Vedlegg 2 - Tjenesten Abonnement på web

Dette vedlegget ble sist oppdatert 2019-05-28

Tjenesten sikrer at oppdaterte og gyldige produkter alltid er tilgjengelige via kundens innlogging på www.standard.no. Den gir også mulighet for å abonnere på tilbaketrukne standarder ved behov. 

2.1 Etablering og årlig vederlag for teknisk vedlikehold/support av Abonnement på web

Prisen er basert på en kombinasjon av antall brukere og antall lisensierte produkter i tjenesten. Pris på avtaleinngåelsestidspunktet for denne avtalen fremkommer i vedlegg 4.

2.2 Totalt årlig vederlag

Det totale årlige vederlaget for Tjenesten på avtaleinngåelsestidspunktet inkl. lisensierte produkter er oppsummert i vedlegg 4. 

2.3 Konsulentbistand

Dersom det ønskes kan Standard Online bistå med sammensetning av kundens portefølje av standarder eventuelt annen hjelp. Dette avtales særskilt og prises etter avtale. 

2.4 Merverdiavgift

Alle priser er oppgitt ekskl. mva.

 

 

Det totale årlige vederlaget for Tjenesten på avtaleinngåelsestidspunktet inkl. lisensierte produkter er oppsummert i vedlegg 4.