Hjelp

 • Ofte stilte spørsmål

  • Jeg får ikke logget meg inn

   Dette skyldes mest sannsynlig at e-post og/eller passord er skrevet feil. Da kan du som bruker benytte deg av “glemt passord”-funksjonen.

   Kopier gjerne passordet du får tilsendt og lim dette inn ved innlogging, da noen tegn kan være vanskelig å skille fra hverandre. 

  • Jeg får ikke åpnet/vist dokumentet

   For at standarder skal åpnes og skrives ut, må de åpnes i PDF-leseren Adobe. 

   Adobe Acrobat Reader DC kan lastes ned gratis fra www.adobe.com.

   OBS! Adobe Touch (pdf leser) vil dessverre ikke fungere til våre tjenester.

    

   Noen nettlesere bruker automatisk sin egen PDF-leser (ikke Adobe). Her er en manuell løsning for å PDF åpne i Windows:

   • Last ned standarden
   • Gå til Windows-mappen den ligger i
   • Høyreklikk filen
   • Velg "Åpne i"
   • Velg så Adobe (Reader/Acrobat)
   • Standarden skal nå åpne seg.

    

   Internet Explorer - anbefalt nettleser på www.standard.no

   Vi anbefaler å bruke nettleseren Internet Explorer, da denne samarbeider best med våre nettsider og systemer.

   Hvordan åpne standarder med Adobe i Internet Explorer - Video

   (OBS! Denne videoen har ikke lyd - bare hjelpetekster)

    

   Hvordan åpne standarder i Google Chrome

   Skriv «chrome://settings/content» i adressefeltet på Chrome. 
   Da kommer man til «innstillinger for innhold». Her går man ned på siden til man finner «PDF-dokumenter». Klikk på PDF-dokumenter og  skru på funksjonen "Last ned PDF-filer i stedet for at de åpnes automatisk i Chrome".

   Instillinger i Chrome for å vise PDF
    
   Inspillinger for Chrome for å vise PDF

    

    

   Hvordan åpne standarder med Adobe i Firefox - Video

   (OBS! Denne videoen har ikke lyd - bare hjelpetekster)

    

   Safari (Mac)

   I denne trinnvise veiledningen får du informasjon om hvordan du aktiverer Adobe Flash Player i Safari. Les mer på Adobe sine nettsider:

   https://helpx.adobe.com/no/flash-player/kb/enabling-flash-player-safari.html

    

   Andre PDF-lesere

   Hvis man har andre PDF-lesere (FoxIt, Nuance, PDFComplete, PDF Converter, Nitro) installert i tillegg til Adobe, og disse brukes istedet for Adobe vil man få en feilmelding som kan se slik ut:

   Advarsel ved åpning av PDF

    

   Feilmeldingen vil avhenge av hvilken PDF-leser som forsøker å åpne dokumentet.

   For å løse dette kan du sette Adobe som standard PDF-program i operativsystemet (Windows/Mac). For veiledning om å sette systemstandard se: https://helpx.adobe.com/no/acrobat/kb/not-default-pdf-owner-windows10.html Om du ikke ønsker å gjøre dette, kan du høyreklikke på filen du laster ned og velge «Åpne i / Open with», så kan du manuelt velge Adobe i listen du får opp.

   Gjelder problemet eBlanketter?

   For å få åpnet eBlanketter som er PDF-skjemaer må man også bruke Adobe ved åpning av PDF i nettleser. Les mer om dette under punktet Får ikke åpnet eBlankett / Hvordan åpne eBlanketter i ulike nettlesere

  • Får ikke lest standarder på mobil eller nettbrett

   For å kunne lese standarder i abonnement på smarttelefon eller nettbrett må du første laste ned en Adobe Reader applikasjon (app) til din smarttelefon eller nettbrett.

   Gå til Adobe sine nettsider for å laste ned Adobe Reader applikasjon til din enhet
    
   Når du åpner en standard i ditt abonnement åpnes en ny side i nettleseren og du må via denne siden åpne standarden i Adobe Reader applikasjonen.
    
   Du må være tilknyttet internett for å kunne åpne og lese standardene i applikasjonen.

   Vi kan dessverre ikke levere support for mobil og nettbrett på nåværende tidspunkt. Apple sine nettbrett og telefoner har problemer med å åpne DRM-beskyttet innhold. Dette betyr ikke at mobiler og nettbrett ikke vil fungere, men Standard Online garanterer ikke støtte på nåværendetidspunkt.

  • Problemer med å åpne låst blankett i abonnement

   Hvis man søker opp blanketten i søkefeltet på navn eller referanse kan denne feilmeldingen forekomme:

   Hvis man forsøker å åpne en blanketten kan denne feilmeldingen forekomme:

   Feilmelding eBlanketter

    

   Dette skjer når noen har åpnet blanketten, men ikke har lukket den korrekt.

   Låste blanketter kan kun åpnes av brukeren som blanketten er låst til. Blanketten blir låst hvis den er åpnet eller avsluttet feil. Å avslutte feil betyr at man har lukket blanketten via krysset øverst til høyre i nettleseren eller har klikket på tilbakeknappen i nettleseren – riktig avslutting av blanketter er å klikke «Avbryt» eller «Lagre og lukk».

   Selv ikke administrator av abonnementet vil kunne klare å åpne blanketten i disse tilfellene.

   Dersom en blankett lukkes korrekt vil den ikke låse seg.
    
   Hvis man opplever at man ikke finner blankettene ved å søke etter dem, kan man sortere på sorteringsfeltene over hver kolonne, enten på navn, endret dato eller referanse. Husk å trykke på «Vis alle» om du har utført et søk (for å fjerne søket).

   Du kan nå bla deg frem til blankettene ved å bruke piltastene i bunnen på siden hvor blankettene er listet opp for å bla deg frem til blanketten. Her kan man med fordel velge å vise 30 eller 50 blanketter per side.

  • Problemer med å lagre innhold i eBlanketter

   "Jeg benytter meg av eBlanketter, men har problemer med å lagre innhold jeg fyller inn i blanketten."

   Dette problemet oppstår hvis blanketten åpnes utenfor nettleser. Det vil si et eget vindu. For at blanketten skal åpnes i nettleser må haken for “vis PDF i nettleser” være huket av. Denne innstillingen finner du under rediger-fanen i Adobe, innstillinger i bunn og internett under kategorier. Når dette er gjort, lukker du Adobe og gjør et nytt forsøk på å åpne blanketten i blankettsystemet.

   De fleste blanketter er nå utviklet, eller er underveis til å bli utviklet, med veiviser-teknologi. Dette for å unngå at blanketter kun fungerer hos brukere med Adobe installert.

   Noen blanketter har obligatoriske felt. Før disse er utfyllt er det ikke mulig å lagre blanketten.

    

   Ved å trykke «LAGRE» knappen vil obligatoriske felter bli markert med rød skrift. Om noe annet er feil utfyllt vil det også markeres med rød skrift (eks: Felt kan maks ha 60 tegn men man har brukt 65 tegn, da vil ikke blanketten kunne lagres).

   Vi anbefaler derfor å trykke «LAGRE» knappen først når man åpner et dokument. Fyll ut obligatoriske felt og lagre så blanketten. Når det er gjort kan blanketten fylles ut som normalt.

   Husk å lagre ofte. Vi anbefaler å lagre minimum hvert 15 minutt.

    

   Mer utfyllende informasjon om hvordan man bruker eBlanketter finner du under hjelpfanen når du er logget inn i nettbutikken og befinner deg i eBlankett-systemet.

  • Hva står forkortelsene for på standardene?

   Forkortelser forekommer ofte innenfor standardisering. Oversikten under viser et utvalg av de vanligste.

   A1 Amendment / Tillegg (A2 osv. dersom det er flere)

   AC Corrigendum / Rettelse (eller rettelsesblad)

   ANEC European Association for the Coordination of Consumer Representation in Standardization / De europeiske forbrukerorganisasjonenes egen organisasjon, som samordner forbrukerrepresentasjonen innenfor standardiseringen

   ANSI American National Standards Institute / Den amerikanske standardiseringsorganisasjonen

   BP Business Plan / Forretningsplan

   CASCO ISO Council committee on Conformity Assessment / Rådgivende ISO-komité

   CD Committee draft / Komitéforslag

   CE Conformité Européenne / Merke som viser at et produkt tilfredsstiller kravene i henhold til EU-direktiv

   CEN Comité Européen de Normalisation/European Committe for Standardization / Organisasjon som utarbeider europeiske standarder

   CENELEC Comité Européen de Normalisation Electrotechnique/European Committee for Electrotechnical Standardization / Organisasjon som utarbeider europeiske standarder innenfor elektroområdet

   CLC Forkortelse for CENELEC (ikke offisiell)

   CMC CEN Management Center 

   COPOLCO ISO Council committee on Consumer Policy / Rådgivende ISO-komité på forbrukerspørsmål

   CR CEN Report / CEN rapport

   CWA CEN/CENELEC Workshop Agreement / Dokument som er utarbeidet som resultat fra en workshop

   DEVCO ISO Development Committee / Rådgivende ISO-komité vedrørende standardisering i utviklingsland

   DIS Draft International Standard / Forslag til en internasjonal standard

   EFTA European Free Trade Association

   EN European Norm/Standard / Europeisk standard/Europanorm 

   ENV European Prenorm/Prestandard / Foreløpig europeisk standard/europanorm

   ESO European Standardization Organization (CEN, CENELEC, ETSI)  

   ETSI European Telecommunications Standards Institute / Organisasjon som utarbeider europeiske standarder innenfor telekommunikasjonsområdet

   EU Den europeiske union

   EØS Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

   FDIS Final Draft International Standard / Endelig forslag til internasjonal standard 

   FprEN Final Draft European Standard / Endelig forslag til europeiske standard

   ICS International Classification for Standards / Internasjonalt klassifiseringssystem for standarder

   IEC International Electrotechnical Commission / Organisasjon som utarbeider internasjonale standarder innenfor elektroområdet

   INSTA InterNordisk Standardiseringssamarbeid / Forum for nordisk standardiseringssamarbeid

   ISO International Organization for Standardization / Organisasjon som utarbeider internasjonale standarder

   ITU International Telecommunication Union / Organisasjon som utarbeider internasjonale standarder innenfor telekommunikasjonsområdet

   IWA International Workshop Agreement / Dokument som er utarbeidet som resultat fra en workshop

   NEK Norsk Elektroteknisk Komité

   NEK-EN Europanormer fra CENELEC

   NEK-HD Harmoniseringsdokumenter fra CENELEC

   NEK-IEC Internasjonale normer fra IEC

   NEK-QC Internasjonale komponentspesifikasjoner fra IEC

   NK Normkomité hos NEK

   Nkom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, tidligere PT Post- og teletilsynet 

   NP New Work Item Proposal / Forslag til nytt standardiseringsprosjekt

   NS Norsk Standard

   NS-EN Europeisk standard som er fastsatt som Norsk Standard

   NS-EN ISO Kombinert internasjonal og europeisk standard som er fastsatt som Norsk Standard 

   NS-ISO Internasjonal standard som er fastsatt som Norsk Standard

   NSB National Standards Bodies

   NSO National Standards Organizations

   NWIP New Work Item Proposal / Forslag til nytt standardiseringsprosjekt

   O-member Observing member / medlem med obervatørstatus

   OHSAS Occupation Health and Safety Assessment Series

   P-member Participating member / aktivt medlem

   PAS Public Available Specifications

   PERINORM Specification for a set of functions for computer graphics

   prEN Forslag til Europeisk Standard / Europanorm

   prNS Forslag til Norsk Standard

   PT Post- og teletilsynet, nå Nkom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 

   PWI Preliminary Work Item / Foreløpig standariseringsprosjekt

   SC Sub Committee / Underkomité

   SN Standard Norge

   SN/K Norsk standardiseringskomité i Standard Norge

   TC Technical Committee / Tekniske komité

   TR Teknisk rapport / Technical Report

   TS Teknisk spesifikasjon / Technical Specification

   WD Working Document / arbeidsdokument i en komité eller arbeidsgruppe

   WG Working group / Arbeidsgruppe

 • Slik handler du i nettbutikken

  • Registrer deg som kunde

   For å registrere deg som kunde, trykk på lenken "Ny bruker?" øverst på siden og fyll ut registreringsskjemaet. Du kan benytte TAB-tasten for å bevege deg mellom de ulike feltene.

   Det er viktig at alle relevante opplysninger fylles ut så korrekt som mulig. All informasjon om ditt kundeforhold (nye standarder, abonnement og overvåking) sendes til e-postadressen du har oppgitt.

   Når du har lest og godkjent salgsbetingelsene, trykker du på knappen "Registrer meg som ny bruker". Du vil nå få tilsendt en e-post med bekreftelse på at du er registrert som kunde i nettbutikken på standard.no.

   Logg deg inn med brukernavnet og passordet du har valgt for å begynne å handle. Du vil inntil videre kun ha mulighet til å handle med kort. Er du norsk bedriftskunde vil du få mulighet til å handle på faktura når firmaopplysningene du oppga er sjekket mot Brønnøysundregistrene og evt. eksisterende avtale med din virksomhet. Dette gjøres normalt neste virkedag.

  • Logg deg inn

   På standard.no finner du alltid logg inn-feltet til venstre for den grønne handlevognen. (Her kan du også registrere deg som ny bruker).

   Når du er logget inn kan du administrere ditt kundeforhold på "Min side". Du kan endre passord, se dine avtaler, samt få tilgang til din fakturaoversikt. Dersom du har abonnement får du også tilgang til dette.
    
   Når du er innlogget kan du raskt og enkelt gjennomføre kjøp av standarder. 

  • Jeg får ikke logget inn

   Dette skyldes mest sannsynlig at e-post og/eller passord er skrevet feil. Da kan du som bruker benytte deg av “glemt passord”-funksjonen.

   Kopier gjerne passordet du får tilsendt og lim dette inn ved innlogging, da noen tegn kan være vanskelig å skille fra hverandre. 

  • Søketips

   Null treff på søk?

   • Søk uten årstall
   • Søk bare på standardnummeret uten NS, ISO, EN eller lignende
   • Huk av i feltet for "inkluder tilbaketrukne standarder i resultatet" - standarden du leter etter kan være tilbaketrukket
   • Sjekk at ord er stavet riktig
   • Prøv andre ord med samme mening
   • Bruk færre søkeord

    

   Søketips

   1. Søk bare på standardnummer
   2. Forsøk andre bøyninger og endelser av ord
   3. Avgrens søket
   4. Søk på standarder bare i ditt abonnement
   5. Hva betyr antall treff i søkeresultatet?

   1: Søk bare på standardnummer
   Standarder med deler definert med tall, bokstaver eller lignende bruker ofte forskjellige tegn mellom nummer og tallkombinasjoner hos forskjellige leverandører. Får du ikke treff på det du var ute etter forsøk heller å bare søke på “hovednummeret” og avgrens søket etterpå. For eksempel søk på bare 8405 istedet for 8405a, 8405-a eller 8405.a.

   2: Forsøk andre bøyninger og endelser av ord
   Søkemotoren håndterer ikke alltid bøyninger og forskjellige endelser, prøv derfor andre bøyninger av ditt søkeord om du ikke får treff på det du forventet.

   3: Avgrens søket
   Du kan avgrense søket ditt ved å velge funksjoner under “Avgrens søket” i venstre marg på søkeresultatsiden, slik at utvalget blir mindre. Les mer om dette i eget avsnitt lenger ned på siden.

   4: Søk på standarder bare i ditt abonnement
   Velg å se søkeresultater kun i ditt abonnement (gjelder for innloggede abonnementskunder). Når du er innlogget vil du få opp en ekstra fane for abonnement når du søker.

   5: Hva betyr antall treff i søkeresultatet
   På fanene i søkeresultatet vises det et tall i parentes. Dette tallet indikerer alle treff for det aktuelle søket totalt for alle kategorier (treff i standardnummer, innholdet i standardene, på nettstedet ellers eller i ditt abonnement).

   Sier tallet i parentes at det er 10 treff på standarder, men det vises bare 1 standard i resultatet, er dette for eksempel en indikasjon på at det er 1 standard du får treff på i standardnummeret, men det er 9 treff i hele innholdet til 9 andre standarder.

    

   Avgrens søket - hvordan fungerer det?

   Status:
   Her kan du avgrense på gyldige eller tilbaketrukne standareder (PS: for å få opp tilbaketrukne må du huke av i boksen for “inkluder tilbaketrukne standarder”).

   Standard:
   Velg type standard du er ute etter, for eksempel NS, ISO, NEK.

   Varetype:
   Velg varetype, som for eksempel standard, standardsamling, kurs, eBlankett, med mer.

   Språk:
   Avgrens på hvilket språk produktet har, for eksempel norsk eller engelsk.

   Utgitt:
   Velg utgivelsestidspunkt på standarder, eller når en artikkel/informasjonsside ble publisert, for eksempel alle produkter eller artikler som ble publisert de siste 6 måneder.

   ICS:
   Avgrens søket ved bruk av ICS-koder.

    

   Hvordan fungerer søket?

   Vårt søk er enkelt forklart prioritert på denne måten:

   1. Treff i standardnummer
   2. Treff i tittel på standard og innhold
   3. Treff på tilbaketrukne standarder
   4. Treff i innhold på nettsiden ellers

   Resultatene blir prioritert etter relevans, hvor ofte søketermen din inntreffer i den aktuelle standarden eller innholdet forøvrig.


   1: Treff i standardnummer
   I utgangspunktet gir vi deg treff på standardnummer

   2: Treff i tittel på standard og innhold
   Får du ikke treff i standardnummeret vises treff i resten av innholdet i standarder. Du kan også selv velge å hake av for søk i innhold istedet for standardnummer i første omgang.

   3: Treff på tilbaketrukne standarder
   I utgangspunktet vises ikke tilbaketrukne standarder. Ønsker du å se tilbaketrukne standarder huk da av i boksen “inkluder tilbaketrukne standarder”.

   4: Treff i innhold på nettsiden ellers
   Søkeresultatet viser flere faner for treff på hva du søker på avhengig av hvor mange steder man finner det du søker etter. For eksemepel kan du også (eller bare) få treff på innhold på nettsidene våre, fra artikler, fagsider, kampanjer, o.l.

  • Kjøp en standard

   Du kan bestille leveranse av standarder på flere forskjellige måter.

   Enkeltkjøp

   Når du har funnet standarden du ønsker å kjøpe, klikker du på en av kjøpsknappene for å legge varianten du ønsker deg av produktet i handlevognen. 

   Knapper for enkeltkjøp:

   Kjøpsknapper - Skriv ut på papir og Trykket og innbundet

    

   Skriv ut på papir:
   Standard levert elektronisk i PDF-format (Adobe) for utskrift på din egen skriver. Du kan ikke lagre disse elektroniske standardene (PDF) permanent på din PC. Du kan derimot skrive ut det antall eksemplarer av standarden som du har bestilt.

   Standardene er tilgjengelig i 7 dager på "Min side" for nedlasting og utskrift.
   Filene kan ikke permanent lagres lokalt på din PC, da de blir sperret 24 timer etter nedlasting.

   OBS! Print til fil vil bruke opp en utskrift og filene blir sperret etter kort tid.

    
   Trykket og innbundet:
   Du kan også velge leveringsmåte "trykket og innbundet eksemplar levert i posten". Standardene sendes som oftest samme virkedag eller første virkedag etter bestilling. Det påløper ekspedisjonsgebyr for leveranse av standarder i papirutgave.

   Abonnement
   Du kan også velge å bestille standardene til abonnement. Les mer om våre abonnementstjenester.

    

   Abonnement

   Dette er abonnementsmuligheter – vises bare om du har et abonnement og er innlogget: 

   Abonnementsknapper - Web og Papir

    

   Abonnement på web
   Gir digitalt produkt, hvor du har produkter alltid tilgjengelig og oppdatert via våre nettsider.

   Abonnement på papir
   Trykket og innbundet produkt levert via posten, nye oppdaterte utgaver sendes i posten.

   Les mer om våre abonnementstjenester

    

   For å se på varene du har i handlevognen, kan du når som helst klikke på handlevognen, som er tilgjengelig oppe til høyre på siden til enhver tid.

   Vi gjør oppmerksom på at enkelte standarder kun er tilgjengelig i papir.

  • Skriv ut selv

   Den raskeste måten å få tilgang til standardene du trenger, er å velge leveringsalternativet "Skriv ut selv". Etter at du har gjennomført handleprosessen, ligger standarder som du har valgt å skrive ut selv på "Min side".

   Standardene er tilgjengelig i 7 dager på "Min side" for nedlasting og utskrift. 
   Filene kan ikke permanent lagres lokalt på din PC, da de blir sperret 24 timer etter nedlasting.
    
   Standarder man skriver ut blir vannmerket.
    
   For å kunne åpne og skrive ut dokumenter fra standard.no må du bruke Adobe Reader/PRO/Acrobat. Vi anbefaler at du benytter nyeste versjon av Adobe Acrobat Reader til å lese og skrive ut elektroniske standarder. Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.com.

  • Hvordan handle i nettbutikken - Video

   I denne videoen viser vi deg hvordan du legger til produkter og handler i nettbutikken. Videoen er 4:57 min lang.

 • Åpne dokumentet

  • Får du ikke åpnet dokumentet?

   For at standarder skal åpnes og skrives ut, må de åpnes i PDF-leseren Adobe. 

   Adobe Acrobat Reader DC kan lastes ned gratis fra www.adobe.com.

   OBS! Adobe Touch (pdf leser) vil dessverre ikke fungere til våre tjenester.

    

   Noen nettlesere bruker automatisk sin egen PDF-leser (ikke Adobe). Her er en manuell løsning for å PDF åpne i Windows:

   • Last ned standarden
   • Gå til Windows-mappen den ligger i
   • Høyreklikk filen
   • Velg "Åpne i"
   • Velg så Adobe (Reader/Acrobat)
   • Standarden skal nå åpne seg.

    

   Internet Explorer - anbefalt nettleser på www.standard.no

   Vi anbefaler å bruke nettleseren Internet Explorer, da denne samarbeider best med våre nettsider og systemer.

   Hvordan åpne standarder med Adobe i Internet Explorer - Video

   (OBS! Denne videoen har ikke lyd - bare hjelpetekster)

    

   Hvordan åpne standarder i Google Chrome

   Skriv «chrome://settings/content» i adressefeltet på Chrome. 
   Da kommer man til «innstillinger for innhold». Her går man ned på siden til man finner «PDF-dokumenter». Klikk på PDF-dokumenter og  skru på funksjonen "Last ned PDF-filer i stedet for at de åpnes automatisk i Chrome".

   Instillinger i Chrome for å vise PDF
    
   Inspillinger for Chrome for å vise PDF

    

    

   Hvordan åpne standarder med Adobe i Firefox - Video

   (OBS! Denne videoen har ikke lyd - bare hjelpetekster)

    

   Safari (Mac)

   I denne trinnvise veiledningen får du informasjon om hvordan du aktiverer Adobe Flash Player i Safari. Les mer på Adobe sine nettsider:

   https://helpx.adobe.com/no/flash-player/kb/enabling-flash-player-safari.html

    

   Andre PDF-lesere

   Hvis man har andre PDF-lesere (FoxIt, Nuance, PDFComplete, PDF Converter, Nitro) installert i tillegg til Adobe, og disse brukes istedet for Adobe vil man få en feilmelding som kan se slik ut:

   Advarsel ved åpning av PDF

    

   Feilmeldingen vil avhenge av hvilken PDF-leser som forsøker å åpne dokumentet.

   For å løse dette kan du sette Adobe som standard PDF-program i operativsystemet (Windows/Mac). For veiledning om å sette systemstandard se: https://helpx.adobe.com/no/acrobat/kb/not-default-pdf-owner-windows10.html Om du ikke ønsker å gjøre dette, kan du høyreklikke på filen du laster ned og velge «Åpne i / Open with», så kan du manuelt velge Adobe i listen du får opp.

   Gjelder problemet eBlanketter?

   For å få åpnet eBlanketter som er PDF-skjemaer må man også bruke Adobe ved åpning av PDF i nettleser. Les mer om dette under punktet Får ikke åpnet eBlankett / Hvordan åpne eBlanketter i ulike nettlesere

  • Advarsler når du åpner et dokument

   Security Warning - Advarsel

   Security warning - advarsel

    

   Denne meldingen får du opp fordi dokumentet/standarden du ønsker å åpne kontakter Standard.no for autorisasjon. Dokumentet kontakter altså vår server for å få rettighetene til å vise dette dokumentet. Beskjeden er en automatisk beskjed for når et program selv søker å lese noe utenfor ditt område, og er helt ufarlig. Vil du ikke ha denne meldingen igjen neste gang du åpner dette eller lignende dokumenter haker du av for ”Remember my action for this site” (Husk mitt valg for denne siden), selv om dokumentet gjør samme oppgave hver gang med å få rettighet til å åpnes. Handlingen vil bare gjelde for dokumenter fra Standard.no.
    
   Klikk ”Allow” (tillat) for å gi dokumentet lov til å utføre handlingen.
    
    
    
   Notification - OBS 

   Notification - OBS

    

   Standard.no overvåker utskrifter av dokumentet, og registrerer hvor mange ganger dokumentet skrives ut. For å slippe å få beskjeden neste gang du leser dokumentet huk av for ”Do not show again” (Ikke vis igjen).
    
   Klikk ”OK” for å fortsette med å skrive ut.

  • Får ikke lest standarder på mobil eller nettbrett

   For å kunne lese standarder i abonnement på smarttelefon eller nettbrett må du første laste ned en Adobe Reader applikasjon (app) til din smarttelefon eller nettbrett.

   Gå til Adobe sine nettsider for å laste ned Adobe Reader applikasjon til din enhet
    
   Når du åpner en standard i ditt abonnement åpnes en ny side i nettleseren og du må via denne siden åpne standarden i Adobe Reader applikasjonen.
    
   Du må være tilknyttet internett for å kunne åpne og lese standardene i applikasjonen.

   Vi kan dessverre ikke levere support for mobil og nettbrett på nåværende tidspunkt. Apple sine nettbrett og telefoner har problemer med å åpne DRM-beskyttet innhold. Dette betyr ikke at mobiler og nettbrett ikke vil fungere, men Standard Online garanterer ikke støtte på nåværendetidspunkt.

 • eBlanketter

  • Nyttig å vite om eBlanketter – ikke vanlig PDF

   Våre eBlanketter er ikke vanlige PDFer – noe som gir visse retningslinjer ved bruk.

   • Våre blanketter må åpnes i en PDF-leser fra Adobe med addon i nettleseren.
   • Åpner du blanketten i Adobe på utsiden av nettleseren mister blanketten all kontakt med Standard Online sin server og eBlankettsystemet vårt.
   • Forsøker du å lagre dokumentet på en datamaskin vil du få en feilmelding som sier at dokumentet ikke kan lagres. All data som er skrevet inn vil da gå tapt om du gjør dette.
   • Om du ønsker en digital kopi (låst for endringer), må denne lagres ved hjelp av Lagre lukk funksjonen. Velg så «skriv ut» for å åpne dokumentet. Du vil nå kunne lagre eller skrive ut eksemplarer.
   • Benytter du Adobe-funksjonalitet i et åpent PDF-skjema vil du kunne skrive ut og lagre en statisk PDF, men om du ikke klikker på “Lagre” eller “Lagre og lukk” før utskrift vil all data gå tapt.
  • Problemer med å åpne en låst blankett

   Hvis man forsøker å åpne en blanketten kan denne feilmeldingen forekomme:

   Feilmelding eBlanketter

    

   Dette skjer når noen har åpnet blanketten, men ikke har lukket den korrekt.

   Låste blanketter kan kun åpnes av brukeren som blanketten er låst til. Blanketten blir låst hvis den er åpnet eller avsluttet feil. Å avslutte feil betyr at man har lukket blanketten via krysset øverst til høyre i nettleseren eller har klikket på tilbakeknappen i nettleseren – riktig avslutting av blanketter er å klikke «Avbryt» eller «Lagre og lukk».

   Selv ikke administrator av abonnementet vil kunne klare å åpne blanketten i disse tilfellene.

   Dersom en blankett lukkes korrekt vil den ikke låse seg.
    
   Hvis man opplever at man ikke finner blankettene ved å søke etter dem, kan man sortere på sorteringsfeltene over hver kolonne, enten på navn, endret dato eller referanse. Husk å trykke på «Vis alle» om du har utført et søk (for å fjerne søket).

   Du kan nå bla deg frem til blankettene ved å bruke piltastene i bunnen på siden hvor blankettene er listet opp for å bla deg frem til blanketten. Her kan man med fordel velge å vise 30 eller 50 blanketter per side.

  • Problemer med å lagre innhold i eBlanketter

   "Jeg benytter meg av eBlanketter, men har problemer med å lagre innhold jeg fyller inn i blanketten."

   Dette problemet oppstår hvis blanketten åpnes utenfor nettleser. Det vil si et eget vindu. For at blanketten skal åpnes i nettleser må haken for “vis PDF i nettleser” være huket av. Denne innstillingen finner du under rediger-fanen i Adobe, innstillinger i bunn og internett under kategorier. Når dette er gjort, lukker du Adobe og gjør et nytt forsøk på å åpne blanketten i blankettsystemet.

   De fleste blanketter er nå utviklet, eller er underveis til å bli utviklet, med veiviser-teknologi. Dette for å unngå at blanketter kun fungerer hos brukere med Adobe installert.

   Noen blanketter har obligatoriske felt. Før disse er utfyllt er det ikke mulig å lagre blanketten.

    

   Ved å trykke «LAGRE» knappen vil obligatoriske felter bli markert med rød skrift. Om noe annet er feil utfyllt vil det også markeres med rød skrift (eks: Felt kan maks ha 60 tegn men man har brukt 65 tegn, da vil ikke blanketten kunne lagres).

   Vi anbefaler derfor å trykke «LAGRE» knappen først når man åpner et dokument. Fyll ut obligatoriske felt og lagre så blanketten. Når det er gjort kan blanketten fylles ut som normalt.

   Husk å lagre ofte. Vi anbefaler å lagre minimum hvert 15 minutt.

    

   Mer utfyllende informasjon om hvordan man bruker eBlanketter finner du under hjelpfanen når du er logget inn i nettbutikken og befinner deg i eBlankett-systemet.

  • Får ikke åpnet eBlankett / Hvordan åpne eBlanketter i ulike nettlesere

   For å få åpnet PDF-skjemaer må man bruke et PDF-program fra Adobe i nettleser. Andre PDF-lesere som f.eks. PDF Xchange Viewer vil ikke fungere på disse dokumentene.

   Se informasjon på Adobe sine nettsider om hvordan aktivere PDF-leser i forskjellige nettlesere.

   Du kan laste ned Adobe Reader gratis fra Adobe sine nettsider.


   Internet Explorer - anbefalt nettleser på www.standard.no

   Vi anbefaler å bruke nettleseren Internet Explorer, da denne samarbeider best med våre nettsider og systemer.

   Om du har et visningsproblem i Internet Explorer, hvor du bare ser toppen av blanketten, eller knappene havner over teksten, så finner du en løsning på dette på denne siden: Rette opp visningsproblem med kompatibilitetsvisning.
    
    

   Vises knapper over din blankett eller vises bare toppen av en standard?

   Løsningen gjelder for Internet Explorer. I denne videoen viser vi deg hvordan du løser problemet:

    

   Spesielt ved bruk av Firefox

   Ved bruk av nettleseren Mozilla Firefox sine standardinnstillinger får du ikke åpnet PDF-skjemaer. Dette er på grunn av at Firefox har sin egen innebygde PDF-leser. For å endre innstillingene til å bruke Adobe Reader sin PDF-leser for nettlesere må man inn på Firefox sine innstillinger som du finner øverst i høyre hjørne på skjermen. Gå inn på «Innstillinger». Da får man opp et nytt bilde med flere “Faner”. Gå videre inn på fanen “Programmer” (illustrasjonsbilde kommer).

   Firefox endre PDF

   OBS! Alle steder hvor det henvises til Adobe skal denne henvise til “Adobe Acrobat (i Firefox) under “Handling”-kolonnen. Nettleseren må startes på nytt for at endringer av innstillingene skal fungere.

  • Hvordan regnes kontraktssum ut for byggblankett 8405 A og 8406 A?

   Har du problemer med byggblankett 8405 A eller byggblankett 8406 A når det gjelder å fylle skjema for å få riktig kontraktssum? Under følger et eksempel på hvordan du skal fylle ut disse blankettene.

   • Punktet om sum for eventuelle korreksjoner skal inneholde alle korreksjoner, pluss eller minus, som foretas mellom fastsettelsen av tilbudet og selve kontraktsinngåelsen.
   • Summen som fremkommer ved å ta tilbudssummen pluss eller minus korreksjoner må, dersom alle ytelser er mva. belagt, skrives inn på nytt i den første raden under tittelen "Herav ytelser som er mva. belagt, inkl. korreksjoner".
   Eksempel på utfylling av tilbudssum

    

 • Betalingsinfo

  • Faktura

   Er du registrert kunde hos oss med gyldig kredittgrense kan faktura velges som alternativ. Faktura kommer i posten til den postadressen du er registrert på.

  • Kort

   Velger du å handle med kredittkort vil alle transaksjoner gå via NETS. NETS er en sikker og stabil betalingsløsning som støtter flere sikkerhetsstandarder for Internett-transaksjoner (SSL, Verified by Visa, MasterCard Securecode etc.).

   Vi aksepterer Visa og Eurocard (Mastercard). For å handle med et kreditkort gjennom NETS trenger du kun å legge inn:

   • Kortnummer
   • Utløpsdato
   • CVC-kode (de tre siste siffrene i signaturfeltet på baksiden av kortet)

   Se forøvrig nettsiden til NETS (tidligere BBS) for ytterligere informasjon vedrørende sikkerhet og betaling.

  • Oppkrav

   Varer kan i spesielle tilfeller sendes til privatpersoner per postoppkrav. Ved betaling med postoppkrav belastes et gebyr på kr 130,-. Leveransen hentes og betales på postkontoret.

  • eFaktura

   Standard Online tilbyr eFaktura
   For alle kunder som er knyttet til et aksesspunkt som muliggjør mottak av faktura i EHF-format (elektronisk handelsformat) kan Standard Online nå tilby elektronisk faktura. EHF-formatet er den samme løsningen som alle statlige instanser gikk inn på fra 1. juli 2012.

   Vi gjør oppmerksom på at du må tegne avtale med et aksesspunkt før du kan benytte eFaktura. Tilbydere av et slikt aksesspunkt finner du ved å følge lenken under:
   http://www.anskaffelser.no/e-handel/artikler/aksesspunkter
    
   Ta kontakt med oss i Standard Online på salg@standard.no dersom du ønsker å benytte eFaktura.

 • Leveringsinfo

  • Skriv ut selv

   Den raskeste måten å få tilgang til standardene du trenger, er å velge leveringsalternativet "Skriv ut selv". Etter at du har gjennomført handleprosessen, ligger standarder som du har valgt å skrive ut selv på "Min side".

   Standardene er tilgjengelige for utskrift i 7 dager etter kjøpstidspunktet. Etter utskrift blir filene slettet fra "Min side". Filene kan ikke lagres lokalt på din PC.
    
   Standarder man skriver ut selv blir vannmerket.
    
   For å kunne åpne og skrive ut dokumenter fra standard.no må du bruke Adobe Reader/PRO/Acrobat. Vi anbefaler at du benytter nyeste versjon av Adobe Acrobat Reader til å lese og skrive ut elektroniske standarder. Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.com.

  • Trykket eksemplar levert i posten

   Varer som skal sendes per post vil bli sendt med ordinær postforsendelse så sant annet ikke er avtalt, og faktura følger varen dersom faktura- og leveringsadresse er den samme. Varen sendes som oftest samme virkedag eller første virkedag etter bestilling. Det påløper ekspedisjonsgebyr for leveranse av standarder i papirutgave. (Dette gjelder leveranser i Norge).

  • Legg i abonnement

   Dersom du har abonnement på web hos oss kan du legge standardene du kjøper i abonnementet.

   Som abonnent har du alltid tilgang til standardene og kan lese dokumentene så mange ganger du måtte ønske. I tillegg kan bedriften ta samme antall utskrifter av hver enkelt standard som det antall samtidige brukere som er avtalt. Standarder er opphavsrettslig beskyttet og de kan derfor ikke lagres lokalt, videresendes eller kopieres.

   Les mer om abonnement på web

  • Overvåking

   Overvåking er en gratistjeneste for deg som ønsker å få melding om endringer i forbindelse med standarder som du trenger i din virksomhet.

   Så fort det foreligger nye utgaver av standardene du har registrert overvåking for, eller dersom det kommer tillegg eller endringsblader, vil melding bli sendt til deg på e-post. På denne måten sparer du tid og penger, og vil alltid være sikker på å kjenne til siste utgave av standardene som er viktige for deg.

   Slik legger du til en standard i overvåking:

    

   1Logg inn

   Logg deg inn med brukernavn og passord

   2Søk frem standarden du ønsker å overvåke

   Klikk på lenken "overvåk standarden". 

    

   3Bekreft

   Klikk "OK" på meldingen du får opp i nettleseren for å bekrefte at du vil legge til standarden i overvåking.

    

   4Fullført

   Du har nå lagt til standarden i overvåking. Dersom du ønsker å se hvilke standarder du har lagt til i overvåking, kan du finne og redigere disse på "Min side".

  • Utland

   Ved leveranse til adresser utenfor Norge kreves forhåndsbetaling av varens pris samt frakt- og emballasjekostnader. Ved kjøp i vår nettbutikk kan dette lettest løses ved at kunden benytter kredittkort.

  • Forbruker

   Leveranser til privatpersoner forutsettes betalt med kredittkort. Varer kan i spesielle tilfeller sendes per postoppkrav. Det må i såfall avtales med en av våre selgere. Privatpersoner har angrerett etter angrerettloven. Angrerettskjema kan lastes ned nederst på siden, og vedlegges også forsendelser til privatpersoner.

   Angrerettsskjema (PDF)

 • Salgsbetingelser

  • Generelt

   Generelt

   Standard Online har faste priser på de varer og tjenester som tilbys. Priser er oppgitt eksklusiv mva og ekspedisjonsomkostninger som for tiden er kr 60,-. Ved større forsendelser per post er beløpet høyere. Standard Onlines betalingsbetingelser er 20 dager fra fakturadato. Dersom faktura ikke betales i rett tid, kreves morarente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 1976-12-17, og dersom purring må foretas påløper det gebyr.

   Merking av faktura

   Dersom bestiller vil ha PO nr/bestillingsnr. eller annen informasjon påført faktura fra Standard Online må dette oppgis ved bestilling.

   Ansvar for feil i standarder

   Alle våre leveranser er basert på en elektronisk original vanligvis i pdf-format, enten sluttleveransen er elektronisk eller på papir. Alle hensyn er tatt for at pdf-filene er laget i henhold til Adobes spesifikasjoner. Standard Online kan ikke påta seg ansvar dersom de ikke vises eller skrives ut korrekt på kundens utstyr. Standard Online AS selger produkter produsert av andre og har ikke ansvar for innholdet i standardene. Vi er heller ikke ansvarlig for feil og kostnader som måtte oppstå som følge av bruken av standardene.

   Elektronisk leveranse av standarder på papir

   Dersom man bestiller leveranse som pdf-fil for utskrift på egen skriver, leveres filen umiddelbart til kundens "Min side". PDF-format benyttes. Derfra kan den skrives ut i det antall eksemplar som er bestilt. Varen er tilgjengelig for utskrift i 7 dager etter kjøpstidspunktet. Etter utskrift blir filene slettet fra "Min side". Filene kan ikke permanent lagres lokalt på din PC. Faktura sendes per post. For leveranse på elektronisk form må brukeren ha akseptert betingelsene angitt i Sluttbrukerlisens.

  • Samlede salgsbetingelser

   Standard salgsbetingelser for nettbutikken på standard.no ved salg av produkter.

   Generelt

   Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter fra www.standard.no. Salgsbetingelsene utgjør sammen med bestillingen innlagt i Nettbutikken på standard.no, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Betingelsene nummereres forløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for deres bestilling. For å kunne handle på www.standard.no må bedriften være registret som kunde i vår nettbutikk. Næringskjøp er blant annet regulert i markedsføringsloven, personopplysnings-loven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

   1. Parter

   Selger er: Standard Online AS, Forretningsadresse: Mustads vei 1, 0283 Oslo, Postadresse: Postboks 252, 1326 Lysaker, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 983 615 031, telefon: 67 83 87 00, telefaks: 67 83 87 01, e-post: salg@standard.no, og blir i det følgende benevnt ”vi”, ”oss” eller ”selger”. Kjøper er: det firmaet som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”dere”, ”deres” eller kjøper.

   2. Gjennomføring av kjøp i nettbutikken

   For at dere skal føle dere trygge på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi samlet informasjon om kjøpsprosessen og lignende på kjøpshjelpsiden. (www.standard.no/hjelp).

   3. Bestillings- og avtaleprosess

   Deres bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av deres bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Når vi mottar deres bestilling, bekreftes ordren automatisk. Ordrebekreftelse og kvittering for eventuell kortbetaling vises på skjerm samt sendes til registrert e-postadresse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når den er mottatt, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

   3.1. Merking av faktura

   Dersom bestiller vil ha PO nr/bestillingsnr. eller annen informasjon påført faktura fra Standard Online må dette oppgis ved bestilling.

   4. Opplysninger gitt i nettbutikken

   Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil dere få melding om dette.

   5. Priser

   Standard Online har faste priser på de varer og tjenester som tilbys. Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift og ekspedisjonsomkostninger. Totalkostnaden inklusiv merverdiavgift for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

   6. Betaling

   Kjøpesummen kan gjøres opp gjennom kredittkort eller faktura. Ved bruk av kredittkort vil kjøpesummen bli belastet kortet ved bestilling. Ved levering per post belastes ekspedisjonsomkostninger basert på antall produkter og vekt på forsendelsen. Spesielle satser gjelder for leveranser til utlandet. Faktura utstedes ved forsendelse og forfaller til betaling 20 dager fra fakturadato. Dersom faktura ikke betales i rett tid, kreves morarente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 1976-12-17, og dersom purring må foretas påløper det gebyr. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om morarenter. Dersom purring må foretas påløper det gebyr.

   7. Forbrukerkjøp

   7.1 Betaling
   Leveranser til privatpersoner forutsettes betalt med kredittkort. Varer kan i spesielle tilfeller sendes per postoppkrav. Det må i så fall avtales med en av våre selgere. Privatpersoner har angrerett etter angrerettloven. Angrerettskjema kan lastes ned nederst på siden, og vedlegges også forsendelser til privatpersoner.
    
   7.2 Angrerett
   Standard Online produserer standardene ved bestilling. Dette bidrar til at vi ikke produserer mer enn vi selger. På den måten sparer vi også miljøet. Fordi varene produseres på bestilling tar vi dem ikke i retur. Er du forbruker har du spesielle rettigheter, du har 14 dagers angrerett. Men den kan begrenses. Er varen laget spesielt for deg må du dekke kostnader til faktisk utført arbeid og medgåtte materialer, fordi produksjonen er igangsatt før angreretten går ut. Da prosessen er helt automatisert kan vi dessverre ikke utsette produksjonen. Bestiller du standarder hos oss som skal trykkes kan angreretten være begrenset. Bestiller du standarder som du skal skrive ut selv er angreretten brutt i det standarden skrives ut.
    
   Tjenesten "Studentabonnement" gir kjøper tilgang til produkter innenfor en forhåndsbestemt tidsbegrensning, og omfattes dermed ikke av normal angrerett.

   8. Betingelser ved påmelding til kurs

   Kurspåmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.
    
   Ved avmelding senere enn:
     - 14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
     - 7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift
   Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs. Dersom et kurs blir avlyst, blir kursavgiften tilbakebetalt. Standard Online ikke ansvarlig for økonomiske konsekvenser utover dette som følge av kansellert kurs.

   9. Levering og forsinkelse

   Levering av produktene skjer på den måte, som er angitt på ordrebekreftelsen.
   Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi dere informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan dere etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.
    
   9.1 Elektronisk leveranse av standarder på papir
   Dersom man bestiller leveranse som pdf-fil for utskrift på egen skriver, leveres filen umiddelbart til kundens "Min side". PDF-format benyttes. Derfra kan den skrives ut i det antall eksemplar som er bestilt. Varen er tilgjengelig for utskrift i 7 dager etter kjøpstidspunktet. Etter utskrift blir filene slettet fra "Min side". Filene kan ikke permanent lagres lokalt på din PC.
   Faktura sendes per post.
    
   9.2 Elektronisk leveranse av standarder til abonnement
   For leveranse på elektronisk form må brukeren ha akseptert betingelsene angitt i Sluttbrukerlisens.

   10. Undersøkelse av produktene

   Etter at produktene er mottatt, bør dere, så snart dere har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

   11. Ansvar for feil i standarder

   Alle våre leveranser er basert på en elektronisk original vanligvis i pdf-format, enten sluttleveransen er elektronisk eller på papir. Alle hensyn er tatt for at pdf-filene er laget i henhold til Adobes spesifikasjoner. Standard Online kan ikke påta seg ansvar dersom de ikke vises eller skrives ut korrekt på kundens utstyr. Standard Online AS selger produkter produsert av andre og har ikke ansvar for innholdet i standardene. Vi er heller ikke ansvarlig for feil og kostnader som måtte oppstå som følge av bruken av standardene.

   12. Rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

   Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Dersom produktene har feil eller mangler kan dere etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når dere får produktet i besittelse. Melding om feil og mangler ved produktet kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner, herunder mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting.

   13. Vareretur

   Det aksepteres ikke retur av produkter produsert som følge av bestilling (Print on Demand, POD), dette gjelder de fleste av vår produkter uanhengig av leverandør. Produkter som ikke produseres POD, er merket vare i nettbutikken. Standarder og publikasjoner fra andre land lagerføres ikke hos Standard Online, og må spesialbestilles av oss i henhold til deres bestilling. Det aksepteres derfor ikke retur av disse. Ved feilbestilling av lagerført vare aksepteres retur kun dersom varsel gis om innenfor betalingsfristen. Det forutsettes i slike tilfeller av kjøper bærer alle kostnader forbundet med frakt etc., samt at varen fremstår som ny når den mottas av Standard Online. Vareretur som skyldes brekkasje, manko, eller feillevering, må rapporteres til Standard Online senest 8 virkedager etter mottagelse. All vareretur skal forhåndsgodkjennes av Standard Online. (e-post: salg@standard.no eller på tlf. 67 83 87 00) og forsendelsesmåte avtales. Kun feil forårsaket av Standard Online (feil varer, feilleveringer eller reklamasjon på kvalitet) gir grunnlag for retur. Dersom feilen er forårsaket av kunde selv, vil kunden bli belastet for fraktkostnaden samt 20 % av leveransens verdi.

   14. Personopplysninger

   Vi behandler i utgangspunktet bare firmaopplysninger som oppgis til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deres firma. I noen tilfeller behandler vi firmaopplysninger som også inneholder personopplysninger til andre formål. Dette kan for eksempel være å sende informasjon om tilbud/informasjon som er relevante for dine kjøp. etc. per e-post eller som informasjon per post. Vi vil aldri videreformidle dine personopplysninger til andre aktører. Personer som har personopplysninger behandlet av oss vil til enhver tid kunne få innsyn, mulighet for å få rette feil opplysninger, få dem sperret eller slettet. Kontakt skjer via salg@standard.no

   15. Salgspant

   Selger betinger seg salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

   16. Tvister

   Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Løses ikke saken i minnelighet avtales Oslo Tingrett som verneting.

   Illustrasjons dokumenthistorikk

    

    
   Sluttbrukerlisens
    
   Angrerettskjema (PDF)

  • Priser og betingelser for abonnement på web

   Avtale om abonnement på web består av flere vedlegg som inneholder informasjon og betingelser for de forskjellige tjenestene/produktene avtalen kan omfatte.

   Selv om avtalen på tidspunktet for inngåelse ikke omfatter alle tjenestene/produktene, åpnes det for at kjøper kan legge til disse etter behov. Det forutsettes at kjøper setter seg inn i det enkelte vedleggs betingelser før tjenesten tas i bruk. Vedleggene oppdateres med jevne mellomrom etterhvert som det tilkommer nye muligheter og tjenester. Denne siden inneholder den til enhver tid gjeldende informasjonen om vedleggene, samt priser på de forskjellige produktene.

   Vedlegg 1 - Definisjoner og generelle avtalevilkår

   Vedlegg 2 - Tjenesten Abonnement på web

   Vedlegg 3 -  Produktspesifikke betingelser

   Vedlegg 4 - Vederlag for tjenesten "abonnement på web" inkludert lisensierte produkter

   Vedlegg 5 - Sluttbrukerlisens

   Vedlegg 6 - Tekniske spesifikasjoner

    

   Gjeldende pristabeller for standardsamling NS 3420, eBok NS 3420 og eBlanketter:

   Pristabell for standardsamling NS 3420

   Pristabell for eBok NS 3420

   Pristabell for eBlanketter

    

   Abonnement - alltid tilgjengelig og oppdatert

   Abonnement på web gir deg en enkel og sikker tilgang til produkter, og du er garantert at du alltid har siste utgave.

   Fordelene med et abonnement:

   • Alltid tilgang til dine standarder og produkter via våre nettsider
   • Alltid oppdaterte utgaver
   • Prisgunstig i forhold til flere brukere

   Bestill abonnement

  • Næringsdrivende

   Standard salgsbetingelser for nettbutikken på standard.no ved salg av varer til næringsdrivende.

   Generelt

   Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra www.standard.no til næringsdrivende. Salgsbetingelsene utgjør sammen med bestillingen innlagt i Nettbutikken på standard.no, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Betingelsene nummereres forløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for deres bestilling.

   For å kunne handle på www.standard.no må bedriften være registret som kunde i vår nettbutikk. Næringskjøp er blant annet regulert i markedsføringsloven, personopplysnings-loven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene for mer informasjon om rettigheter og plikter ved kjøp.

   1. Parter

   Selger er: Standard Online AS, Forretningsadresse: Strandveien 18, 1326 Lysaker, Postadresse: Postboks 252, 1326 Lysaker, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 983 615 031, telefon: 67 83 87 00, telefaks: 67 83 87 01, e-post: salg@standard.no, og blir i det følgende benevnt "vi", "oss" eller "selger". Kjøper er: det firmaet som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "dere", "deres" eller "kjøper".

   2. Gjennomføring av kjøp i nettbutikken

   For at dere skal føle dere trygge på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi samlet informasjon om kjøpsprosessen og lignende på Kjøpshjelp siden.

   3. Bestillings- og avtaleprosess

   Deres bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av deres bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Når vi mottar deres bestilling, bekreftes ordren automatisk. Ordrebekreftelse og kvittering for eventuell kortbetaling vises på skjerm samt sendes til registrert e-postadresse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når den er mottatt, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

   4. Opplysninger gitt i nettbutikken

   Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil dere få melding om dette.

   5. Priser

   Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Totalkostnaden inklusiv merverdiavgift for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

   6. Betaling

   Kjøpesummen kan gjøres opp gjennom kredittkort eller faktura. Ved bruk av kredittkort vil kjøpesummen bli belastet kortet ved bestilling. Faktura utstedes ved forsendelse og forfaller til betaling 20 dager fra fakturadato. Ved levering per post belastes ekspedisjonsomkostninger. Spesielle satser gjelder for leveranser til utlandet. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om morarenter. Dersom purring må foretas påløper det gebyr.

   7. Betingelser ved påmelding til kurs

   Kurspåmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

   Ved avmelding senere enn:
     - 14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
     - 7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

   Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig. Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

   8. Levering og forsinkelse

   Levering av produktene skjer på den måte, som er angitt på ordrebekreftelsen. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi dere informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan dere etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

   9. Undersøkelse av produktene

   Etter at produktene er mottatt, bør dere, så snart dere har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

   10. Rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

   Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Dersom produktene har feil eller mangler kan dere etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når dere får produktet i besittelse.

   Melding om feil og mangler ved produktet kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner, herunder mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting.

   11. Vareretur

   Det aksepteres ikke retur av Norsk Standard, da Standard Online publiserer/ produserer standarder ved bestilling. Standarder og publikasjoner fra andre land lagerføres ikke hos Standard Online, og må spesialbestilles av oss i henhold til deres bestilling. Det aksepteres derfor ikke retur.

   Ved feilbestilling av lagerført vare aksepteres retur kun dersom varsel gis om innenfor betalingsfristen. Det forutsettes i slike tilfeller av kjøper bærer alle kostnader forbundet med frakt etc., samt at varen fremstår som ny når den mottas av Standard Online.

   Vareretur som skyldes brekkasje, manko, eller feillevering, må rapporteres til Standard Online senest 8 virkedager etter mottagelse. All vareretur skal forhåndsgodkjennes av Standard Online. (Epost: salg@standard.no eller på tlf. 67 83 87 00) og forsendelsesmåte avtales. Kun feil forårsaket av Standard Online (feil varer, feilleveringer eller reklamasjon på kvalitet) gir grunnlag for retur. Dersom feilen er forårsaket av kunde selv, vil kunden bli belastet for fraktkostnaden samt 20 % av leveransens verdi.

   12. Personopplysninger

   Vi behandler i utgangspunktet bare firmaopplysninger som oppgis til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deres firma.

   I de tilfeller hvor vi behandler firmaopplysninger som også inneholder personopplysninger, og som blir benyttet til andre formål, for eksempel for å sende informasjon om tilbud etc, gjøres dette bare når den personen det gjelder har samtykket til det. Personer som har personopplysninger behandlet av oss vil til enhver tid kunne få innsyn, mulighet for å få rette feil opplysninger, få dem sperret eller slettet. Kontakt skjer via salg@standard.no

   13. Salgspant

   Selger betinger seg salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

   14. Tvister

   Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Løses ikke saken i minnelighet avtales Oslo Tingrett som verneting.

    

  • Spesielle betingelser for forbrukerkjøp

   1. Betaling

   Leveranser til privatpersoner forutsettes betalt med kredittkort. Varer kan i spesielle tilfeller sendes per postoppkrav. Det må i så fall avtales med en av våre selgere. Privatpersoner har angrerett etter angrerettloven. Angrerettskjema kan lastes ned nederst på siden, og vedlegges også forsendelser til privatpersoner.

   2. Angrerett

   Standard Online produserer standardene ved bestilling. Dette bidrar til at vi ikke produserer mer enn vi selger. På den måten sparer vi også miljøet. Fordi varene produseres på bestilling tar vi dem ikke i retur. Er du forbruker har du spesielle rettigheter, du har 14 dagers angrerett. Men den kan begrenses.

   Er varen laget spesielt for deg må du dekke kostnader til faktisk utført arbeid og medgåtte materialer, fordi produksjonen er igangsatt før angreretten går ut. Da prosessen er helt automatisert kan vi dessverre ikke utsette produksjonen. Bestiller du standarder hos oss som skal trykkes kan angreretten være begrenset. Bestiller du standarder som du skal skrive ut selv er angreretten brutt i det standarden skrives ut.

   Tjenesten "Studentabonnement" gir kjøper tilgang til produkter innenfor en forhåndsbestemt tidsbegrensning, og omfattes dermed ikke av normal angrerett

    

   Last ned angrerettsskjema (PDF)

   Les de samlede salgsbetingelsene

  • Rabatter

   Standard Online innrømmer følgende kvantumsrabatter ved kjøp av standarder på papir:

   • Samtidig kjøp av 25 - 99 like Norsk Standard 15 %
   • Samtidig kjøp av 100 +    like Norsk Standard 30 %
  • Rabatter til skoler og studenter

   Enkel og rimelig tilgang til standarder for skoler og studenter under utdanning.

   Student

   Studentabonnement
   Et studentabonnement gir deg som student lesetilgang til NS, IEC, ISO og NEK standarder, som utgjør over 50 000 gyldige standarder.

   Studentabonnement koster kr 500,- inkl. mva. i året. Abonnementet gjelder fra 1. juli til 1. juli påfølgende år. Fra første januar reduseres prisen med 30 % for tilgang frem til 1. juli.

   Etter at man har kjøpt et abonnement søker du opp de standardene du trenger fra vårt sortiment i nettbutikken. Du kan også favorittmerker dine mest aktuelle standarder for enklere tilgang neste gang. OBS! Pass på å være innlogget.

   Det tilkommer også rabatter ved utskrifter og kjøp av trykket og innbundet eksemplar av standarder.
    
   Les mer om og kjøp et studentabonnement

    
   Rabatter på enkeltkjøp av standarder
   Er du student får du store rabatter ved kjøp av standarder. Rabattsatsene er litt forskjellige avhengig av de forskjellige leverandørene:

   • Norsk Standard (NS): 50 % rabatt fra første eksemplar
   • Norsk Elektroteknisk norm (NEK): 50 % fra første eksemplar.
   • Har din skole abonnementsavtale får du 70 % rabatt på utskrifter av standarder og normer. (Ta kontakt med din skole eller oss for å undersøke om dere har en slik avtale. Har din skole avtale kan du benytte tilsendt rabattkode.)

   Standarder og normer vannmerkes med "SKOLEEKSEMPLAR".
   Standardsamlinger, håndbøker og produkter innkjøpt fra andre leverandører har ikke rabatt.
    

   Kjøp en standard
   Bestill på telefon 67 83 87 00 eller på e-post salg@standard.no.
   Du må sende oss kopi av gyldig studentbevis for å få studentrabatt. Betaling skjer ved forsendelse med postoppkrav, evt. med kredittkort (Visa/Mastercard).

    

   Lærere

   Er du lærer og skal implementere standarder i dine studenters pensum, er det flere måter du kan skaffe rimelige standarder for bruk i undervisningen. Studentene kan få studentrabatt på enkeltkjøp av standarder eller skolen kan inngå abonnementsavtale for gunstigere priser for både skolen og studentene.
    
   Avhengig av ditt behov i undervisningssituasjonen kan vi tilby to forskjellige abonnementer:

   • Et lærerabonnement gir skolens ansatte tilgang til standardene, og læreren kan vise frem standardene via PC og projektor i timen.
   • Et undervisningsabonnement inkluderer bruk for både lærere, administrativt personell og studenter/elever. Denne abonnementstypen gir dessuten studenter opp mot 70 % rabatt på utskrifter av standarder.

    
   Kjøp standarder til undervisningen

   Vi hjelper deg på telefon 67 83 87 00 eller e-post salg@standard.no

    

   Skole

   Skoler og undervisningsinstitusjoner kan tegne abonnementsavtale som inkluderer tilgang til standarder for lærere og administrativt personell, samt gode løsninger og rabatter for elever og studenter. Standarder, normer og samlinger legges enkelt inn i abonnementet og vil alltid være tilgjengelig for brukerne. Avhengig av skolens behov kan du velge blant to forskjellige abonnementstyper:

   • Et lærerabonnement gir skolens ansatte tilgang til standardene, og læreren kan vise frem standardene via PC og projektor i timen.
   • Et undervisningsabonnement inkluderer bruk for både lærere, administrativt personell og studenter/elever. Denne abonnementstypen gir dessuten studenter opp mot 70 % rabatt på utskrifter av standarder.

   Les mer om abonnementsavtale for skoler

    
   Bestill abonnementsavtale for skole

   Vi hjelper deg på telefon 67 83 87 00 eller e-post salg@standard.no

 • Angrerett

  • Angrerett for forbruker

   Etter angrerettloven kan forbrukere ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f.eks. postordresalg, internettsalg og tv-shopping) av varer som skal tilvirkes eller tilpasses spesielt for forbrukeren, gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager fra de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte.

   Standard Online produserer standardene ved bestilling. Dette bidrar til at vi ikke produserer mer enn vi selger. På den måten sparer vi også miljøet. Fordi varene produsere på bestilling tar vi dem ikke i retur.

   Er du forbruker har du spesielle rettigheter, du har 14 dagers angrerett. Men den kan begrenses. Er varen laget spesielt for deg må du dekke kostnader til faktisk utført arbeid og medgåtte materialer, fordi produksjonen er igangsatt før angreretten går ut. Da prosessen er helt automatisert kan vi dessverre ikke utsette produksjonen. Bestiller du standarder hos oss som skal trykkes kan angreretten være begrenset. Bestiller du standarder som du skal skrive ut selv er angreretten brutt i det standarden skrives ut.

   Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten kan du skrive ut skjemaet under og sende til oss sammen med varen(e).

   Skjema om angrerett (PDF)

 • Retur

  • Når godtar vi retur?

   Forbruker

   Forbrukerkunder har 14 dagers ubetinget angrerett. Se informasjon om angrerett.

   Næringsdrivende

   Ved feilbestilling av lagerført vare aksepteres retur kun dersom varsel gis innen betalingsfristen. Det forutsettes i slike tilfeller av kjøper bærer alle kostnader forbundet med frakt etc., samt at varen fremstår som ny når den mottas av Standard Online.

   Det aksepteres ikke retur av Norsk Standard, da Standard Online produserer standarder ved bestilling.

   Standarder og publikasjoner fra andre land eller andre leverandører lagerføres ikke hos Standard Online, og det aksepteres derfor ikke retur.

  • Hva gjør du?

   For spørsmål om hvordan du går frem for å sende en vare i retur ber vi deg vennligst ta kontakt med oss på telefon 67 83 87 20 eller på e-post salg@standard.no.

 • Avtaler

  • Avtale om abonnement på web

   Avtale om abonnement på web består av flere vedlegg som inneholder informasjon og betingelser for de forskjellige tjenestene/produktene avtalen kan omfatte.

   Selv om avtalen på tidspunktet for inngåelse ikke omfatter alle tjenestene/produktene, åpnes det for at kjøper kan legge til disse etter behov. Det forutsettes at kjøper setter seg inn i det enkelte vedleggs betingelser før tjenesten tas i bruk. Vedleggene oppdateres med jevne mellomrom etterhvert som det tilkommer nye muligheter og tjenester. Oversikt over den til enhver tid gjeldende informasjon om vedleggene, samt priser på de forskjellige produktene finnes på siden "Priser og betingelser for abonnement på web".

  • Avtale om abonnement på papir

   Avtale om leveranse og vedlikehold av standarder på papir

   Mellom kunde:

   Firmanavn:
   Kontaktperson:
   Organisasjonsnr:
   Postadresse:
   Gateadresse:
   Postnr:
   Telefon:
   E-post til kontaktperson:
    
   og
    
   Standard Online AS
   Organisasjonsnr: NO 983 615 031
   Postboks 252, 1326 Lysaker
   Mustads vei 1, 0283 OSlo
   Telefon 67 83 87 00

   Generelt

   Mellom kunden (heretter kalt Kjøper) og Standard Online AS (heretter kalt Standard Online) er følgende avtale inngått om leveranse og vedlikehold av standarder i papirformat som Abonnement på papir (heretter kalt Tjenesten).

   1. Leveransens omfang

   Avtalen omfatter tilrettelegging og vedlikehold av standarder i Tjenesten fra Standard Online. Kjøper får tilsendt standarder i papirformat, og eventuelt etter egen avtale også andre publikasjoner, for bruk i egen virksomhet med de begrensninger og vilkår som angitt nedenfor.
    
   Kjøper tilrettelegger selv gjennom Standard Onlines nettbutikk de standardene som han ønsker å ha tilgjengelig i tjenesten. Kolleksjonen kan utvides med flere standarder/produkter i henhold til betingelsene i denne avtale. Sluttbrukerlisensen må aksepteres før kjøper kan benytte seg av avtalt leveranse. Gjennom å anvende standardene omfattet i denne avtalen, godkjenner og aksepterer kjøper vilkårene i sluttbrukelisensen.

   2. Standard Onlines ytelser og plikter

   Avtalen gir kjøper rett til å benytte en kolleksjon av standarder som kjøper selv legger til Tjenesten via Standard Onlines nettbutikk, eller som han pr. e-post eller telefon anmoder Standard Online om å legge til.
    
   Det gis oppdatert oversikt over standardene som kjøper har i tjenesten via kjøpers egen "Min side" på standard.no, Standard Onlines nettbutikk. Tilgangen vil skje ved brukernavn og passord.
    
   Tilgang via IP-adresse, eller tilgang via URL adresse (blind Log in) eller en kombinasjon er ikke en del av standardtjenesten, men kan avtales særskilt.

   3. Kjøpers plikter

   Kjøpers bruk av standardene begrenses til bedriftens egen virksomhet og ansatte, herunder virksomhetens underavdelinger og avdelingskontorer. Enhver ekstern distribusjon er ulovlig.
   Avtalen bygger på at standardene er merket med beskyttet varemerke i henhold til lov om varemerker av 1961-03-03, samt bestemmelser i lov av 12. mai 1961 om opphavsrett til åndsverk.
   Avtalen aksepteres ved bestilling av tjenesten.

   4. Vederlag og betalingsbetingelser

   Beregning av abonnementsprisen for standarder tilrettelagt i Tjenesten er basert på følgende:
    
   1. Prisberegning.
    
   a. Vederlag for abonnement av standarder i Tjenesten:
   Standard Onlines listepris gjelder for alle standarder som leveres til Kunden gjennom Tjenesten.. Standardene faktureres fortløpende når nye revisjoner blir tilsendt.
    
   b. Årlig vederlag for teknisk vedlikehold/support av Tjenesten
   Etablering og årlig vedlikehold av tjenesten inklusive egen "Min side" på standard.no, Standard Onlines nettbutikk, er kr 1 390,-
    
   2.  Fakturering, forfall og morarenter

   Det vises her til Standard Onlines salgsbetingelser.
   Alle priser er oppgitt eks. mva. Vi tar forbehold om prisendringer.

   5. Reklamasjon, mislighold, sanksjoner

   a. Reklamasjon
   Den som vil påberope seg mislighold må uten ugrunnet opphold reklamere skriftlig etter at vedkommende fikk kjennskap til misligholdet.
    
   b. Mislighold
   Mislighold foreligger dersom en av partene ikke oppfyller sine forpliktelser iht. avtale.
    
   c. Sanksjoner
   Dersom kjøper misbruker ytelsen ved uautorisert spredning og brudd på de opphavsrettslige beskyttelsesvern, anses dette som vesentlig mislighold som gir Standard Online AS rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning og kreve erstatning.
   For øvrig gjelder Standard Onlines salgsbetingelser.

   6. Overdragelse

   Rettigheter eller forpliktelser etter avtalen kan ikke overdras eller på noen måte overføres til andre uten skriftlig samtykke fra Standard Online.

   7. Konflikter

   Tvist om innholdet eller gjennomføringen av avtalen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem, kan hver av partene kreve saken avgjort etter norsk rett og med avtalt verneting i Asker og Bærum Tingrett.

  • Avtale om abonnement på papir - NS 3420

   Avtale om abonnement på standardsamling i papirformat

   Mellom kunde:
    
   Firmanavn:
   Kontaktperson:
   Organisasjonsnr:
   Postadresse:
   Gateadresse:
   Postnr:
   Telefon:
   E-post til kontaktperson:
    
   og
    
   Standard Online AS
   Organisasjonsnr: NO 983 615 031
   Postboks 252, 1326 Lysaker
   Mustads vei 1, 0283 OSlo
   Telefon 67 83 87 00

   Generelt

   Mellom kunden (heretter kalt Kjøper) og Standard Online AS (heretter kalt Standard Online) er følgende avtale inngått om leveranse av årlige oppdateringer av NS 3420 standardsamling (heretter kalt Tjenesten).

   1. Leveransens omfang

   Avtalen omfatter leveranse av standardsamlinger for NS 3420, en tjeneste fra Standard Online. Kjøper får tilsendt de deler av NS 3420 som er nye eller reviderte og som tilhører den standardsamlingen kunden har abonnert på når disse foreligger fra leverandør, normalt 1 gang pr. år.
   Kjøper angir i abonnementet hvilke standardsamlinger som skal inngå i avtalen.
   Se vedlegg 1 for tilgjengelige standardsamlinger.

   2. Standard Onlines ytelser og plikter

   Standard Online skal innen 1 måned etter publisering av ny eller revidert utgave, levere Tjenesten til Kjøper. Avtalen gir Kjøper rett til å benytte kolleksjon av standarder som Kjøper selv har valgt å abonnere på. Standard Online er ikke ansvarlig for forsinkelser fra leverandør av nye og reviderte standarder.

   3. Kjøpers plikter

   Kjøper gjøres oppmerksom på at standarder er opphavsrettslig beskyttet, og at kopiering av standarder ikke er tillatt, i henhold til Lov av 12. mai 1961 om opphavsrett til åndsverk.
   Ved å bestille tjenesten aksepteres betingelsene i denne avtalen.

   4. Vederlag og betalingsbetingelser

   Beregning av abonnementspris for standarder som er med i Tjenesten følger prismodell som i vedlegg 1.

   5. Varighet, fakturering, forfall og morarenter

   Avtalen gjelder fra avtaleinngåelse ut inneværende år, og de to påfølgende år. Avtalen fornyes deretter med et år av gangen hvis den ikke sies opp innen oppsigelsesfristen, se pkt. 6e. Tjenesten faktureres 1 gang per år.
    
   Standard Onlines betalingsbetingelser er 20 dager fra fakturadato. Dersom faktura ikke betales i rett tid, kreves morarente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 1976-12-17, og dersom purring må foretas påløper det gebyr.
    
   Alle priser i vedlegg 1 er oppgitt eks. mva. og ekspedisjonsomkostninger.  Vi tar forbehold om prisendringer.

   6. Reklamasjon, mislighold, sanksjoner, overdragelse, oppsigelse, tvist

   a. Reklamasjon
   Hvis Kjøper vil påberope seg mislighold må han uten ugrunnet opphold reklamere skriftlig etter at han fikk kjennskap til misligholdet. Hvis Kjøper ikke overholder reklamasjonsfristen, kan han ikke kreve erstatning fra Standard Online for misligholdet.
    
   b. Mislighold
   Mislighold foreligger dersom en av partene ikke oppfyller sine forpliktelser iht. avtale.
    
   c. Sanksjoner
   Dersom kjøper gjør seg skyldig i betalingsmislighold, eller misbruker ytelsen ved uautorisert spredning og brudd på de opphavsrettslige beskyttelsesvern, anses dette som vesentlig mislighold som gir Standard Online AS rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning og kreve erstatning.
    
   d. Overdragelse
   Rettigheter eller forpliktelser etter avtalen kan ikke overdras eller på noen måte overføres til andre uten skriftlig samtykke fra Standard Online.
    
   e. Oppsigelse
   Ønsker Kjøper å si opp abonnementet, må det gjøres skriftlig senest 31. oktober året før avtalen utløper. Dersom avtalen ikke sies opp innen 31. oktober, forlenges avtalen automatisk for ett år og med tilsvarende oppsigelsesfrist.
    
   f. Tvist
   Tvist om innholdet eller gjennomføringen av avtalen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem, kan hver av partene kreve saken avgjort etter norsk rett og med avtalt verneting i Asker og Bærum tingrett.
    
   Dato:________________________
    
    

   Sign. Kjøper                                                            Sign. Standard Online AS
    
    

   Tilgjengelige standardsamlinger med priser 

 • Skoler og studenter

  • Rabatter til skoler og studenter

   Enkel og rimelig tilgang til standarder for skoler og studenter under utdanning.

   Student

   Studentabonnement
   Et studentabonnement gir deg som student lesetilgang til NS, IEC, ISO og NEK standarder, som utgjør over 50 000 gyldige standarder.

   Studentabonnement koster kr 500,- inkl. mva. i året. Abonnementet gjelder fra 1. juli til 1. juli påfølgende år. Fra første januar reduseres prisen med 30 % for tilgang frem til 1. juli.

   Etter at man har kjøpt et abonnement søker du opp de standardene du trenger fra vårt sortiment i nettbutikken. Du kan også favorittmerker dine mest aktuelle standarder for enklere tilgang neste gang. OBS! Pass på å være innlogget.

   Det tilkommer også rabatter ved utskrifter og kjøp av trykket og innbundet eksemplar av standarder.
    
   Les mer om og kjøp et studentabonnement

    
   Rabatter på enkeltkjøp av standarder
   Er du student får du store rabatter ved kjøp av standarder. Rabattsatsene er litt forskjellige avhengig av de forskjellige leverandørene:

   • Norsk Standard (NS): 50 % rabatt fra første eksemplar
   • Norsk Elektroteknisk norm (NEK): 50 % fra første eksemplar.
   • Har din skole abonnementsavtale får du 70 % rabatt på utskrifter av standarder og normer. (Ta kontakt med din skole eller oss for å undersøke om dere har en slik avtale. Har din skole avtale kan du benytte tilsendt rabattkode.)

   Standarder og normer vannmerkes med "SKOLEEKSEMPLAR".
   Standardsamlinger, håndbøker og produkter innkjøpt fra andre leverandører har ikke rabatt.
    

   Kjøp en standard
   Bestill på telefon 67 83 87 00 eller på e-post salg@standard.no.
   Du må sende oss kopi av gyldig studentbevis for å få studentrabatt. Betaling skjer ved forsendelse med postoppkrav, evt. med kredittkort (Visa/Mastercard).

    

   Lærere

   Er du lærer og skal implementere standarder i dine studenters pensum, er det flere måter du kan skaffe rimelige standarder for bruk i undervisningen. Studentene kan få studentrabatt på enkeltkjøp av standarder eller skolen kan inngå abonnementsavtale for gunstigere priser for både skolen og studentene.
    
   Avhengig av ditt behov i undervisningssituasjonen kan vi tilby to forskjellige abonnementer:

   • Et lærerabonnement gir skolens ansatte tilgang til standardene, og læreren kan vise frem standardene via PC og projektor i timen.
   • Et undervisningsabonnement inkluderer bruk for både lærere, administrativt personell og studenter/elever. Denne abonnementstypen gir dessuten studenter opp mot 70 % rabatt på utskrifter av standarder.

    
   Kjøp standarder til undervisningen

   Vi hjelper deg på telefon 67 83 87 00 eller e-post salg@standard.no

    

   Skole

   Skoler og undervisningsinstitusjoner kan tegne abonnementsavtale som inkluderer tilgang til standarder for lærere og administrativt personell, samt gode løsninger og rabatter for elever og studenter. Standarder, normer og samlinger legges enkelt inn i abonnementet og vil alltid være tilgjengelig for brukerne. Avhengig av skolens behov kan du velge blant to forskjellige abonnementstyper:

   • Et lærerabonnement gir skolens ansatte tilgang til standardene, og læreren kan vise frem standardene via PC og projektor i timen.
   • Et undervisningsabonnement inkluderer bruk for både lærere, administrativt personell og studenter/elever. Denne abonnementstypen gir dessuten studenter opp mot 70 % rabatt på utskrifter av standarder.

   Les mer om abonnementsavtale for skoler

    
   Bestill abonnementsavtale for skole

   Vi hjelper deg på telefon 67 83 87 00 eller e-post salg@standard.no

  • Studentabonnement - hvordan registrere seg som bruker?

   Et studentabonnement gir deg som student lesetilgang til NS, IEC, ISO og NEK standarder, som utgjør over 50 000 gyldige standarder. Her følger en brukerveiledning for hvordan du kjøper og bruker et studentabonnement.

   1Gå til registrer deg som ny bruker

   På www.standard.no, oppe til høyre på siden, klikker du på "ny bruker":

   Gå til registrer deg som ny bruker

   2Registrer bruker

   Inne i registreringsbildet velger du å registrere deg som "Student". Dette er nødvendig for at du skal få rettigheter til å kjøpe studentabonnementet.

   Velg student ved registrering

   3Fyll ut studentinformasjon

   Deretter fyller du ut "studentinformasjon". Legg inn ditt studentnummer og velg lærested fra nedtrekksmenyen. Finnes ditt lærested ikke i nedtrekksmenyen kan du kontakte oss på salg@standard.no slik at vi kan legge det inn for deg.

    

    

   4Fyll ut innloggingsinformasjon

   Neste skritt er å fyllle ut "innloggingsinformasjon". Kun epostadresser fra gyldige læresteder blir akseptert. Hvis epostadressen fra ditt lærested ikke fungerer, kan du ta kontakt med oss på salg@standard.no.

    

   5Fullfør registreringen

   Nå fyller du ut "Brukerinformasjon", "Leveringsadresse" og "Passord, og klikker på knappen "Registrer meg som ny bruker".

   Du er nå registrert som studentbruker på standard.no, og kan kjøpe produktet "Studentabonnement".

   Skrive ut denne brukerveiledningen? Last ned PDF.

  • Studentabonnement - hvordan tegne abonnement?

   Et studentabonnement gir deg som student lesetilgang til NS, IEC, ISO og NEK standarder, som utgjør over 50 000 gyldige standarder. Her følger en brukerveiledning for hvordan du kjøper et studentabonnement.

   1Logg inn

   Klikk på "logg inn" oppe til høyre på siden.

    

   2Logg deg inn

   Logg deg på med brukernavnet og passordet du valgte da du registrerte deg som bruker:

    

    

   Du vil nå se på toppen av siden at du er innlogget:

    

   3Søk etter studentabonnement

   Oppe på midten av nettsiden finnes det et søkefelt. Skriv "Studentabonnement" i søkefeltet, og klikk "søk":

    

    

   Du får nå frem søkeresultatet, og du kan legge produktet "studentabonnement" i handlevogna:

    

   4Klikk på handlevognknappen

   Etter at du har lagt varen i handlevognen, vil feltet oppe til høyre på siden endre seg, og du vil se at du har 1 produkt i handlevognen. Klikk på handlevognknappen:

    

    

   I handlevognen følger du anvisningene for betaling.

   5Bruk ditt abonnement

   Du er nå klar til å ta i bruk ditt studentabonnement.

   Skrive ut denne brukerveiledningen? Last ned PDF.

  • Studentabonnement - hvor er standardene mine?

   Et studentabonnement gir deg som student lesetilgang til NS, IEC, ISO og NEK standarder, som utgjør over 50 000 gyldige standarder. Her følger en brukerveiledning for hvordan du bruker studentabonnementet.

   1Klikk på fanen "abonnement"

   Når du har kjøpt produktet og er innlogget, kan du klikke på fanen "abonnement":

    

   Ved å klikke på fanen kommer du til denne siden:

    

    

   2Søk etter standard

   Foreløpig vil du se at det ikke ligger noen standarder i abonnementet. Det er fordi du ikke har lagt til noen favoritter enda. Studentabonnementet er lagt opp slik at du søker etter det du er ute etter i søkefeltet øverst på siden:

    

   3Vis hele standarden

   Etter å ha søkt på for eksempel "9001" vil du få frem et søkeresultat, der alle standardene du har tilgang til gjennom ditt studentabonnement har en knapp der det står "Vis hele standarden":

    

   4Lagre standarder som "favoritter"

   Når du har fått et relevant treff, og ønsker lett å finne tilbake til den aktuelle standarden ved en senere anledning, kan du klikke på den grå stjernen. Den vil da endre farge til gul:

    

   5Finn igjen favorittene dine

   Neste gang du klikker på fanen "Abonnement", vil du finne igjen favorittene dine her:

    

    

   Dersom du ønsker å fjerne standarder fra "Mine favoritter", klikker du bare på den gule stjernen slik at den blir grå igjen.

   Skrive ut denne veiledningen? Last ned PDF.

  • Studentabonnement - hvordan kjøpe rabatterte standarder?

   Et studentabonnement gir deg som student lesetilgang til NS, IEC, ISO og NEK standarder, som utgjør over 50 000 gyldige standarder. Her følger en brukerveiledning for hvordan du som har et studentabonnement kjøper rabatterte standarder.

   1Klikk på "Kjøp utenom abonnement" i søkeresultatet

   Søk etter en standard du trenger utskrift av, og klikk på "Kjøp utenom abonnement":

    

   2Velg mellom leveringsalternativene

   Du kan nå velge mellom "Skriv ut selv" (gir 70 % rabatt) og "Trykket og innbundet" (Gir 50 % rabatt):

    

   Klikk på ønsket leveringsmåte, og gå deretter til handlevognen på toppen av siden. Følg deretter anvisningene for betaling.

   Skrive ut denne brukerveiledningen? Last ned PDF.

 • Opphavsrett

  • Generelt om opphavsrett

   Opphavsrett innebærer enerett til å "råde over åndsverket" som det heter i åndsverklovens § 3.

   Standarder er litterære verk som er opphavsrettslig beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) av 2018-06-15. Se Lovdata. Standard Norge fastsetter Norsk Standard, og Standard Online forvalter rettighetene både på opphavsmanns- og utgiversiden.

   Kontakt oss dersom du har spørsmål om opphavsrett

  • Bruk og kopiering

   Når du ønsker å gjengi noe fra en standard, må du kontakte Standard Online og be om tillatelse. Det gjelder uansett om det er snakk om hele standarden eller utdrag fra den, om det er en gyldig standard eller om det er et utkast (draft), om det er en norsk eller internasjonal standard. Det gjelder uavhengig om det er tekst, tabeller eller illustrasjoner det er snakk om. Det omfatter alle slags formater, som f eks kopier tatt på kopimaskin, telefaks, avskrift, avtegning, fotografi, scanning til et elektronisk dokument, "klipp-og-lim" til en e-post, databaseformat, oversettelse eller bearbeidelse.

   En standard er et anbefalt dokument, ikke en lov. Lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av offentlig myndighet er uten vern i henhold til åndsverklovens § 14. Det er henvist til standarder i ulike forskrifter, men så lenge ikke standardens tekst er gjengitt direkte i forskriften, er standarden et selvstendig verk med opphavsrettslig vern.

   Når du kjøper en standard, kjøper du et eksemplar av den, men du kjøper ikke rett til å kopiere den opp til kolleger eller samarbeidspartnere. Trenger du flere eksemplarer, kjøper du det, eller registrerer riktig antall samtidige brukere for elektronisk tilgang til standarden.

   Det er hovedregelen, men det finnes noen unntak. Det kanskje viktigste unntaket gjelder såkalt "privat bruk". Det innebærer at du, innenfor den private sfære, kan ta kopier som du benytter der. De fleste standarder brukes imidlertid i jobbsammenheng. Da vil privat bruk f eks innebære at du kan ta en kopi av et udrag fra en standard for å lese på toget hjem, for å forberede deg til et møte dagen etter. Men det betyr ikke at du kan dele ut kopier til dine kolleger eller samarbeidspartnere i møtet.

   Åndsverkloven sier i § 29 at "Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger". Et sitat vil normalt utgjøre en mindre del av et verk, f eks en setning eller to, eller et avsnitt. For en standard kan det f eks være å vise en formel, rekkefølgen i en fremgangsmåte eller en innholdsfortegnelse. Det er ikke i tråd med god skikk å sitere en hel standard!

   Oversettelse og bearbeidelse innebærer at standarden får en annen form. Det blir ikke mindre gjengivelse om det legges inn egen tekst mellom utdrage fra en standard, men det kan være spørsmål om utdragene er så begrensede at det faller inn under sitatretten. Er du i tvil, ta kontakt med Standard Online. Husk at kopier ikke skal erstatte kjøp av originalverket.

   Kontakt oss dersom du har spørsmål om opphavsrett

  • Opphavsrett og komitemedlemmer

   I komitéarbeid, overdrar de enkelte komitémedlemmene opphavsrett til sine bidrag i standardiseringsarbeidet, til den aktuelle standardiserings­organisasjonen (f eks Standard Norge, ISO, IEC, CEN, CENELEC osv). Organisasjonene overdrar bruksrettighetene til de nasjonale representantene, f eks Standard Norge. Det betyr at selv om du eller din virksomhet har bidratt aktivt i standardiseringsarbeidet, har du likevel ikke rett til å kopiere og spre standarder eller forslag (draft).

   Kontakt oss dersom du har spørsmål om opphavsrett

  • Gjengivelsesavtale

   Det er vårt mål at brukere kjenner til nytten av standarder, f eks gjennom krav til varer og tjenester, spesifikasjon ved kjøp og salg, regler for prøving, sertifisering, akkreditering eller gjennom beskrivelser som grunnlag for oppfølging av nasjonale lover og forskrifter. Frembringelsen av standarder finansieres via salg av standarder. Ved kopiering uten tillatelse, undergraves frembringelsen av standarder du og andre kunne hatt nytte av senere. Kopiering uten tillatelse kan i henhold til åndsverkloven straffes med bøter, fengsel og inndragning.

   Det er ikke vanskelig å forholde seg til åndsverklovens regler, men det krever at vi husker på å spørre om tillatelse for bruk av andres "eiendom". Reglene om opphavsmannens enerett er de samme om det er snakk om en standard, en veiledning, eller f eks annen fagtekst.

   Dersom du trenger å gjengi tekst, tabeller eller andre utdrag fra en standard, f eks på lysark, i kursmappe, i brosjyrer eller på nettsider, må du kontakte Standard Online og få tillatelse til gjengivelse mot vederlag. Et alternativ til å gjengi f eks i kurssammenheng, kan være å kjøpe et antall av standarden. 

   Kontakt oss dersom du har spørsmål om gjengivelse

 • Abonnement

  • Brukerveiledninger
  • Legge til produkter i abonnement

   1Søk etter standarden i søkefeltet

   Hvis du søker etter en tilbaketrukket standard og ikke fikk treff, må du krysse av i boksen "Inkluder tilbaketrukne standarder i resultatet."

    

   2Abonnerer ditt firma allerede på standarden?

   Da vil den vises i fanen "Abonnement":

    

   3Abonnerer ditt firma ikke på standarden?

   Da vil den vises under fanen "Standarder":

    

   4Klikk på knappen "abonnement på web" for å legge til standarden i abonnementet

   5Gå til handlevogn øverst på siden

   Her bekrefter du og gjennomfører kjøpet:

    

   6Gå til "velg betalingsmåte"

   7Fyll ut felter

   Legg inn kundereferanse og bestillings/prosjektnummer i feltene som er avsatt for dette:

    

   8Send bestilling

   Gå til bunnen av siden og kryss av for at du har lest og akseptert salgs-betingelsene. Deretter klikker du "Send bestilling":

    

   9Gå til abonnementssiden

   Du har nå kommet til kvitteringssiden, der du kan gå direkte til abonnementet ditt ved å klikke på lenken "Gå til abonnementsside":

    

   10Abonnementssiden

   Det nye produktet vises foreløpig under "Nye standarder" på abonnementssiden. I løpet av kort tid flytter det seg over i fanen "standarder":

    

    

   Vil du skrive ut denne brukerveiledningen? Last ned PDF.

  • Administrere abonnementet

   I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web.

   I denne videoen som er 04:30 min lang viser vi deg noen av mulighetene for administratorer. Under videoen finner du mer informasjon og veiledning.

   1Gå til abonnementet ditt

   For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

    

   2Administratormenyen

   Administratormenyen ligger oppe til høyre når du er inne i abonnementet ditt:

    

   3Administrer brukere

   Her setter du tilgangsnivå for brukerne, registrerer nye brukere, redigerer brukere og tildeler roller:

    

   4Registrer ny bruker

   Nye brukere registreres med fornavn, eventuelt mellomnavn, etternavn og e-post adresse. 

    

    

   Nettbutikk-tilgang betyr hvilket tilgangsnivå brukerne skal ha. Når en ny bruker skal registreres kan du velge mellom følgende roller:


   Enkeltkjøp
   Brukeren kan se på standardene i abonnementet, men kan ikke legge til nye standarder. Han kan kjøpe standarder utenom abonnementet, med faktura til bedriften. 

   Ingen kjøpsrett
   Brukeren kan kun se på standardene i abonnementet. 

   Administrator
   Brukeren får fulle administratorrettigheter. 

   NB! Hvis brukerne skal ha tillatelse til utskrift, må du huke av i boksen "Tillat utskrift".

   Dersom deres abonnement også inkluderer eBlanketter, må du som er administrator for abonnementet tildele/begrense tilgang til tjenesten.

    

    

   Under valget "omfang" har du to valg:

   Alle
   Du kan velge at brukeren skal ha tilgang til "alle". Det betyr at brukeren kan se/redigere alle blanketter - også de som er opprettet av andre brukere. 

   Personlige
   Velger du at brukeren skal ha tilgang til "personlige" får han kun tilgang til blanketter han selv har opprettet. 

   5Antall treff per side

   Menyvalget "Antall treff per side" i administratormenyen gir mulighet for å velge hvor mange treff som vises på søkeresultatsiden. Du kan velge mellom 10, 20 og 50:

    

   6Fakturahistorikk

   Fakturahistorikk viser oversikt over fakturaer sendt til kundenummeret du har logget deg inn på:

    

    

   NB! Noen kunder har fakturamottak med eget kundenummer. Da vil oversikten over fakturaene kun vises på kundenummeret som tilhører fakturamottaket.

   7Firmainnstillinger

   Under firmainnstillinger velger du følgende:

   Du velger hvorvidt alle brukere skal logge seg på ved bruk av eget brukernavn og passord.

   Du kan sette en "brukermal" slik at nye brukere automatisk får de innstillingene du  har bestemt at skal gjelde.

   Du kan sette på funksjonen "Send handlevogn" slik at brukere uten kjøpsrettigheter skal kunne sende handlevogn til deg eller andre administratorer.

    

   8Innsendte handlevogner

   Dette menyvalger gir deg oversikt over handlevogner brukerne av abonnementet har sendt. Her har du mulighet til å endre, slette eller godkjenne den innsendte handlevogna.

    

   9Rediger melding

   Menyvalget "rediger melding" gir deg mulighet til å legge inn viktige meldinger til brukerne av abonnementsløsningen:

    

    

   Husk å huke av for "Vis melding til dine brukere".

   10Vis blankettstatus

   Menypunktet "Vis blankettstatus" viser antall blanketter det er færre enn 10 igjen av. Her kan du legge til ekstra blanketter - minimumsantallet er 10.

    

    

   For oversikt over eBlankettene dine, gå til fanen Abonnement, eBlanketter og "Tilgjengelige". 

    

    

   Klikk på "Status" for å vise gyldige eBlanketter. Du kan også kjøpe nye blanketter herfra dersom du ikke har flere ledige blanketter igjen.

    

   11Vis utskrifter

   Menyvalget "Vis utskrifter" viser antall utskrifter som er igjen per standard, og gir mulighet for å kjøpe flere.

   Vi anbefaler at du sjekker denne funksjonen jevnlig, slik at brukerne til enhver tid har tilstrekkelige utskrifter.

    

  • Få mer ut av abonnementet ditt

   Visste du at vi har tilleggstjenester som kan gjøre abonnementet ditt enda bedre tilpasset dine behov?

   Har du et abonnement på web på www.standard.no får du enkel og sikker tilgang til innholdet, og du er garantert at du alltid har siste utgave av standarder og andre produkter. Ved å bestille en eller flere av tilleggstjenestene som er beskrevet under, kan du tilpasse abonnementet ditt enda bedre etter dine behov.

   Aktuelle tilleggstjenester:

   • Offlinetjeneste
   • Direktelenker til standarder i ditt abonnement
   • Utvidet tilgang til innhold i standarder

    

   Offlinetjeneste - få tilgang til dine standarder selv når du ikke er på nett

    Har du behov for å ha tilgang til en eller flere standarder uten å være tilknyttet internett? Da bør du bestille “offlinetjeneste”, og laste ned kopier av standardene du trenger til din egen datamaskin. Du vil ha tilgang til standardene i 30 dager før de termineres. Standardene kan alltid lastes ned på nytt om det er ønskelig.

   Siden standardene du laster ned til egen datamaskin termineres etter 30 dager, vil du aldri komme i skade for å bruke tilbaketrukkede standarder. Dette er en sikkerhet for deg som kunde.

   Et ordinært abonnement på web fra www.standard.no gir deg alltid tilgang til standarder i abonnementet så lenge din datamaskin er tilknyttet internett. En offline løsning gir deg derfor en enda større frihet og bedre tilpasning til dine behov.

    

   Direktelenker til standarder i ditt abonnement - enkelt og effektivt!

    Henviser du ofte til relevante standarder i interne dokumenter? Da kan direktelenker til aktuelle standarder i abonnement være noe for deg.

   Direktelenke er en statisk lenke til en standard du har i ditt abonnement på web, noe som gjør det mulig for deg å åpne aktuelle og relevante standarder direkte fra det aktuelle området i ditt eget dokument.

   Direktelenking settes opp og brukes innenfor en gitt IP-adresse (statisk) som gjør at alle brukere tilknyttet denne adressen vil bli direkte pålogget abonnementet og får tilgang til den aktuelle standarden det henvises til i dokumentet.

    

   Utvidet tilgang til innhold i standarder

   En av våre tilleggstjenester til vår abonnementstjeneste er «Utvidet tilgang». Gjennom en avtale med Standard Online, eller via en programvareleverandør, kan kunder få tilgang og tillatelse til å bruke innholdet i en standard på en mer effektiv måte enn å bare kunne lese den som en PDF (med kopisperre). Dette kaller vi «Utvidet tilgang».

   Les mer om utvidet tilgang

   Det tilkommer en ekstra utgift for tilleggstjenester.

    

   Ta kontakt med oss i dag - vi viser deg gjerne hvordan du får mest mulig ut av abonnementet ditt

   E-post: salg@standard.no
   Telefon: 67 83 87 00

  • Abonnement på papir

   Ved abonnement på papir vil du automatisk få tilsendt papireksemplar av alle nye standarder innen ditt interesseområde. Dette sikrer deg leveranse av de standarder som bedriften trenger slik at du er garantert alltid å ha siste utgave. Listen over standarder i abonnementet tilrettelegges på en egen side hos oss som brukerne i bedriften kan logge seg på med brukernavn og passord. Vi har kalt den "Min Side".

   Hvordan få tilgang til tjenesten?

   Ved nyregistrering angis virksomhetens organisasjonsnummer, samt hvem i virksomheten som skal ha tilgang. Brukernavn = epostadresse og kan ikke velges. Brukerne velger selv passord og  får deretter brukernavn bekreftet pr. e-post. Ved å logge seg på får man tilgang til "Min side" i toppmenyen. Derfra har man tilgang til abonnementet som gir fullstendig oversikt over hvilke standarder bedriften har i sitt abonnement på papir.

   Hvilke standarder?

   Både Norsk Standard, NEK, ISO- og IEC-standarder kan inngå i Abonnement på papir. Andre dokumenter vil vi kunne legge inn etter egen avtale. Interesseområde kan bedriften definere selv ved å gå inn på tjenesten og velge ut de standarder man vil abonnere på. Dette kan enten være enkeltstandarder eller standarder innenfor emnegrupper.

   International Classification for Standards (ICS) er en inndeling av de enkelte standarder i emnerelaterte grupper. ICS gjør det lett å finne fram til standarden du søker, samt enkelt å sammenligne ulike nasjoners standarder. Klassifikasjonen består av tre nivåer og det er mulig å tegne abonnement på alle nivåene. Det eneste som kreves er at du finner frem til hva som er relevant for din bedrift. Dette kan selvfølgelig våre salgskonsulenter være behjelpelig med dersom det er ønskelig.

   Leveransemåte

   Når du har abonnement på papir vil vi sørge for at standarden trykkes og sendes til deg straks en ny utgave foreligger.
   Standarder er opphavsrettslig beskyttet. De kan derfor ikke kopieres, og ved leveranse som pdf-fil for utskrift kan de derfor ikke lagres lokalt eller videresendes.

   Hva koster tjenesten?

   Du betaler et årlig beløp for etablering og årlig vedlikehold av selve tjenesten. Ut over dette betaler du kun for de standardene du mottar, og på disse får du 10% rabatt. Tjenesten løper til den sies opp skriftlig.

   Prisen på de enkelte standarder og øvrige dokumenter som du abonnerer på og som du har oversikt over på "Min Side" fremgår i søkebildet i nettbutikken. Prisen som fremkommer når du er logget på hos oss er fratrukket den rabatten du har rett til som bruker av tjenesten. Alle priser som er oppgitt på vår hjemmeside er eks. mva.

   Ta kontakt med oss på salg@standard.no for å få et tilbud på abonnement på papir.

 • Priser og betingelser for abonnement på web

  • Oversikt over priser og betingelser

   Avtale om abonnement på web består av flere vedlegg som inneholder informasjon og betingelser for de forskjellige tjenestene/produktene avtalen kan omfatte.

   Selv om avtalen på tidspunktet for inngåelse ikke omfatter alle tjenestene/produktene, åpnes det for at kjøper kan legge til disse etter behov. Det forutsettes at kjøper setter seg inn i det enkelte vedleggs betingelser før tjenesten tas i bruk. Vedleggene oppdateres med jevne mellomrom etterhvert som det tilkommer nye muligheter og tjenester. Denne siden inneholder den til enhver tid gjeldende informasjonen om vedleggene, samt priser på de forskjellige produktene.

   Vedlegg 1 - Definisjoner og generelle avtalevilkår

   Vedlegg 2 - Tjenesten Abonnement på web

   Vedlegg 3 -  Produktspesifikke betingelser

   Vedlegg 4 - Vederlag for tjenesten "abonnement på web" inkludert lisensierte produkter

   Vedlegg 5 - Sluttbrukerlisens

   Vedlegg 6 - Tekniske spesifikasjoner

    

   Gjeldende pristabeller for standardsamling NS 3420, eBok NS 3420 og eBlanketter:

   Pristabell for standardsamling NS 3420

   Pristabell for eBok NS 3420

   Pristabell for eBlanketter

    

   Abonnement - alltid tilgjengelig og oppdatert

   Abonnement på web gir deg en enkel og sikker tilgang til produkter, og du er garantert at du alltid har siste utgave.

   Fordelene med et abonnement:

   • Alltid tilgang til dine standarder og produkter via våre nettsider
   • Alltid oppdaterte utgaver
   • Prisgunstig i forhold til flere brukere

   Bestill abonnement

   • Abonnement på eBlanketter

    eBlanketter er vårt webbaserte system der du enkelt kan fylle ut de blankettene du ønsker på nettet. For å få tilgang til programmet, må du bestille abonnement på web. Dette gjør du ved å ta kontakt med oss. Vi vil deretter raskt ta kontakt med deg for å sette opp din abonnementsavtale.

    Prismodell per blankett per år for 10-500 eksemplarer.

    Pris i kroner per blankett per år for antall utfyllinger inntil:     
     10 25 50  100  500 
    1 335,- 2 670,-  4 005,-  6 675,-  13 350,- 

    Priser er oppgitt eks mva. Denne tabellen er sist oppdatert 2020-01-01.

    Ta kontakt med oss på epost salg@standard.no eller telefon 67 83 87 00 for å få tilbud på et abonnement på web.

   • Abonnement på NS 3420 eBok

    NS 3420 eBok er et brukervennlig produkt som gjør det enklere for deg som bruker NS 3420 å finne frem i standarden. eBoken kan kjøpes som fagsamlinger eller komplett, slik som de andre produktene våre. Se tabellene under for priser. Ta kontakt med oss for å tegne abonnementsavtale dersom du ikke har dette fra før.

    Abonnementspris per år

    NS 3420 eBok Antall brukere     
      1-3  4-5 6-10  11-15  16-20  21-30 
    Komplett 13 400,-  20 100,-  26 800,-  33 500,-  40 200,-  43 550,- 
    Bygg- og anlegg 10 700,-  16 050,-  21 400,-  26 750,-  32 100,-  34 775,- 
    Grunn- og
    terrengarbeider
    6 750,-  10 125,-  13 500,-  16 875,-  20 250,-  21 938,- 
    Tømrerarbeider 4 900,-  7 350,-  9 800,-  12 250,-  14 700,-  15 925,- 
    Elektro 5 700,-  8 550,-  11 400,-  14 250,-  17 100,-  18 525,- 
    VVS 5 700,- 8 550,- 11 400,- 14 250,- 17 100,- 18 525,-

    Priser er oppgitt eks mva. Denne tabellen ble sist oppdatert 2020-01-01

    I tillegg kommer pris for etablering og teknisk vedlikehold av tjenesten.

    Ta kontakt med oss på epost salg@standard.no eller telefon 67 83 87 00 for å få tilbud på et abonnement på web.

   • Abonnement på NS 3420-samlinger

    Vi tilbyr de forskjellige samlingene av NS 3420 som abonnement på web. Priser og betingelser for dette finner du under. For å få tilgang til NS 3420 -samlinger i abonnement på web, må du tegne en avtale med oss om dette.

    Priser på NS 3420-standardsamlinger:

     

    Abonnementspris per år

     

    Standardsamling
    NS 3420 på web
    Antall brukere      
      1-3  4-5  6-10  11-15 16-20  21-30 
    Komplett  9 600,- 14 400,- 19 200,- 24 000, 28 800,- 31 200,-
    Bygg- og anlegg 7 700,- 11 550,- 15 400,- 19 250,- 23 100,- 25 025,-
    Grunn- og
    terrengarbeider 
    4 900,- 7 350,- 9 800,- 12 250,- 14 700,- 15 925,- 
    Tømrerarbeider  3 600,-  5 400,-  7 200,-  9 000,-  10 800,- 11 700,-
    Elektro  4 200,- 6 300,- 8 400,- 10 500,- 12 600,- 13 650,-
    VVS  4 200,- 6 300,- 8 400,- 10 500,- 12 600,- 13 650,-

    I tillegg kommer pris for etablering og teknisk vedlikehold av tjenesten.

    De oppgitte prisene er eks. mva. Denne tabellen ble sist oppdatert 2020-01-01.

    Ta kontakt med oss på epost salg@standard.no eller telefon 67 83 87 00 for å få et tilbud på abonnement.

  • Vedlegg 1 - Definisjoner og generelle avtalevilkår

   Dette vedlegget ble sist oppdatert 2019-05-28

   1.1 Definisjoner

   Lisensierte produkter kan omfatte standarder, eBok, eBlanketter, standardsamlinger og andre produkter fra ulike leverandører som Kjøper til enhver tid har i sin Avtale om Abonnement på web.

   Lisensperiode (for lisensierte produkter): Resten av kalenderåret da produktet ble kjøpt + to påfølgende kalenderår.

   Avtaleperiode (for Abonnement på web): Resten av kalenderåret da avtalen ble inngått + to påfølgende kalenderår, med tillegg av eventuell Lisensperiode for Lisensierte produkter kjøpt i løpet av Avtaleperioden.

   Abonnement på web er en tjeneste som tilrettelegges hos Standard Online og som gir elektronisk tilgang til de lisensierte produktene.

   Opphavsrett innebærer råderett til åndsverket i samsvar med åndsverkloven §3. Standarder er litterære verk som er opphavsrettslig beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) av 2018-06-15. Standard Norge fastsetter Norsk Standard og Standard Online forvalter rettighetene både på opphavsmanns- og utgiversiden. Når du kjøper en standard kjøper du et eksemplar av den, men du kjøper ikke rett til å kopiere den opp til kollegaer eller samarbeidspartnere. Trenger du flere eksemplarer må de kjøpes.  

   DRM (Digital Rights Management). Produkter som er lagret på eller distribuert via digitale medier er tilrettelagt med DRM.

   Beregning av tilgjengelighet. Tilgjengelighet = (Måleperiode – Nedetid x 100) / Måleperiode

   Måleperiode er 3 måneder (kvartalsvis)

   Nedetid er den tiden tjenesten ikke er tilgjengelig for Kjøper.

   Antall brukere. Antall registrerte brukere som kan logge seg på tjenesten.

   Lokasjon: En fysisk adresse hvor tjenesten skal være tilgjengelig.

    

   1.2 Avtalens omfang

   Avtalen omfatter tilrettelegging og vedlikehold av lisensierte produkter med de begrensinger og vilkår som framgår av Avtalen.

   Produktene er merket med beskyttet varemerke i henhold til Lov av 26. mars 2010 om beskyttelse av varemerker, og er vernet etter Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) av 2018-06-15.

   Produktene som er lagret på eller distribuert via digitale medier kan være tilrettelagt med DRM. Kjøper kan selv utvide innholdet i abonnementet. Når nye produkter legges til abonnementet anses Standard Onlines gjeldende abonnementsbetingelser for akseptert. Kjøper er til enhver tid ansvarlig for å sette seg inn i Standard Onlines gjeldende betingelser. Gjeldende priser og betingelser finnes oppdatert på www.standard.no.

    

   1.3 Standard Onlines ytelser og plikter

   Det gis tilgang til produktene via egen abonnementsside på www.standard.no som Kjøper får tilgang til ved signering av Avtalen.

   Standard Online sin løsning skal sørge for at tjenesten «Abonnement på Web» er tilgjengelig for kunden minimum 97 % av tiden.

   Dersom ukontrollert nedetid i løpet av måleperioden overstiger 3 % har Kjøper krav på et forholdsmessig prisavslag på tjenesten. Slike krav må fremsettes samtidig med reklamasjonen, se avtalens punkt 1.4. Prisavslaget vil bli beregnet ut fra driftstjenestens andel av det kvartalsvise vederlaget. Utover dette fraskriver Standard Online seg ethvert ansvar for ukontrollert nedetid.

   Kontrollert nedetid vil forekomme. Fortrinnsvis vil dette skje lørdager og søndager. Kontrollert nedetid kan imidlertid også forekomme mellom 1600 og 0800 alle dager. Kontrollert nedetid vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for tilgjengelighet. Kontrollert nedetid er den perioden Standard Online kan utføre planlagt vedlikehold og oppgradering. Ved kontrollert nedetid vil Kjøper bli varslet senest 48 timer før vedlikeholdet/oppgraderingen av tjenesten gjennomføres.

    

   1.4 Reklamasjon

   Hvis Kjøper vil påberope seg mislighold må Kjøper uten ugrunnet opphold reklamere skriftlig og senest umiddelbart etter måleperiodens utløp.

    

   1.5 Kjøpers plikter, revisjon

   Kjøpers bruk av produktene begrenses til bedriftens egen interne virksomhet og ansatte, herunder virksomhetens underavdelinger og avdelingskontorer. Enhver ekstern distribusjon er ikke tillatt med mindre dette framgår i vedlegg til denne avtalen. Etter oppstart av tjenesten kan kjøper selv supplere nye produkter i tjenesten via Standard Onlines nettbutikk på www.standard.no.

   Brudd på de plikter som framgår av ovennevnte punkt anses som vesentlig mislighold som gir Standard Online rett til å heve kontrakten med umiddelbar virkning og kreve erstatning i forhold til verdien på tapt salg. Tilsvarende hevings- og erstatningsrett gjelder ved betalingsmislighold. Standard Online kan også stenge Kjøpers abonnementstilgang når Kjøper til tross for skriftlig påtale benytter tjenesten på en måte som medfører skade eller ulempe for Standard Online eller tredjepart for eksempel ved å benytte tjenesten i strid med gjeldende lovgivning eller bestemmelser i denne avtalen.

   Det vil ikke bli fratrekk på faktura for den perioden tjenesten er avstengt.  Standard Online kan også i slikt tilfelle fakturere Kjøper for resterende del av Lisensperioden og eventuell Abonnementsperiode utover Lisensperioden på de lisensierte produktene med tilhørende tjenester.

    

   1.6 Pris

   Totalt vederlag, det vil si avtalt pris for produkter som er tilgjengeliggjort i denne Avtalen på avtaleinngåelsestidspunktet, framgår av vedlegg 4.

    

   1.7 Prisregulering

   Standard Online tar forbehold om prisregulering som følge av normal prisstigning på standarder og/eller regulering av katalogpris, normalt i begynnelsen av hvert kalenderår.  Katalogprisene justeres basert på økning i konsumprisindeksen eller økning i pris på varer fra underleverandører. Vesentlig endring av innholdet i eller strukturen i en standard kan også medføre endringer i katalogprisene. Standard Online kan uansett på ethvert tidspunkt endre prisene på våre tilleggsprodukter. Dersom prisendringen er høyere enn normal prisstigning, må endringen varsles minst 60 dager i forkant av endringen. Kunde står i slikt tilfelle fritt til å avslutte tilleggstjenesten fra prisøkning trer i kraft.

   Endring i avtalegrunnlaget som oppjustering av antall brukere eller økning av antall lisensierte produkter i løpet av avtaleperioden vil påvirke det totale vederlaget.

    

   1.8 Fakturering, forfall og forsinkelsesrenter

   Første fakturering foretas umiddelbart etter avtaleinngåelse og gjelder ut avtaleåret som er identisk med kalenderåret. Senere fakturering foretas årlig, normalt i 1. tertial, og gjelder ut avtaleåret.

   Dersom nye lisensierte produkter legges til eller antall brukere økes i løpet av avtaleåret sendes det umiddelbart tilleggsfaktura for tilleggsvederlaget ut avtaleåret.

   Standard betalingsbetingelser er 20 dager. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om forsinkelsesrenter. Dersom purring må foretas påløper det purregebyr.

    

   1.9 Spesielt i forhold til distribusjon av Standardinnhold via tredjepartsleverandører

   Kjøper kan velge å få Standardinnhold tilgjengeliggjort via tredjepartsleverandører som Standard Online har godkjent og som Standard Online har inngått egen avtale med. Oversikt over de til enhver tid godkjente tredjepartsleverandører kan fås ved henvendelse til Standard Online.

   Ved bruk av tredjepartsleverandør, er denne tredjepartsleverandør ansvarlig for ethvert forhold overfor Kjøper eksempelvis knyttet til oppetid i sin løsning, feil/mangler i standardinnholdet etc.

    

   1.10 Konfidensialitet

   Konkurranserelatert informasjon som partene får tilgang til som følge av samarbeid skal behandles konfidensielt. Ved tvil om hvorvidt tilgjengelig informasjon bør behandles konfidensielt eller ikke, skal den andre part konsulteres for avklaring.

    

   1.11 Overdragelse

   Kundens rettigheter eller forpliktelser etter avtalen kan ikke overdras eller på noen måte overføres til andre uten skriftlig samtykke fra Standard Online. Standard Onlines rettigheter og forpliktelser kan fritt overdras eller overføres til andre.

    

   1.12 Avtalens varighet

   Avtalen løper i 2 år i tillegg til det året avtalen inngås ref. punkt 1.1 Definisjoner. Avtalen forlenges deretter automatisk for 1 år av gangen med mindre ingen av partene sier den opp innen 31. oktober i det siste avtaleåret.

   Produkter som har ligget i tjenesten i kortere tid enn lisensperioden når avtalen opphører kan bli fakturert for den resterende delen av lisensperioden basert på avtalens totale omfang på oppsigelsestidspunktet. Produkter som har ligget i tjenesten i kortere tid enn lisensperioden når de tas ut av abonnementet kan bli fakturert for den resterende delen av lisensperioden basert på avtalens totale omfang når produktet tas ut. Standard Online må ha informasjon om endringer innen 31. oktober i avtaleåret.

   Eventuelle spesielle betingelser vedrørende avtalens varighet og produkter i tjenesten knyttet til leveranse fra konkrete underleverandører reguleres i egne vedlegg.

   Standard Online kan dog ensidig si opp hele eller deler av denne avtale på ethvert tidspunkt med 3 mnd. oppsigelsestid.

    

   1.13 Konflikter

   Avtalt verneting er Oslo tingrett.

  • Vedlegg 2 - Tjenesten Abonnement på web

   Dette vedlegget ble sist oppdatert 2019-05-28

   Tjenesten sikrer at oppdaterte og gyldige produkter alltid er tilgjengelige via kundens innlogging på www.standard.no. Den gir også mulighet for å abonnere på tilbaketrukne standarder ved behov. 

   2.1 Etablering og årlig vederlag for teknisk vedlikehold/support av Abonnement på web

   Prisen er basert på en kombinasjon av antall brukere og antall lisensierte produkter i tjenesten. Pris på avtaleinngåelsestidspunktet for denne avtalen fremkommer i vedlegg 4.

   2.2 Totalt årlig vederlag

   Det totale årlige vederlaget for Tjenesten på avtaleinngåelsestidspunktet inkl. lisensierte produkter er oppsummert i vedlegg 4. 

   2.3 Konsulentbistand

   Dersom det ønskes kan Standard Online bistå med sammensetning av kundens portefølje av standarder eventuelt annen hjelp. Dette avtales særskilt og prises etter avtale. 

   2.4 Merverdiavgift

   Alle priser er oppgitt ekskl. mva.

    

    

   Det totale årlige vederlaget for Tjenesten på avtaleinngåelsestidspunktet inkl. lisensierte produkter er oppsummert i vedlegg 4. 

  • Vedlegg 3 - Produktspesifikke betingelser

   Dette vedlegget ble sist oppdatert 2019-05-28.

   3.1 Betingelser for Abonnement på standarder

   Et abonnement på standarder via tjenesten Abonnement på web, gir Kjøper mulighet for selv å sette sammen sin egen kolleksjon av standarder som er elektronisk tilgjengelige i vår nettbutikk www.standard.no. 

   3.1.1 Prisberegning av enkeltstandarder i abonnementet

   Kjøper kan når som helst legge til nye standarder i tjenesten Abonnement på web. Beregning av lisensieringsprisen er basert på ISO’s regler som forutsetter en lisensvarighet på minimum 3 år. For året abonnementsavtalen inngås eller eventuelt nye standarder legges til i eksisterende abonnement faktureres gjenværende deler av året i hele kvartaler inkl. påbegynt kvartal, basert på årlig lisensieringspris.

   3.1.2 Prising av utgåtte standarder i abonnement

   Standarder som trekkes tilbake i løpet av et avtaleår vil være tilgjengelig uten ekstra kostnader frem til 31.12. samme år. Velger Kjøper å fortsette abonnementet på de utgåtte standardene vil prisen for påfølgende avtaleår rabatteres iht. de til enhver tid gjeldende betingelser på www.standard.no. Velger Kjøper å abonnere på andre utgåtte standarder enn de som tidligere har vært i abonnementet vil disse prises jf. de til enhver tid gjeldende betingelser på www.standard.no. 

   3.1.3 Support og årlig vedlikehold

   Det betales et årlig vederlag for support og vedlikehold. Vederlaget er beregnet basert på
   antall brukere og antall standarder i løsningen.

   Pris for support og årlig vedlikehold på avtaleinngåelsestidspunktet, se vedlegg 4.

   3.1.4 Spesielle prisbetingelser for varer fra Techstreet.

   Tilbud som omfatter leveranser fra Techstreet må aksepteres av Kjøper innen 60 dager for å være gyldig.

   Hvis Standard Onlines avtale med Techstreet sies opp vil Kjøper bli varslet så snart som mulig, og senest innen 30 dager fra oppsigelse. Det vil da ikke være mulig å oppdatere abonnementet med nye standarder fra Techstreet men eksisterende leveranse vil bli oppdatert og vedlikeholdt i inntil 16 måneder fra Kjøper mottok varslet.

   Tilgjengelighetsbestemmelsen i avtalens vedlegg 1.3 gjelder ikke for varer fra Techstreet.

   En del varer vil være gjenstand for «manuell» årlig prising. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

   3.2 - Betingelser for Abonnement på standardsamlinger og e-Bok

   Standardsamlinger er ferdig sammensatte utvalg av viktige standarder innenfor spesifikke emner.

   3.2.1 Abonnementspris for standardsamlinger og eBok

   Prisen på standardsamlinger og eBok generelt er dynamisk, dvs. at prisen endres når innholdet endres. Prisen baseres på antall brukere og forutsetter en avtaleperiode på 2 år i tillegg til avtaleinngåelsesåret. For påfølgende år beregnes prisen basert på gjeldende listepris for samlingen per 1. januar.

   Årlig abonnementspris på avtaleinngåelsestidspunktet for standardsamlinger og eBok er spesifisert i vedlegg 4.

   3.2.2 Prising av utgåtte standardsamlinger i abonnement (gjelder ikke e-bok)

   Tilbaketrukne enkeltstandarder som inngår i den utgåtte samlingen, kan abonneres på separat. Den tilbaketrukne standardsamling som sådan kan det ikke abonneres på.

   3.3 - Betingelser for Abonnement på eBlanketter

   eBlanketter er en nettbasert løsning for elektronisk utfylling og lagring av blanketter og
   kan abonneres på som pakker med rett til utfylling av henholdsvis 10, 25, 50, 100 og 500 blanketter pr. år. Abonnementet kan utvides med rett til utfylling av flere blanketter ved behov. Endringer gjort av Kjøper gjelder ut kalenderåret. Ved ønske om permanent endring av antall blanketter må Kjøper kontakte Standard Online innen 31.10 inneværende år.

   3.3.1 Utfylling og utskrift

   En blankett kan kun benyttes en gang.

   3.3.2 Oppdatering

   Blanketter kan fritt trekkes tilbake. Blanketter som trekkes tilbake kan enten erstattes av ny blankett eller bli trukket tilbake permanent. Trekkes blankettene tilbake for å bli erstattet av nye blanketter, vil påbegynte blanketter fortsatt være tilgjengelig for ferdigstilling med mindre innholdet i blanketten strider mot gjeldende lov/forskrifter. Trekkes en blankett tilbake uten å bli erstattet, vil påbegynte og gjenværende blanketter bli liggende i løsningen til de er brukt opp, så lenge dette ikke er i strid med lov eller forskrift.

   3.3.3 Abonnementspris for e-blanketter

   For eBlanketter betaler man for antall blanketter tilgjengeliggjort i abonnement. Årlig abonnementspris på avtaleinngåelsestidspunktet for denne avtalen er spesifisert i vedlegg 4.

   3.4 - Tilleggstjenester

   3.4.1 Offlineløsning – gjelder enkeltstandarder og standardsamlinger

   Løsningen gir mulighet for lesetilgang til enkeltstandarder og standardsamlinger i abonnementet uten å være tilkoblet internett. Enkeltstandardene og standardsamlinger kan lagres lokalt hos den enkelte bruker, og termineres etter 30 dager for å sikre bruk av oppdaterte og gyldige standarder. Enkeltstandarder og standardsamlinger kan så lastes ned på nytt ved behov. Velger Kjøper tjenesten Offlineløsning i tillegg til abonnement på web vil det fremkomme i vedlegg 4 med pris på avtaleinngåelsestidspunktet.

   3.4.2 Direktelenker – gjelder enkeltstandarder og standardsamlinger

   Kjøper kan abonnere på lenker til standarder i sitt abonnement som kan brukes i Kjøpers interne dokumenter. Lenker som legges i slike dokumenter vil bringe brukerne direkte til standarden. Lenkene er statiske og egner seg i dokumenter som skal vise til en bestemt standard også for ettertiden. Velger Kjøper tjenesten Direktelenker i tillegg til abonnement på web vil det fremkomme i vedlegg 4 med pris på avtaleinngåelsestidspunktet.

   Skal man lenke til den til enhver tid gyldige standard må man oppdatere lenken i interne dokumenter hver gang det kommer en revisjon. Kjøper er ansvarlig for dette.

   3.4.3 Utskrifter – gjelder enkeltstandarder og standardsamlinger

   Det gis mulighet til å skrive ut én kopi av hvert produkt per bruker av tjenesten «abonnement på web». Utskrift av enkeltsider, kapitler og lignende av produktet teller som én utskrift.

   Dersom det ønskes ekstra utskrifter utover det antall som ligger i abonnementet kan disse kjøpes iht. gjeldende priser på www.standard.no.

   Oppdateres abonnementet med ny versjon av en standard oppdateres også antall utskrifter.

   3.4.4 Prosjektmodul – gjelder eBlanketter

   Prosjektmodulen er en tilleggstjeneste i blankettsystemet som gjør det mulig å knytte blanketter til egendefinerte prosjekter: Dette for å ha bedre oversikt over hvilke blanketter som er benyttet til de forskjellige prosjektene.

   3.4.5 «Utvidet tilgang»

   Tjenesten «Utvidet tilgang…» gir Kjøper rett til å elektronisk kunne gjengi hele eller deler av de standardene Kjøper abonnerer på i egen programvare. Dette kan være nyttig i de tilfeller man for eksempel ønsker å knytte standardinnhold til interne produksjons/tilbuds/kvalitets- og/eller kalkulasjonsprosesser. Alternativt kan Standard Online gi Kjøper rett til å kunne benytte seg av tredjepart autorisert av Standard Online for tilgang til standardinnhold i tredjeparts programvare. Tilgang til tjenesten «Utvidet tilgang…» avtalefestes i separat avtale.

  • Vedlegg 4 - Vederlag for tjenesten «abonnement på web» inkludert lisensierte produkter

   Dette vedlegget gjelder fra 2019-05-28

   Vedlegg 4 vil bestå av pris på avtalen på det tidspunkt den er inngått, avhengig av hvilke produkter/tjenester som inkluderes.

  • Vedlegg 5 - SLUTTBRUKERLISENS

   Dette vedlegget ble sist oppdatert 2019-08-07

   VIKTIG – LES NØYE IGJENNOM DISSE VILKÅR FØR DU BRUKER ELLER KOPIERER DE PRODUKTER SOM STILLES TIL DISPOSISJON GJENNOM DENNE LISENS. GJENNOM Å ANVENDE PRODUKTENE GODKJENNER DU OG AKSEPTERER VILKÅRENE I DENNE SLUTTBRUKERLISENSEN, OG EVT. AVTALEN DENNE ER ET VEDLEGG TIL. OM DU IKKE GODKJENNER VILKÅRENE KAN DU IKKE ANVENDE PRODUKTET.

   1) Lisens

   Sluttbrukerlisensen, sammen med evt. avtale den er et vedlegg til, danner de samlede salgs- og leveransebetingelsene (Avtalen). Under forutsetning av at du betaler avtalt lisensavgift samt at du følger de vilkår som angis i denne Sluttbrukerlisen og øvrige salgs- og leveransebetingelser (Avtalen), gir Standard Online AS (”Standard Online”) en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar bruksrett til produktet/produktene (”Produktet”)som medfølger Avtalen. Opphavsrettighetene til produktene tilligger Standard Online eller Standard Onlines lisensgivere. 

   Bruksretten er begrenset på følgende måte;

   a) Avtalen gir deg ikke eiendoms- eller annen rett til produktet, men kun en begrenset rett til å bruke Produktet i henhold til bestemmelsene i Avtalen. Denne bruksrett kan ensidig tilbakekalles av Standard Online om du bryter bestemmelsene i Avtalen.

   b) Alle rettigheter til kopiering og tilgjengeliggjøring for allmennheten av produktene er forbudt, med mindre slik adgang følger direkte av åndsverkloven, eller spesiell avtale med Standard Online.

   c) Urettmessig bruk av produktene vil medføre erstatningsansvar, og kan medføre straffansvar.

   d) Uavhengig av formatet produktet leveres i har du rett til å anvende innholdet i Produktet som leveres med denne Avtalen, men du har ikke rett til å tilpasse, forandre, oversette, legge sammen, leie eller lease ut, publisere, selge, viderelisensiere eller på annen måte overlate Produktet, helt eller delvis til andre. Du får ikke heller ta bort eller forandre noen opplysning om opphavs- og eiendomsrett som finnes på Produktet, eller fjerne vannmerket som indikerer hvem som har rett til å anvende innholdet i produktet.

   e) Om Produktet leveres i elektronisk form eller på en elektronisk plattform vil produktet være tilrettelagt med digital rettighetsadministrasjon (DRA) på engelsk Digital Rights Management (DRM). Det er begrenset rett til lagring, kopiering av innhold og utskrift.  Kjøper kan som hovedregel ikke lagre eller videresende Produktet eller kopiere innhold av en standard til for eksempel ulike tekstbehandlingssystemer. Evt. unntak er definert i avtalevedlegg som omhandler spesifikke produkter som vedlegg 3 i avtale om abonnement på web eller, i egne gjengivelsesavtaler, som må avtales spesifikt for den enkelte situasjon.

    

   Digital Rights Management (DRM) er en samlebetegnelse for ulike teknologier som har til mål å administrere tilgangen til opphavsretts beskyttet informasjon lagret på, eller distribuert ved hjelp av, digitale medier.

    

   f) Du er innforstått med og aksepterer at Produktet tilhører den opphavsrettsinnehaver som finnes angitt på Produktet (”Opphavsrettsinnehaveren”), og at Produktet er beskyttet av norske og internasjonale opphavsrettslover. Du er også innforstått med og aksepterer at all opphavsrett og andre immaterielle rettigheter til Produktet tilhører opphavsrettsinnehaveren.

   g) Du er ansvarlig for å gi Standard Online, eller den Standard Online angir, all informasjon som er nødvendig for å oppfylle Avtalen. Om du bryter Avtalen på grunn av omstendigheter utenfor din kontroll, forplikter du deg til å samarbeide med Standard Online i den hensikt å gjenopprette etterlevelse av Avtalen.

   2) Begrenset garanti

   a) Standard Online garanterer at Standard Online og Opphavsrettsinnehaveren, under forutsetning at ikke annet angis i eller på Produktet, kan lisensiere Produktet og all opphavsrett og utnyttelse av de varemerker som hører til Produktet.

   b) Denne garanti er den eneste garanti som gis for Produktet. Verken Standard Online eller Opphavsrettsinnehaveren gir noen som helst garantier utover dette for Produktet, dets pålitelighet, tilstrekkelighet, anvendelse eller for den informasjon eller hensikter som Produktet inneholder og/eller reflekterer. Standard Online og Opphavsrettsinnehaveren fraskriver seg alle, så vel uttrykkelige som underforståtte, garantier med hensyn til funksjonalitet og tjenlighet for tiltenkt bruk. Denne fraskrivning kan ikke innskrenkes av Standard Online, Opphavsrettsinnehaveren eller representanter for disse.

   3) Erstatningsansvar

   Standard Online, Opphavsrettsinnehaveren og deres representanter, ("Erstatningsberettigede Parter") er ikke ansvarlige overfor deg, og du påtar deg til å holde samtlige Erstatningsberettigede Parter skadesløse, fra samtlige krav og kostnader (inkludert kostnader til juridisk bistand) som kan henføres til person- eller saksskade, produktansvar, eller andre krav som baserer seg på din, eller dine ansatte eller agenters, anvendelse av Produktet.

   4) Ansvarsbegrensning

   a) Du er innforstått med og aksepterer at de forpliktelser som Standard Online og/eller Opphavsrettsinnehaveren har mot deg når det gjelder Produktet, utelukkende reguleres av denne Lisensavtale i tillegg til eventuell overordnet leveranseavtale, som f.eks. avtale om abonnement på web. Du er selv ansvarlig for konsekvensene av anvendelsen av Produktet, det være seg enten denne anvendelse skjer i samsvar med bestemmelsene i Avtalen eller ikke. Selv om Standard Online og/eller Opphavsrettsinnehaveren har vært klar over risikoen for dette, har verken Standard Online og/eller opphavsrettsinnehaveren ansvar for det være seg indirekte skader og kostnader eller for direkte skader som firmaet, de ansatte, agenter eller tredje person kan komme til å berøres av.

   b) Om det, etter Standard Online og/eller Opphavsrettsinnehaveren mening, foreligger risiko for at krav kan komme til å bli fremsatt på grunn av Produktet vedrørende brudd på tredje persons immaterielle rettigheter, har Standard Online rett til på egen kostnad og:  

   i.  medvirke til rett for deg til å fortsette med din anvendelse av Produktet,
   ii. endre eller erstatte Produktet eller del derav med annet produkt i den hensikt til å unnvike sådant krav, eller
   iii.  stoppe din anvendelse av Produktet og tilbakebetale de lisensavgifter som du har betalt.

   c) Standard Online har ikke ansvar overfor deg for krav som kunne ha vært unngått om du hadde akseptert erstatningsprodukt i overensstemmelse med bestemmelsene ovenfor i dette punkt 4 (b) eller om anvendelsen av Produktet hadde vært avbrutt. Under alle omstendigheter er Standard Online og/eller Opphavsrettsinnehaveren totale skadeerstatningsansvar mot deg begrenset til et beløp tilsvarende den lisensavgift du har betalt etter denne Lisensavtale for det Produkt som skaden henfør seg til.

   d) Punkt 4(b) er en fullstendig og uttømmende regulering av Standard Online og Opphavsrettsinnehaveren skadeerstatningsansvar hva gjelder rettighetsbrudd eller påståtte rettighetsbrudd gjennom anvendelse av Produktet.

   e) Under enhver omstendighet er Standard Onlines ansvar under avtalen er oppad begrenset til vederlaget du har betalt eller er skyldig for de siste seks (6) måneder før den ansvarsfremkallende hendelsen inntrådte

   5) Eksport

   Du har ikke rett til å eksportere eller reeksportere Produktet eller deler derav, tilhørende informasjon eller teknologi i strid med gjeldende norsk og annen anvendbar eksport lov.      

   6) Tilgangsbegrensning og Informasjonsplikt

   Avtalen forutsetter at det påses at bare de som har rett til å bruke Produktet i henhold til denne Avtalen har tilgang til Produktet, og at alle som bruker Produktet har informasjon om innholdet og begrensninger i bruk som følger av denne Avtalen

   7) Force majeure

   Dersom det inntreffer en situasjon som vil gjør det vanskelig eller urimelig byrdefullt for en part å oppfylle sine forpliktelser under avtalen, skal den berørte part være fritatt fra disse forpliktelsene så lenge situasjonen vedvarer, forutsatt at situasjonen anses som force majeure under norsk rett. Den berørte part skal uten ugrunnet opphold varsle den andre parten om forholdet, herunder hvilke forpliktelser som berøres og hvor lenge sitasjonen er forventet å vedvare.

    

   Force majeure hos en underleverandør av Standard Online anses som force majeure under denne Lisensavtalen.

   8) Øvrige bestemmelser

   Denne Avtalen utgjør en fullstendig regulering av hva som er avtalt mellom partene hva gjelder anvendelsen av Produktet. Endring i Avtalen kan kun skje gjennom særskilt undertegnet tillegg til denne avtale. Om en bestemmelse i Avtalen skulle erklæres ugyldig av noen grunn, skal Avtalen revideres kun i sådan omfatning som er nødvendig for å gjøre Avtalen gyldig, og sådan revidering skal (i) ikke påvirke gyldigheten av den ugyldigkjente delen under andre omstendigheter, eller (ii) påvirke øvrige deler av Avtalen.

   9) Oppsigelse og håndtering av Produktene etter Avtalens utløp

   Du har rett til å si opp Avtalen i samsvar med reguleringer angitt i Vedlegg 1 – Definisjoner og generelle avtalevilkår. Standard Online og/eller Opphavsrettsinnehaveren kan si opp Avtalen om du bryter Avtalen. Dersom produktet leveres i elektronisk format eller tilgjengeliggjøres over digitale medier vil tilgangen bli stoppet når avtalen opphører. Dette gjelder ikke ferdig utfylte blanketter. De kan oppbevares for ettertiden i lisenstakers egne systemer.  

   10) Tvister.

   Verneting er Oslo tingrett.

    

    

    

    

   a)     Alle rettigheter til kopiering og tilgjengeliggjøring for allmennheten av produktene er forbudt, med mindre slik adgang følger direkte av åndsverkloven, eller spesiell avtale med Standard Online. 

  • Vedlegg 6: Tekniske spesifikasjoner og krav for tjenester levert av Standard Online AS.

   Dette vedlegget ble sist oppdatert 2016-03-13

   1. Generelt

   Standard Online har som mål å følge etablerte web standarder (W3C XHTML 1.0) og andre standarder så langt det er mulig. Mange av våre tjenester som eBok, eBlanketter, abonnement på web og nedlasting for utskrift krever Adobe Reader på klientsiden. Dette på grunn av at vi benytter DRM verktøy fra Adobe.

   Adobe Reader må derfor benyttes for alle våre tjenester. Ingen annen PDF-leser kan benyttes.

   2. Abonnement

   Vi anbefaler at nyeste versjon Adobe Reader DC 2015 benyttes til å lese og skrive ut våre standarder. Det er også mulig å benytte eldre versjoner, men da ikke eldre enn versjon Adobe 9x. Grunnen er at våre standarder er DRM-beskyttet gjennom verktøy fra Adobe, noe andre PDF-lesere ikke har støtte for. Abonnement fungerer i de fleste nettlesere som støtter Adobe Reader.

   3. Min side, nedlasting og utskrift av enkeltkjøp

   Vi anbefaler at nyeste versjon Adobe Reader DC 2015 benyttes til å lese og skrive ut våre standarder. Det er også mulig å benytte eldre versjoner, men da ikke eldre enn versjon Adobe 9x. Grunnen er at våre standarder er DRM-beskyttet gjennom verktøy fra Adobe, noe andre PDF-lesere ikke har støtte for. Abonnement fungerer i de fleste nettlesere som støtter Adobe Reader.

   4. eBlanketter

   Krever nyeste versjon Adobe Reader DC 2015, men kan i de fleste tilfeller også fungere med versjon 9x eller nyere. eBlanketter fungerer best med de to siste versjonene av Internet Explorer og Firefox. Andre nettlesere kan benyttes, men vi kan ikke garantere at de vil fungere grunnet manglende JavaScript-støtte. I Safari må den innebygde PDF-leseren deaktiveres og Adobe Reader må settes som default for åpning av PDF i nettleser.

   5. eBok

   Fungerer i de fleste nettlesere, Adobe Reader DC 2015 eller ikke eldre enn Adobe Reader 9x kreves.

   6. Diverse

   a. Skrivere
   Standardene våre fungerer med de fleste skrivere og kopimaskiner. Det som kan skje er at skriveren prøver å endre kvalitet på utskrift av våre standarder for å få høyere utskriftskvalitet. Man kan da oppleve at enkelte tegn og tabeller blir rare på grunn av at skriveren ikke har installert den fonttypen den skal benytte. Løsningen er å installere korrekt font på skriveren (vanskelig å finne uten korrekt verktøy) eller prøve en annen driver, f.eks. PCL. En løsning som alltid fungerer er å skrive ut som bilde (image).  Problemet gjelder spesielt PostScript skrivere.  Å prøve en annen skriver er også en mulighet.

   b. Proxy servere
   Det anbefales ikke å benytte Proxy server på http://www.standard.no, http://standard.no, https://www.standard.no, http://eblanketter.standard.no og https://rms.standard.no 

   c. Brannmur
   Brannmur må åpnes for toveis trafikk. Spesielt gjelder dette http://eblanketter.standard.no og https://rms.standard.no. Disse tjenestene benyttes til henholdsvis blankettutfylling og visning av standarder. Brukeren er selv ansvarlig for å åpne egen brannmur for at tjenesten skal fungere.

   d. Nettilgang

   Alle våre tjenester krever at brukeren har internett-tilgang dersom ikke annet spesifikt er nevnt for en konkret tjeneste.

   e. Programvareoppdateringer av nettlesere og Adobe Reader

   Vi anbefaler våre kunder jevnlig å installere de siste oppdateringer av nettleser og Adobe Reader. Dette for å være oppdatert med hensyn til feilrettinger og sikkerhet fra programvareleverandøren. Standard Online kan dog ikke ta ansvar for evt. problemer kunden måtte få med bruk av våre tjenester som følge av begrensinger som måtte innføres i nye versjoner av nettlesere, operativsystemer og annen programvare som ligger utenfor vår kontroll. Vi vil imidlertid gjøre så godt vi kan for å veilede våre kunder rundt slike problemer. 

Salg og support

Hjelp

Telefon: +47 67 83 87 00

Åpningstider nettprat/telefon: man-fre 8-16

Support ved fjernstyring

For å kunne hjelpe deg bedre benytter vi TeamViewer for å fjernstyre din maskin. Dersom du trenger hjelp på vårt nettsted og snakker med supportavdelingen vår kan du benytte denne lenken for å gi oss tilgang til din maskin slik at vi lettere kan hjelpe deg.

TeamViewer