Vedlegg 6: Tekniske spesifikasjoner og krav for tjenester levert av Standard Online AS.

Dette vedlegget ble sist oppdatert 2016-03-13

1. Generelt

Standard Online har som mål å følge etablerte web standarder (W3C XHTML 1.0) og andre standarder så langt det er mulig. Mange av våre tjenester som eBok, eBlanketter, abonnement på web og nedlasting for utskrift krever Adobe Reader på klientsiden. Dette på grunn av at vi benytter DRM verktøy fra Adobe.

Adobe Reader må derfor benyttes for alle våre tjenester. Ingen annen PDF-leser kan benyttes.

2. Abonnement

Vi anbefaler at nyeste versjon Adobe Reader DC 2015 benyttes til å lese og skrive ut våre standarder. Det er også mulig å benytte eldre versjoner, men da ikke eldre enn versjon Adobe 9x. Grunnen er at våre standarder er DRM-beskyttet gjennom verktøy fra Adobe, noe andre PDF-lesere ikke har støtte for. Abonnement fungerer i de fleste nettlesere som støtter Adobe Reader.

3. Min side, nedlasting og utskrift av enkeltkjøp

Vi anbefaler at nyeste versjon Adobe Reader DC 2015 benyttes til å lese og skrive ut våre standarder. Det er også mulig å benytte eldre versjoner, men da ikke eldre enn versjon Adobe 9x. Grunnen er at våre standarder er DRM-beskyttet gjennom verktøy fra Adobe, noe andre PDF-lesere ikke har støtte for. Abonnement fungerer i de fleste nettlesere som støtter Adobe Reader.

4. eBlanketter

Krever nyeste versjon Adobe Reader DC 2015, men kan i de fleste tilfeller også fungere med versjon 9x eller nyere. eBlanketter fungerer best med de to siste versjonene av Internet Explorer og Firefox. Andre nettlesere kan benyttes, men vi kan ikke garantere at de vil fungere grunnet manglende JavaScript-støtte. I Safari må den innebygde PDF-leseren deaktiveres og Adobe Reader må settes som default for åpning av PDF i nettleser.

5. eBok

Fungerer i de fleste nettlesere, Adobe Reader DC 2015 eller ikke eldre enn Adobe Reader 9x kreves.

6. Diverse

a. Skrivere
Standardene våre fungerer med de fleste skrivere og kopimaskiner. Det som kan skje er at skriveren prøver å endre kvalitet på utskrift av våre standarder for å få høyere utskriftskvalitet. Man kan da oppleve at enkelte tegn og tabeller blir rare på grunn av at skriveren ikke har installert den fonttypen den skal benytte. Løsningen er å installere korrekt font på skriveren (vanskelig å finne uten korrekt verktøy) eller prøve en annen driver, f.eks. PCL. En løsning som alltid fungerer er å skrive ut som bilde (image).  Problemet gjelder spesielt PostScript skrivere.  Å prøve en annen skriver er også en mulighet.

b. Proxy servere
Det anbefales ikke å benytte Proxy server på http://www.standard.no, http://standard.no, https://www.standard.no, http://eblanketter.standard.no og https://rms.standard.no 

c. Brannmur
Brannmur må åpnes for toveis trafikk. Spesielt gjelder dette http://eblanketter.standard.no og https://rms.standard.no. Disse tjenestene benyttes til henholdsvis blankettutfylling og visning av standarder. Brukeren er selv ansvarlig for å åpne egen brannmur for at tjenesten skal fungere.

d. Nettilgang

Alle våre tjenester krever at brukeren har internett-tilgang dersom ikke annet spesifikt er nevnt for en konkret tjeneste.

e. Programvareoppdateringer av nettlesere og Adobe Reader

Vi anbefaler våre kunder jevnlig å installere de siste oppdateringer av nettleser og Adobe Reader. Dette for å være oppdatert med hensyn til feilrettinger og sikkerhet fra programvareleverandøren. Standard Online kan dog ikke ta ansvar for evt. problemer kunden måtte få med bruk av våre tjenester som følge av begrensinger som måtte innføres i nye versjoner av nettlesere, operativsystemer og annen programvare som ligger utenfor vår kontroll. Vi vil imidlertid gjøre så godt vi kan for å veilede våre kunder rundt slike problemer.