/tilbudsgrunnlag, i tett dialog med oppdragsgiveres egne ansatte 
  • Arbeidsmøter for avklaring av hvordan oppnå prosjekter som blir "Riktig med en gang"
  • Arbeidsmøter for fastsettelse av prosjektspesifikke mål og gjennomføringsmodell
  • Ledelsens gjennomgang og fastsettelse av valg av nivå på bygningens tekniske ytelser

 

Ønsker mer informasjon om rådgivingstjenester

 

Ta kontakt

For mer informasjon om vår rådgivingstjeneste, ta kontakt med Hanne Grete Mosand:

E-post: hgm@standard.no
Telefon: 926 98 113

 

Les mer om våre rådgivingstjenester

Sist oppdatert: 2020-01-08