Nyhetsarkiv

 

Denne artikkelen er bare laget for å teste hvordan "fnutter" vises i søkeresultatet.

2016-06-22

Mer om Testartikkel med "fnutter" i overskrift
 

Hensikten med den nye veiledningen er å gi deg som planlegger og prosjekterer et innblikk i konseptuell tenking med temaet veifinning som ledetråd.

2014-08-13

Mer om Ny veiledning: Universell utforming av byggverk - Veifinning
 

Flere av NEKs komiteer har vært meget aktive det siste året. Det skyldes blant annet arbeidet med utgivelse av nye eller reviderte normsamlinger eller standarder. I løpet av våren/forsommeren vil det komme en rekke nye standarder som vil bli viktige i bransjen.

2014-01-31

Mer om En vår full av nyheter fra NEK!
 

Det arbeides nå med en teknisk spesifikasjon som vil gjøre problematikken rundt pc ladere enklere, da alle kan bruke samme type lader. Ny standard for ombyttbare strøm-omformere/ladere for bærbare datamaskiner er snart ferdig.

2014-01-31

Mer om En glad-nyhet for PC brukere, ombyttbare strøm-omformere!
 


Starting Monday February 3rd, standard.no welcomes you with a brand new design and a more user-friendly interface. The changes we have implemented are based on feedback from our users and a wish on our part to provide good user experiences for more users.

2014-01-31

Mer om Welcome to the new and improved standard.no
 

I dag , mandag 3. februar, lanserer vi de nye nettsidene våre. Sidene har nytt design og mer brukervennlige grensesnitt. Endringene baserer seg på innspill fra brukerne gjennom blant annet brukertester, og et ønske fra vår side om å tilby gode brukeropplevelser for flere.

2014-01-30

Mer om Velkommen til nye standard.no
 

Standard Norge har etter ønske fra byggebransjen og offentlige virksomheter som kartverket og SSB gjennomført en totalrevisjon av bygningstypetabellen. Revisjonen er harmonisert med en planlagt justering av bygningstyper i matrikkelen, som er Norges offisielle register for fast eiendom, og dekker SSB sine behov for boligtelling.

2014-01-30

Mer om Ny tabell for bygningstyper - NS 3457-3
 

Veiledning til NS 8141-1 og -2 gir praktiske råd og beskriver hvordan man kan håndtere overgangen fra måling av toppverdi av uveid svingehastighet som er beskrevet i standardens utgave fra 2001, til toppverdi av frekvensveid svingehastighet som gjelder i den nye utgaven fra 2013.

2014-01-30

Mer om Veiledning til NS 8141-1 og -2
 

NS 3600 ble utgitt i mai 2013 og definerer krav til hva en teknisk tilstandsanalyse av bolig skal omfatte for at kjøper og selger skal ha et beslutningsgrunnlag i forbindelse med omsetning av bolig. I januar 2014 kom veiledningen til standarden.

2014-01-30

Mer om NS 3600 - Nå med veiledning!
 

4. og 5. februar er Standard Norge til stede for å møte studenter ved NTNU i Trondheim. Vi skal ha bedriftspresentasjon på bevertningsstedet Lille London i Midtbyen og stå på stand under de årlige Næringslivsdagene i Realfagsbygget.

2014-01-29

Mer om Standard Norge møter studenter ved NTNU