NS-EN ISO 14001:2015

NOK 1 780,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Ledelsessystemer for miljø - Spesifikasjon med veiledning (ISO 14001:2015)
Engelsk tittel: Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2015)
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2015-09-21)
Antall sider: 44
Pris:

NOK 1 780,00 (eks. mva)
NOK 2 225,00 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 13.020
NS ICS 13.020.10
NS ICS 13
NS ICS 99.220.10
Ledelsessystemer for miljø
Referansestandarder TEK - Komplett
Omfang: Denne internasjonale standarden angir kravene til et ledelsessystem for miljø som en organisasjon kan bruke for å forbedre sin miljøprestasjon. Denne internasjonale standarden er beregnet på å brukes av organisasjoner som ønsker å håndtere sitt miljøansvar på en systematisk måte som bidrar til miljøsøylen i bærekraftsbegrepet. Denne internasjonale standarden hjelper en organisasjon å oppnå tiltenkt resultat av sitt ledelsessystem for miljø. Det er verdifullt for miljøet, organisasjonen selv og interessepartene. I overensstemmelse med organisasjonens miljøpolicy omfatter de tilsiktede resultatene av et ledelsessystem for miljø: – forbedrede miljøprestasjoner; – overholdelse av lovkrav; – oppnåelse av miljømål. Denne internasjonale standarden gjelder alle organisasjoner, uansett størrelse og type, og for alle miljøaspekter av aktivitetene, produktene og tjenestene som organisasjonen bestemmer at de enten kan styre eller påvirke i forbindelse med et livsløpsperspektiv. Denne internasjonale standarden fastsetter ikke spesifikke miljøprestasjonskriterier. Denne internasjonale standarden kan brukes helt eller delvis til systematisk forbedring av miljøledelse. Påstander om samsvar med denne internasjonale standarden er imidlertid ikke akseptabelt med mindre alle krav er innlemmet i organisasjonens ledelsessystem for miljø og overholdt uten unntak.
Fastsatt: 2015-09-21
ICS: 900.01.04 - Kap.4 - Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
99.220.10 - Oversikt miljøstandarder
908 - Miljøstyringssystemer - NS-EN ISO 14000-serien
13.020.10 - miljøstyring