Vedlegg 3.6

Vedlegg 3.6 - Betingelser for Abonnement på Service Dokumenter fra DNV

Dette vedlegget ble sist oppdatert 2013-01-01.

Ved motstrid mellom dette vedlegg 3.6 og denne avtalen forøvrig, skal dette vedlegg 3.6 ha prioritet.

DNV servicedokumenter kan skrives ut kostnadsfritt fra Standard.no.

Abonnementstjenesten vil imidlertid sikre Kjøper oppdateringer og varsel ved oppdatering.

"Service Documents" betyr alle digitalt tilgjengelige nåværende (gyldige) og fremtidige DNV regler, standarder og relaterte dokumenter. Dette inkluderer alle servicedokumenter som er tilbaketrukket fra 1. januar 2012 og til en eventuell oppsigelse av avtalen mellom DNV og Standard Online. I utgangspunktet omfattes ikke servicedokumenter fra andre bedrifter i DNV gruppen. Oversikt over de kategorier av servicedokumenter som tilbys vil til en hver tid finnes oppdatert på www.standard.no/priserogbetingelser.

Hvis Standard Onlines avtale med DNV sies opp vil Kjøper bli varslet så snart som mulig, og senest innen 30 dager fra oppsigelse. Det vil da ikke være mulig på oppdatere abonnementet med nye eller oppdaterte servicedokumenter fra DNV, men tilgangen til Servicedokumentene i abonnementet vil bli opprettholdt fra oppsigelsen finner sted og maksimalt påfølgende (2) to år.

Abonnenten har ikke tillatelse til å reprodusere hele eller deler av noen av DNVs Service Documents for eksternt bruk. Unntaket er når Abonnenten har spesifikasjoner eller anbud som krever at man reproduserer deler eller hele av et spesifikt service dokument som en del av et tilbud til en ekstern part, som krever dette, men reproduksjonen må tilintetgjøres etter tilbudet er akseptert eller avslått.

Tilgjengelighetsbestemmelsen i avtalens vedlegg 1, punkt 1.3 gjelder ikke for kjøp og nedlasting av Service Dokumenter fra DNV.