Vedlegg 4 - Vederlag for tjenesten «abonnement på web» inkludert lisensierte produkter

Dette vedlegget gjelder fra 2019-05-28

Vedlegg 4 vil bestå av pris på avtalen på det tidspunkt den er inngått, avhengig av hvilke produkter/tjenester som inkluderes.