Hånd som legger siste brikke i et puslespill
Foto: ShutterStock

Kurs i ISO 14001


NS-EN ISO 14001 – Ledelsessystemer for ytre miljø - Bergen

Balansen mellom å ta vare på ytre miljø, samtidig som å tenke økonomi og risiko er avgjørende for dagens bedrifter. Et viktig verktøy for å tilfredsstille krav til styring av bedriftens systemer for ytre miljø er ISO 14001 – Ledelsessystemer for miljø. NS-EN ISO 14001 bygger på samme overordnede struktur som ISO 9001:2015.

29. april 2020 i Bergen

Kurs i Ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001 - Lysaker

Få en innføring i kravene i nye ISO 14001:2015 ledelsessystemer for miljø slik at du kan etablere, implementere og vedlikeholde et ledelsessystem for miljø i egen bedrift eller organisasjon. Dette kurset omfatter en innføring i hovedelementene i standarden, samt praktisk utøvelse av de aktiviteter som forventes av et ledelsessystem for miljø i henhold til standarden. 

25. - 26. mars 2020 på Lysaker

E-læringskurs i Praktisk miljøledelse med NS-EN ISO 14001:2015

E-læringskurset gir en innføring i miljøledelse med NS-EN ISO 14001. Kurset er delt opp i temaer og leksjoner som tar deltakeren gjennom standarden med bruk av eksempler fra bedrifter som er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001. Kurset er interaktivt, noe som vil si at deltakeren blir testet med kontrollspørsmål og avsluttende eksamen.

Les mer og meld deg på

Bedriftsinternt kurs

Trenger flere enn 7-8 personer i din bedrift opplæring i samme standard eller tema? Da lønner det seg å bestille et bedriftsinternt kurs.

De fleste av våre åpne kurs (se kurskalender) kan også arrangeres som bedriftsinterne kurs - spør oss om hva vi kan levere til deg!

Send oss en forepørsel om bedriftsinternt kurs

Sist oppdatert: 2019-12-18