Jeg får ikke åpnet/vist dokumentet

For at standarden skal åpnes og skrives ut, må den åpnes i PDF-leseren Adobe.

Nettlesere som Chrome og Safari (Mac) bruker default egne PDF-lesere når et PDF dokument åpnes i disse. I Chrome løses dette ved å skrive inn CHROME://PLUGINS/ i adressefeltet og deaktivere Chrome PDF Viewer og aktivere Adobe. Tilsvarende for Safari så må Preview deaktiveres og Adobe må settes som default PDF-leser.

Hvis man har andre PDF-lesere (FoxIt, Nuance, PDFComplete, PDF Converter) installert i tillegg til Adobe, vil disse i de aller fleste tilfeller overstyre Adobe ved åpning av PDF fra nettleser. Da vil man få en feilmelding som kan se slik ut:

Advarsel ved åpning av PDF

 

Dette avhenger av hvilken PDF-leser som forsøker å åpne dokumentet.

Det man da kan gjøre for å enklest løse problemet, er å avinstallere PDF-leseren som skaper trøbbel for visningen. Eller logge seg inn på standard.no via Chrome som man på forhånd har sagt at skal bruke Adobe som PDF-leser ved åpning av PDF fra nettleser.

Ved åpning av standarder i Internett Explorer kan det skje at pop up blokkere sperrer for nedlastningen. Da kan du holde Ctrl og Alt inne samtidig som du trykker på vis/skriv ut for å midlertidig avinstallere pop up’s. En mere varig innstilling kan du gjøre ved å åpne Adobe, trykke på rediger-fanen og innstillinger i bunn. Under kategorier velger du internett og der huker du av check boxen for “vis PDF i leser”. Dette bør uansett gjøres for at Adobe skal åpne standardene man har kjøpt på standard.no.
 
Adobe Reader kan lastes ned gratis fra www.adobe.com.
 
Sort vindu og ingen nedlasting?
Får du ingen feilmelding når du åpner en standard, men vinduet som åpnes er sort og ingenting skjer videre?
 
Dette løses enkelt ved å trykke F5 for å fortsette nedlastningen. Man kan også avinstallere og installere på nytt den nyeste versjonen av Adobe Reader fra www.adobe.com.

Gjelder problemet eBlanketter?

For å få åpnet eBlanketter som er PDF-skjemaer må man bruke Adobe Acrobat Reader i nettleser. Les mer om dette under punktet Får ikke åpnet eBlankett / Hvordan åpne eBlanketter i ulike nettlesere