Arbeidsliv

 

Standardiserte krav til ledelse og personellsikkerhet for dem som arbeider i tau, sikrer liv og helse og sparer samfunnet for store kostnader.

2014-01-15

Mer om Bratt kompetanse
 

Fire standarder for universell utforming ble lansert 2. desember. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne mener standardene er en viktig veiviser for alle.

2013-12-03

Mer om Alle skal ha samme muligheter
 

Fire nye norske standarder for universell utforming skal bidra til at flere får tilgang til viktige samfunnstjenester.

2013-12-02

Mer om Bedre tilgang til viktige samfunnstjenester
 

Standarder er viktige redskaper for universell utforming. Gjennom standarder kan vi sikre alle likeverdig tilgang til varer og tjenester.

2013-11-11

Mer om Lansering: Standarder for et inkluderende samfunn
 

ISO starter arbeid med å lage en ny internasjonal standard for krav til styringssystem for arbeidsmiljø.

2013-06-27

Mer om Styringssystem for arbeidsmiljø - ny standard
 

Hvordan været blir i påsken er det ikke mulig å styre. Men blir det påskesol, som vel de fleste håper på, er det viktig å beskytte øynene. Vårsola er skarp og ikke mindre skarpt blir lyset når det i tillegg reflekteres i snøen.

2013-03-22

Mer om Beskytt øynene i påskesola
 

Er det slik at høye menn lettere får lederstillinger og at søkere med unorske navn risikerer å bli ekskludert i rekrutteringsprosesser?

2013-03-12

Mer om Lansering 7. mai: NS-ISO 10667 Vurdering av personer i arbeidslivet
 

Norge har en av verdens største tettheter av fritidsbåter, og nordmenn har lange tradisjoner som båtbyggere.

2012-04-18

Mer om Båtsesongen er i gang
 

Bransjeaktører ønsker at det skal opprettes en norsk standardiseringskomité som skal følge opp det internasjonale arbeidet som foregår på området.

2012-02-08

Mer om Etablering av standardiseringskomite for grafisk teknologi
 

<p>EU-kommisjonen ved DG Enterprise and Industry har laget en spørreundersøkelse vedrørende den planlagte revideringen av direktiv EEC/89/686 Personal Protective Equipment (personlig verneutstyr).</p>

2011-05-20

Mer om Spørreundersøkele om EUs direktiv om personlig verneutstyr (89/686/EEC)
1 2 3 4 5 6 7 > »