Nyhetsarkiv

 

Ingress

2020-06-25

Mer om Test av artikkel 2020-06-25
 

Kunstig intelligens (KI) kan løse store globale utfordringer, men teknologien gir oss også betydelige utfordringer, ikke minst etiske. Teknologien endres så raskt at regelverket har problemer med å følge med. Kan internasjonale avtaler og standarder bidra til at vi styrer utviklingen i ønsket retning? På et frokostmøte 5. februar møttes blant annet representanter for regjeringen, næringsliv, forskning og produsenten bak dokumentarfilmen iHuman for å diskutere nettopp dette.

2020-02-06

Mer om Kan internasjonale standarder styre kunstig intelligens i ønsket retning?
 

Standarden er nå tilgjengelig i revidert utgave og gir veiledning om valg og bruk av metoder for vurdering av risiko. Den supplerer NS-ISO 31000.

2020-02-04

Mer om Ny revidert utgave av NS-IEC 31010 om metoder for risikovurdering
 

Har du ideer til nye regnskapsstandarder som bør utvikles, eller kjenner du noen som er gode på regnskap? Standard Norge oppretter nå en ny regnskapskomité.

2020-01-31

Mer om Vil du være med å revidere kontoplanen for regnskap?
 

To reviderte standarder og en ny teknisk rapport i ISO/IEC 20000-serien er nå tilgjengelig. De omhandler veiledning i bruk av ledelsessystemer for tjenester, anvendeligheten av ISO/IEC 20000-1 og hvordan standarden integreres med andre ledelsessystemer.

2020-01-30

Mer om Nye standarder for ledelsessystemer for tjenester i ISO/IEC 20000-serien
 

ISO har laget en håndbok for hvordan du administrerer IT-tjenester i dagens dynamiske servicemiljø ved å bruke ISO/IEC 20000-1:2018. I tillegg beskriver den også hvordan man innlemmer populære ledelsessystemer, metoder for serviceledelse og ytterligere standarder som ISO 9001, ISO/IEC 27001 og ISO 31000.

2020-01-30

Mer om Praktisk veiledning for implementering av ledelsessystemer for IT-tjenester
 

Også gravferdbransjen er avhengig av å videreutvikle sitt tilbud og sine tjenester i tråd med kundenes og forbrukernes forventninger. Den felles europeisk standarden for gravferdstjenester NS-EN 15017:2019 er revidert, og den ble rett før jul utgitt også som Norsk Standard.

2020-01-27

Mer om Nye og reviderte retningslinjer for gravferdstjenester
 

NS 3514:2020 skal gi aktørene i byggebransjen et verktøy for å unngå fuktrelaterte hendelser i utførelsesfasen og gi økt bevissthet på fuktsikker bygging.

2020-01-20

Mer om Ny standard for fuktsikker bygging
 

Ved å følge den nye standarden, kan treningssentre redusere risikoen for skader, forbedre økonomien og få mer fornøyde kunder, tror treningssenter-gründer.

2020-01-20

Mer om Nå heves standarden for norske treningssentre
 

Det er laget et utkast til ny strategi for de europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC (se lenke nedenfor). Denne ønsker vi innspill på fra norske interessenter.

2020-01-20

Mer om Innspill til CEN-CENELEC strategi 2030 ønskes