Forbrukerblanketter

Byggblankettene nedenfor er særskilt tilpasset til forbrukerforhold, jf. bustadoppføringslova, avhendingslova og håndverkertjenesteloven.

Virksomheter og andre som ønsker å abonnere på disse eller andre blanketter, relatere dem til prosjekter eller annen utvidet funksjonalitet, kan kjøpe blankettene som er opplistet på bunnen av denne siden.

For mer informasjon:

 

Byggblankett 3425 - Bustadoppføringslova - Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på forbrukerens tomt

Kontrakten skal brukes i avtale mellom forbruker og entreprenør, dersom entreprenøren påtar seg det hovedsakelige av planlegging og oppføring av bolig, inkludert fritidsbolig, på en tomt som disponeres av forbrukeren.

Byggblankett 3426 A - Bustadoppføringslova - Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig. Mindre byggearbeider. Vederlag mindre enn 2 G.

Kontrakten skal brukes i avtale mellom forbruker og entreprenør, dersom entreprenøren påtar seg oppføring av bygning til boligformål, inkludert fritidsbolig, på en tomt som disponeres av forbrukeren. Forutsetningen for å bruke denne kontrakten er at forbrukeren leverer tegninger og beskrivelser. Kontrakten kan også brukes ved avtaler om f.eks. grave- og grunnarbeid, tømrer- og innredningsarbeid, rørleggerarbeid, elektrikerarbeid, malerarbeid, så lenge arbeidet utføres som ledd i oppføring av ny bolig. Byggblankett 3426 A er ment for arbeider der vederlaget er mindre enn 2 G.

Byggblankett 3426 B - Bustadoppføringslova - Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig. Mindre byggearbeider. Vederlag over 2 G.

Kontrakten skal brukes i avtale mellom forbruker og entreprenør, dersom entreprenøren påtar seg oppføring av bygning til boligformål, inkludert fritidsbolig, på en tomt som disponeres av forbrukeren. Forutsetningen for å bruke denne kontrakten er at forbrukeren leverer tegninger og beskrivelser. Kontrakten kan også brukes ved avtaler om f.eks. grave- og grunnarbeid, tømrer- og innredningsarbeid, rørleggerarbeid, elektrikerarbeid, malerarbeid, så lenge arbeidet utføres som ledd i oppføring av ny bolig. Byggblankett 3426 B er ment for arbeider der vederlaget er på mer enn 2 G.

Byggblankett 3427 - Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført

Kontrakten skal brukes i avtale mellom forbruker og entreprenør om rett til tomt med ny, selveiet bolig, inkludert fritidsbolig, og seksjonerte boliger i boligsameier samt andel i borettslag, når det arbeidet som entreprenøren står for, ennå ikke er fullført på tidspunktet for avtaleinngåelsen.

Byggblankett 3428 - Avhendingslova - Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført

Kontrakten skal brukes i avtale mellom kjøper og selger om rett til fast eiendom med ny, selveiet bolig, inkludert fritidsbolig, og seksjonerte boliger i boligsameier samt andel i borettslag, når det arbeidet som skal utføres på eiendommen er fullført på tidspunktet for avtaleinngåelsen.

Byggblankett 3429 A - Bustadoppføringslova - Kontrakt om rett til tomt med byggeklausul for bolig eller fritidsbolig

Kontrakten skal brukes i avtale om rett til tomt dersom selger eller bortfester av tomten senere skal utføre byggearbeidene på tomten.

Byggblankett 3429 B - Bustadoppføringslova - Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på tomt med byggeklausul

Kontrakten skal brukes i avtale om planlegging og oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus, dersom retten til tomten tidligere er overført fra entreprenøren.

Byggblankett 3404 - Forbrukerkjøpsloven - Kontrakt om kjøp av byggesett til bolig og andre bygninger

Kontrakten skal brukes i kontrakter mellom forbruker og selger om kjøp av byggesett til bolig og andre bygninger.

Byggblankett 3501 - Håndverkertjenesteloven - Avtale om arbeider på fast eiendom – Avtalt vederlag 2 G (Folketrygdens grunnbeløp) eller mer

Kontrakten skal brukes i avtale mellom forbruker og håndverker om arbeider på fast eiendom, bortsett fra avtaler om oppføring av ny bolig, herunder fritidsbolig. Forutsetningen er at det avtalte vederlaget er på 2 G eller mer.

Byggblankett 3502 - Håndverkertjenesteloven - Avtale om arbeider på fast eiendom – Avtalt vederlag mindre en 2 G (Folketrygdens grunnbeløp)

Kontrakten skal brukes i avtale mellom forbruker og håndverker om arbeider på fast eiendom, bortsett fra avtaler om oppføring av ny bolig, herunder fritidsbolig. Forutsetningen er at det avtalte vederlaget er på mindre enn 2 G.

Byggblankett 8430 C - Overtakelse av bygg og anlegg – innkallingsbrev

Dette er et innkallingsbrev som brukes ved overtakelse av bolig.

Byggblankett 8430 D - Overtakelse av bygg og anlegg – overtakelsesprotokoll

Dette er en overtakelsesprotokoll som fylles ut ved overtakelse av bolig.

Byggblankett 8430 E - Overtakelse av bygg og anlegg – mangelliste

Dette er en mangelliste som brukes ved overtakelse av bolig dersom den har mangler.

Salg og support

Hjelp

Nettprat: Spør oss direkte på nett

Telefon: +47 67 83 87 00

Åpningstider nettprat/telefon: man-fre 8-16

NOK 345,00 (eks. mva)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på forbrukerens tomt.

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Bustadoppføringslova –Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig. Mindre byggearbeider. Vederlag mindre enn 2 G.

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig.

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført.

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om rett til tomt med byggeklausul for bolig eller fritidsbolig.

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Bustadoppføringslova – Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på tomt med byggeklausul

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Avhendingslova - Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført.

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Forbrukerkjøpsloven – Kontrakt om kjøp av byggesett til bolig og andre bygninger

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag mindre enn 2 G

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Innkallingsbrev - Forbrukerforhold

SpråkNorsk Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Overtakelsesprotokoll - Forbrukerforhold

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Mangelliste - Forbrukerforhold

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang