Vedlegg 3.4

Vedlegg 3.4 - Betingelser for Abonnement på eBlanketter

Dette vedlegget ble sist oppdatert 2013-01-01

eBlanketter er en nettbasert løsning for elektronisk utfylling og lagring av blanketter og kan abonneres på som pakker á 10, 25, 50, 100 og 500 pr. år. Abonnementet kan utvides med flere blanketter ved behov, dette vil medføre en abonnementsutvidelse som vil påvirke antall blanketter i neste års abonnement hvis ikke vi har mottatt skriftlig informasjon om annet innen 31.12 inneværende år.

Ferdig utfylte blanketter kan også lagres i PDF og oppbevares i Kjøpers eget arkivsystem.

3.4.1 Utfylling og utskrift

Det benyttes én blankett per avtalepart, og det er ingen begrensing på utskrift av utfylt blankett.

3.4.2 Oppdatering

Trekkes blankettene tilbake for å bli erstattet av andre vil påbegynte blanketter fortsatt være tilgjengelig, mens gjenværende tilbaketrukne blanketter fjernes og erstattes av nye. Nye blanketter som legges til vil være i oppdatert versjon. Trekkes en blankett tilbake uten å bli erstattet vil påbegynte og gjenværende blanketter bli liggende i løsningen til de er brukt opp, så lenge dette ikke er i strid med lov eller forskrift.

3.4.3 Prosjektmodul

Prosjektmodulen er en tilleggstjeneste i blankettsystemet som gjør det mulig å knytte blanketter til egendefinerte prosjekter: Dette for å ha bedre oversikt over hvilke blanketter som er benyttet til de forskjellige prosjektene.

3.4.4 Abonnementspris for e-blanketter

For eBlanketter betaler man for antall blanketter i pakkene uavhengig av når på året de legges inn i abonnement på web. For pakker på 500 blanketter gjøres en avregning på bruk over 100 på slutten av året. Dvs. at man ikke betaler for bruk av blanketter utover 100, som ikke er benyttet.

Årlig abonnementspris for denne avtalen er spesifisert i vedlegg 4.