Vedlegg 3.3

Vedlegg 3.3 - Betingelser for Abonnement på eBok

Dette vedlegget ble sist oppdatert 2013-01-01

3.3.1 Funksjonalitet

eBok er et online produkt med følgende funksjonalitet:

  • Utvidet søkemuligheter i filene
  • Klippe- og limefunksjon av mindre utdrag fra eBok til internt bruk i virksomheten, i anbud og i rettsdokumenter, i henhold til nedenstående regulering av opphavsretten
  • Mulighet for å ha flere deler av samme eBok åpne samtidig
  • Mulighet for å velge enkeltsider eller merket område for utskrift til internt bruk

3.3.2 Begrensinger i klippe- og limefunksjon

Norsk Standard er opphavsrettslig beskyttet. Ved kjøp av eBok gir Standard Online Kjøper tillatelse til klipp, lim og gjengivelse av mindre utdrag fra standarden i eBok til internt bruk i virksomheten, til bruk i anbud og i rettsdokumenter. Tillatelsen til gjengivelse omfatter ikke kommersiell bruk av noe slag, inklusive publisering på nett eller annen publisering. Tillatelsen kan ikke overdras til andre.

3.3.3 Abonnementspris for e-bok

For NS 3420 e-bok betales en inngangspris basert på antall samtidige brukere og omfanget av samlingen. Påfølgende år betales faste, årlige vedlikeholdspriser.

Årlig abonnementspris for denne avtalen er spesifisert i vedlegg 4.

3.3.4 Prising av utgåtte e-bøker i abonnement

Standarder som inngår i e-boken kan abonneres på separat, men e-boken som sådan kan ikke abonneres på som tilbaketrukket. For priser og betingelser, se vedlegg 3.1 som finnes på www.standard.no/priserogbetingelser.