NS 3420 databaseversjonen

Databaseversjonene kan brukes sammen med programvare for å utarbeide blant annet beskrivelser, kalkulasjoner, prising og oppfølging av byggesaker.

Databaseversjonen av NS 3420 ligger i en datastruktur som er utviklet sammen med ledende programvareleverandører.

For de som skal benytte NS 3420 for å utarbeide beskrivelser er det arbeidsbesparende å benytte NS 3420-databasen tilknyttet et beskrivelsesprogram, som igjen gir muligheten til effektivisering av prisforespørselsprosessen ved å benytte NS 3459. For entreprenørene er det besparende å få beskrivelsesfiler digitalt via NS 3459, for så å benytte egnet kalkyleprogram med oppslag i NS 3420-databasen for å finne bakenforeliggende krav for poster i beskrivelsen.

Dette er en oversikt over leverandør og programvare som tilbyr NS 3420 i databaseutgave. Disse leverandørene bistår også ved supporthenvendelser.

Firma Nettside Produktnavn
Buildit
www.buildit.no
Build MyCalc
Cordel Norge www.cordel.no Cordel
Unit4 Agresso www.map.se
MAP Application
Powel www.powel.no
Gemini ProAdm
Focus Software
www.focus.no
Focus Anbud
Holte
www.holte.no
Kalkulasjonsnøkkelen
Kongsberg Prosjektservice
www.kpservice.no
Elprod
Norconsult Informasjonssystemer AS www.nois.no ISY beskrivelse
BYGGMANN-gruppen www.byggmann.no  
Nelfo wwww.nelfo.no Eldata