Standarder for byggfag

Her kan du finne oversikt over standarder tilpasset de forskjellige byggfagene. Du vil blant annet finne standarder for rådgivende ingeniører RIB, RIE, RIV og flere andre fagområder.

 

 

Referansestandarder til byggteknisk forskrift TEK17

TEK17 med veiledningen angir generelt at «oppfyllelse av krav og preaksepterte ytelser kan dokumenteres ved bruk av Norsk Standard eller likeverdig standard.» og henviser direkte til standarder eller standardserier.

Se oversikt over henviste standarder i TEK17

 

Bilde av Tjuvholmen

 

 

RIE

Rådgivende ingeniører innenfor elektro har et stort behov for enkel tilgang på beregnings- og dimensjoneringsregler, dokumentasjon, ytelser og tekniske krav til produkter som benyttes i el-anlegg.

Få oversikt over hvilke standarder du som er rådgivende ingeniør (RIE) trenger.

Bilde av Barcode området under bygging

 

 

RIB

Dette er en oversikt over standarder for deg som er rådgivende ingeniør bygg. Her finner du verktøy som forenkler og reduserer risiko i anbudsprosessen, standarder referert til i TEK og næringens beste praksis.

Få oversikt over hvilke standarder du som er rådgivende ingeniør bygg (RIB) trenger.

Mann jobber med ventilasjonsanlegg

 

 

 

RIV

Er du rådgivende ingeniør innenfor VVS har du et stort behov for enkel tilgang på beregnings- og dimensjoneringsregler, dokumentasjon, ytelser og tekniske krav til produkter som benyttes i VVS-anlegg.

Få oversikt over hvilke standarder du som er rådgivende ingeniør innenfor VVS (RIV) trenger.

Bilde av rømningsskilt

 

 

 

Faggruppen brannprosjektering

Her finner du overordnede standarder med kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag og uavhengig kontroll, verktøy for utforming av brannsikkerhetsstrategi og krav til FDV-dokumentasjon.

Få oversikt over standarder for brannprosjektering og brannsikkerhetsstrategi

Bilde av park med gangvei

 

 

 

Anleggsgartner

Er du anleggsgartner finner du oversikt over relevante standarder her. Oversikten inneholder standard for kvalitetsstyring, kontraktstandarder som regulerer kontraktsform, innkjøp av byggevarer og overtagelse.

Få oversikt over standarder for anleggsgartner

Bilde av arkitekttegninger og modell

 

 

 

Arkitekt

Dette er en oversikt over standarder som inneholder relevante standardiserte kontrakter og standarder knyttet til anbuds og tilbudsprosessen - spesielt tilpasset deg som er arkitekt.

Få oversikt over standarder for arkitekter

 

Bilde av hus som sees på gjennom forstørrelsesglass

 

 

 

Takstmann

For deg som jobber med taksering av bolig og næringseiendom finnes det mange relevante standarder. Vi har laget en oversikt over de mest sentrale standardene du bør kjenne til slik at du kan etterspørre relevant dokumentasjon.

Få oversikt over standarder for takstmann

Illustrasjon av snekker med vater
  
 

Byggmester

For deg som er byggmester har vi laget en oversikt over standarder for kvalitetsstyring, utvalgte standardiserte kontrakter og standarder knyttet til prosesser for anbud og tilbud.

Få oversikt over standarder for byggmester

     
     
Atrium inne i et kontorbygg  

Eiendomsforvaltning

Jobber du innenfor eiendomsforvaltning og Facility Management som eier, forvalter, tjenesteleverandør eller bruker? Da er dette de viktigste standardene for deg.

Få oversikt over standarder for eiendomsforvaltning

Salg og support

Hjelp

Telefon: +47 67 83 87 00

Åpningstider nettprat/telefon: man-fre 8-16

Juridiske standarder for bygg og anlegg

Her finner du en oversikt over alle juridiske standarder og byggblanketter for bygg og anlegg, samt i hvilke tilfeller den enkelte standard og blankett skal benyttes.