eBlanketter

eBlanketter er vårt webbaserte system der du enkelt kan fylle ut de blankettene du ønsker på nettet. eBlanketter krever ingen installasjon. Du kan lagre blanketter sånn at du kan redigere og gjenbruke de, og du kan organisere blankettene dine i prosjekter. Vi har forskjellige løsninger for ulike brukergrupper.

Bestillingsskjema for abonnement

Enkeltkjøp
Enkeltkjøp av blanketter kan gjøres uten å tegne avtale - hvis du kun ønsker å kjøpe en enkelt blankett finner du den enkelt ved å søke. Bestilte blanketter vil ligge tilgjengelig på "Min side" i 3 måneder etter kjøp.
 
Bedrifter
Ønsker din bedrift en samlet tilgang til blanketter for sine ansatte, anbefaler vi et abonnement på eBlanketter. Har du abonnement kan du alltid være trygg på at du har siste, gyldige versjon av blankettene.
 
Når blanketter trekkes tilbake og erstattes av nye, vil du kunne fortsette å fylle ut de du allerede har påstartet. Starter du imidlertid på en ny blankett, velges automatisk den nye versjonen. For å bruke denne tjenesten må du ha en avtale om abonnement på eBlanketter.

Les mer om priser og bestilling av abonnement på eBlanketter for bedrifter

Prosjektmodul - forenkler hverdagen
Med en prosjektmodul i eBlankettsystemet kan du arkivere dine blanketter i forskjellige prosjekter for enklere å holde oversikt, også mens de er under utfylling. Prosjektmodulen er et nyttig verktøy for abonnenter som bruker flere eBlanketter samtidig for forskjellige jobber og prosjekter da den grupperer sammen blanketter for forskjellige jobber og lignende.

Prosjektmodulen er en tilleggsfunksjonalitet til abonnement på eBlanketter.

  • Du får en enkel oversikt over hvilke blanketter du har brukt i de forskjellige prosjektene dine. - Ofte jobber man med samme type blankett men for forskjellige prosjekter, og med prosjektmodulen blir det derfor lettere å adskille de forskjellige blankettene mens man jobber med de.
  • Organiser blankettene etter prosjektet du har brukt eller bruker dem i.
  • Ferdig utfylte blanketter kan lagres hos deg i dine egne systemer (for eksempel KS-systemer).

Kommuner
Nye blanketter etter plan og bygningsloven (PBL) ble utgitt 1. juli 2010. Alle blankettene er tilgjengelige elektronisk. Kommuner kan skrive ut PDFer til kommunens innbyggere ved behov. Vi har laget en løsning som tilgjengeliggjøres gjennom 3.- parter, men selger også løsningen selv. Ta gjerne kontakt på salg@standard.no dersom du har spørsmål om denne løsningen.
 
Forbruker
Vi har utviklet en løsning som for en periode er finansiert av BLD, BNL og Husbanken: Byggblanketter med veivisere for forbruker. Blankettene ligger blant annet ute hos Forbrukerrådet og Husbanken. Blankettene har veivisere som hjelper deg å fylle ut blankettene riktig.
Du finner forbrukerblankettene her.

eBlanketter eller kostnadsfrie blanketter fra Direktoratet for Byggkvalitet?
Fra 1. mars 2011 overtok Direktoratet for Byggkvalitet (tidligere Statens bygningstekniske etat) ansvaret for utforming av søknadsblanketter til plan- og bygningsloven. I tillegg til Byggsøk, har nå Direktoratet for Byggkvalitet tilgjengeliggjort blankettene kostnadsfritt for utskrift og utfylling for hånd.
 
Hva er forskjellen på pdf-blankettene som Direktoratet for Byggkvalitet legger ut og eBlankettløsningen fra Standard Online?:

  • Utskriftsblankettene må skrives ut fra Direktoratets nettside, og deretter fylles ut for hånd.
  • I eBlankettløsningen fra Standard Online fylles blanketten ut elektronisk, og utfylte data kan lagres underveis.
  • Vår eBlankettløsning har også tilleggsfunksjonalitet i form av prosjekttilknytning og kontaktregister.
  • I tillegg vil vårt system sikre at det alltid er siste versjon av blanketten som blir brukt.

 

Bestillingsskjema for abonnement

Nyhet!
Utvalgte byggblanketter er nå også tilgjengelige i engelsk versjon. Dette gjelder 8401, 8403 A, 8405 A, B og C, 8406 A, B og C, 8407 A, B og C, 8415 A, B og C, 8416 A, B og C, 8417 A, B og C.

Salg og support

Kjøpshjelp

Nettprat: Spør oss direkte på nett

Telefon: +47 67 83 87 00

Åpningstider nettprat/telefon: man-fre 8-16